తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
141 - 160 ఆఫ్ 2162 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

00:30:37

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

ఎవరైనా అనుభవాలను పంచుకో వడానికి కోరుకుంటా రా లేదా ప్రశ్నలు లేదా ఏదైనా అడగండి? ఏదైనా మంచి అనుభవం, మీరు దీనితో పంచుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు; నేను చుట్టూ లేనప్పుడు కాదు. మాట్లాడటం మంచిది కాదు, సరేనా? మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02   2280 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

00:33:58

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

People are so pitiful. They have Buddha Nature, but they cannot recognize it. They have their own inner Heaven, but they cannot realize it. They roll in the dust all day all night, until they are so filthy and lost, and unable to think of anything. Go back to their place of work and earn their living. They’ll cause less harm and create less karma. The higher their position is and the more ignorant
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19   2209 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19

Be Kind to Animals Week, Part 1 of 2

00:18:03

Be Kind to Animals Week, Part 1 of 2

Celebrating Be Kind to Animals Week May 5-11, 2019.Animals are loving. Animals are noble. They are fun! They are just like us. Animals are great! In honor of Be Kind to Animals Week, I invite you to join me in watching a few heartwarming clips of my fellow animal friends.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-06   4408 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-06

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   4955 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

00:30:12

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

Yeah, should be really grateful. Be grateful and be happy and then you’ll get more. And how many times you can see me? How many millions, billion years, that you could even see me once? One guy has been searching for me 800 years long. There are many people like that. Many lovers, they search for each other for sometimes... the longest would be, like, 1,000 years. Since the time of creation on thi
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20   4092 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

00:36:14

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

Getting better; I hope, I do hope. Wherever I go, I donate what I can and wherever I can and whenever I can. I just hope for these examples would lead on to something better for all of our beautiful friends, because animals are really, really good. All these dogs are precious to me. I really took them from the jaws of death and took care of them; the most difficult part already, when they were bab
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08   4145 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 63 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

00:29:37

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 63 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

Concerning the highly anticipated return of Lord Jesus Christ, the 20th century mystical British-born author Alice Bailey stated that "THE REAPPEARANCE OF CHRIST IS IMMINENT." She also said that despite the crises our world faces, a set of unique factors would allow for Him / Her to come at this time in history. We examined these factors or conditions as they might relate to the present-day spirit
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-10   1194 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-10

The Supreme Grace of God Revealed, Part 3 of 5, Feb. 25, 2005

00:31:26

The Supreme Grace of God Revealed, Part 3 of 5, Feb. 25, 2005

You go to the Fifth Level, you are free forever. You enjoy limitless freedom and bliss. You will never think of anything, of going back or anything. In the universe, just like everything else, whatever is lighter and finer stays on top. And everything heavier stays down there. So, imagine you go to the Fifth Level, at the time you see the Lord of the Fifth Level, you will have no more desire for a
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-19   3360 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-19

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 48 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

00:26:22

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 48 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

Argentina's clairvoyant artist Benjamin Solari Parravicini was a devout Catholic who seems to have believed that Lord Jesus Christ would return to Earth via reincarnation. "The New Child," as he called Him, would come in Light and Wisdom to teach humankind. To us, the New Child reminds us of Supreme Master Ching Hai and Her child-like purity, innocence, and wisdom as She guides humans to enlighten
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-28   2920 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-28

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

00:38:57

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

Not because I make a cave, so that I become a Buddha, or I become like an ascetic practitioner; it’s not. You just live according to your means, according to your situation, then you’ll have peace. Don’t try to force things, don’t try to be too much extraordinary, and then you will have no willpower anymore to deal with so many challenges in life. Just let it all be. I am very happy to have it, tr
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20   2516 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 5 of 5 April 4, 2019

00:40:51

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 5 of 5 April 4, 2019

The two doctors continued saying, “In our mouths we have tasted many herbs, wood, metals, and stones of the Saha world. A hundred and eight thousand flavors. We know in detail the bitter, sour, salty, bland, sweet, and pungent flavors, and the like, in all their combinations and inherent changes." "While serving the Thus Come One, we came to know that the nature of flavors is not empty and is not
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29   3170 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

00:35:35

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

కాబట్టి మీరు చూస్తారు, విముక్తి విలువైనదని. అందరూ దానిని సంపాదించరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇవ్వలేరు. కాబట్టి మనం అదృష్టవంతు లమైతే, మనం ఒక మాస్టర్‌ను కలుస్తాము అప్పుడు ఎవరైతె మనల్ని విముక్తి చేయగలరో. మనం అన్ని జీవులలో మధ్య అదృష్టవంతు లమని మనం లెక్కిం చుకోవాలి! గ్రహం మీద మాత్రమే కాదు, మోక్షము యొక్క కూడా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25   1912 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 April 7, 2019

00:33:03

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 April 7, 2019

ఆపై, ఈ అని పిలవబడే “అల్టిమేట్ మాస్టర్” వచ్చింది, "ఇది మీరే, మీరే" అని నాకు చెప్పారు. నేను చెప్పాను, “నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేదు అలాంటిదే ఏదైనా. ” మరియు అతను చెప్పెను, “అల్టిమేట్, అల్టిమేట్ మాస్టర్ మీరే. ” నేను చెప్పాను, “ఆహ్! కాబట్టి, నాకు ఇప్పుడు కొత్త టైటిల్ ఉందా? ” కాబట్టి వాయిస్ చెప్పెను, “లేదు, ఇది క్రొత్తది కాదు. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉంది. " అంతే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-23   1537 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-23

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

00:34:20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

Quan Yin Bodhisattva, important VIP here. And She will tell you the benefit of practicing the Quan Yin Method. Not just why, but how She got power and what She can do with that power to help whom, where, how. “‘…there was a Buddha in the world named Contemplating the World’s Sounds. That Buddha taught me to enter samadhi through a process of hearing and reflecting. Initially, I entered the flow th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24   1418 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

00:38:24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

Over the decades, how much have I told you about loving others, and loving and respecting other sentient beings? Have I told you? (Yes.) You also know that recently, a few weeks ago, I went into retreat for animals. It's not like I didn't set an example of how I treat my dogs. Everybody knows how I treat my dogs, right? Whatever we do, just imagine it's us. Anything that we don't want to happen to
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08   1781 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08

Animal Mothers are Awesome! Part 1 of 2

00:14:20

Animal Mothers are Awesome! Part 1 of 2

Dr. Kang believes the best parenting style for today’s youngsters are the “dolphin parents” who strike a balance between the two previously mentioned extremes(“tiger parents” and ”jellyfish parents”). Similar to dolphin mothers in the wild, dolphin parents are collaborative and have rules and expectations, but they also encourage independence and creativity. Did you know dolphin mothers are superh
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-10   3615 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-10

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

00:31:29

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

And this person, Devadatta, was extremely arrogant also. He wanted everybody to respect him as much as the Buddha. He wanted to be equal with the Buddha, even though he didn't have spiritual merit as the Buddha. If a person is jealous and arrogant like this how can he be Buddha anyway, right? Already. Not to talk about inside, the outside is bad already. And he wanted to kill another person, a Bud
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22   5158 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 2 of 6 April 5, 2019

00:39:42

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 2 of 6 April 5, 2019

“We first heard the Dharma and left the home-life under King of Awesome Sound Buddha. Once, when it was time for the sangha to bathe, I followed the custom and entered the bathhouse. Suddenly I awakened to the fact that water does not wash away the dust, nor does it cleanse the body. At that point, between the two, I became peaceful, and I attained the state of there being nothing at all.” “ ‘To t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-04   1399 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-04

Vegan World Series: Vegan China, The Lion of Peace, Part 1 of 2

00:16:55

Vegan World Series: Vegan China, The Lion of Peace, Part 1 of 2

A foresighted goal first proposed by China’s President His Excellency Xi Jinping, a set of dietary guidelines for the nation’s citizens was published by the Chinese Nutrition Society in partnership with the Ministry of Health, suggesting that resident eat more fruits and vegetables, and reduce total meat consumption by 50% or more compared to current levels, which could then be at least 70% when c
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-06-11   7328 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-06-11

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:02

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

Everything I created, or everything to do with me has a lot of points. Just to look at it, just to look for five minutes, you have 50 points. Just looking and admiring it. So the thing is, you go outside and exhibit my stuff and all that, it helps a lot of people. I don’t have to do anything, they get help anyway. That’s how we help the world, you see? Whatever it is, if you remember the Master, y
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22   1813 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22
<1...567891011...109>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు