తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
101 - 120 ఆఫ్ 2496 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Eating or using animal products = is like burning your own room while you are in it

00:00:33

Eating or using animal products = is like burning your own room while you are in it

ప్రత్యేకం!
2019-12-16   4880 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-16

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:54

గమనార్హమైన వార్తలు

Yemen receives humanitarian support from Saudi Arabia, African Development Bank to fund climate mitigation in Africa, United Kingdom to construct offshore wind energy facility, India promotes electric vehicles, local church provides mailing address for homeless individuals in United States, international pizza chain offers vegan menu in Australia and nine-year-old Russian artist paints animal portraits to help shelters.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-15   201 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-15

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

00:01:02

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

ప్రత్యేకం!
2019-12-15   1613 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-15

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 68 - స్థానిక అమెరికన్ భవిష్యద్వాక్యాలు చీఫ్ ఫిల్ లేన్ జూనియర్ తో

00:22:54

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 68 - స్థానిక అమెరికన్ భవిష్యద్వాక్యాలు చీఫ్ ఫిల్ లేన్ జూనియర్ తో

మన మంతా ఒకే మానవ కుటుంబం మరియు ఒకరి బాధ అందరి బాధ, మరియు ఒకరి గౌరవం అందరి యొక్క గౌరవం. మరియు అది ప్రాథమిక సందేశం మనకు అవసరమని నేను నమ్ముతున్నాను వాస్తవికతకు - మేల్కొలపడానికి. ఎందుకంటే మనము అలా చేసే వరకు, మనము వేరు. కానీ మనము నిజంగా ఒకటి! మనము మేల్కొ నుచు న్నాము ఆ ఆధ్యాత్మిక వాస్తవికతకు మనము మాట్లాడేటప్పుడు, ప్రతిచోటా, అందరు ఒకేసారి, మాత్రు భూమి పై.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-15   663 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-15

Audrey Hepburn: A Hollywood Icon of Love and Hope, Part 2 of 2

00:15:06

Audrey Hepburn: A Hollywood Icon of Love and Hope, Part 2 of 2

Amidst her immense fame and success, Audrey Hepburn always had a special place in her heart for UNICEF, the United Nations Children’s found. In 1988, she was appointed UNICEF Special Ambassador, and she became a Goodwill Ambassador the following year. Audrey Hepburn continued to dedicate herself to UNICEF’s cause, from making numerous field trips around the world to assist the most vulnerable. Audrey Hepburn received the United States’ highest civilian award, the Presidential Medal of Freedom, in December 1992. During that year, she had continued her work for UNICEF despite being ill, travelling to Somalia, Kenya, the United Kingdom, Switzerland, France, and the United States. In January 1993, Audrey Hepburn passed away in her sleep at her home in Switzerland, leaving an extraordinary legacy both in the arts as well as in compassion.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-15   308 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-15

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 2 of 2 – Veggie Bibimbap with Soy Bulgogi (INT)

00:26:39

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 2 of 2 – Veggie Bibimbap with Soy Bulgogi (INT)

Today, Chef Shon Sang-young will introduce another popular dish, which is well loved by their customers. "I've been vegan for ten years. I became vegan because I didn’t want to live at the expense of any animals. I was so happy when Loving Hut Songchon opened in the nearby area. 'Bean Sprouts Bibimbap' is my favorite here. It’s full of vegetables, so deliciously cooked." Bibimbap is a traditional Korean dish, a rice bowl topped with various vegetables and chili paste. Loving Hut Well-being Songchon makes bibimbap with organic brown rice topped with vegetables and served with a side dish - Korean-style vegan BBQ beef, also known as Soy Bulgogi. Let’s watch the cooking demonstration.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-15   810 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-15

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 2 వ భాగం April 8, 2019

00:33:19

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 2 వ భాగం April 8, 2019

సహజంగా, అక్కడ కేవలం ప్రకాశం ఉంది. అది బుద్ధ ప్రకృతి లేదా జ్ఞానోదయ స్వభావం. ఆపై, ఇవన్నీ ప్రకాశవంతంగా మరియు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా, ఇది ప్రశాంతత, ప్రశాంత ప్రకాశం, కాంతి మాత్రమే. మరియు అది విస్తరించి నప్పుడు, అది ప్రకాశించి నప్పుడు, అది ప్రదర్శిస్తోంది. అప్పుడు విషయాలు వచ్చాయి ఉనికిలోకి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-15   1463 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-15

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:48

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly presents Shining World Compassion Award to animal rescue organization working in China, Qatari non-profit assists displaced people in Bangladesh, Iraq and Yemen, Australian state advances in solar energy reliance, university researchers in Japan and China develop efficient material to capture carbon from atmosphere, urban farming initiative transforms lives of rough sleepers in South Africa, global retail giant offers special veg menu in United Kingdom for holiday season, and American animal shelters utilize facial recognition technology to reunite lost animals and their human companions.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14   209 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14

(SCROLL) Peace News Around The World #12

00:03:51

(SCROLL) Peace News Around The World #12

ప్రత్యేకం!
2019-12-14   147 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-14

Qatari non-profit assists displaced people in Bangladesh, Iraq and Yemen

00:00:58

Qatari non-profit assists displaced people in Bangladesh, Iraq and Yemen

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14   235 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-14

From Theosophy’s Sacred Teachings: Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms (October - December), Part 2 of 2

00:11:46

From Theosophy’s Sacred Teachings: Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms (October - December), Part 2 of 2

NOVEMBER. “Learning clears the mind, and ignorance cobwebs it. Whoso takes good advice is secure from falling; but whoso rejects it, falls into the pit of his own conceit.” DECEMBER. “Ring out the old, ring in the new, Ring, happy bells, across the snow: The year is going, let him go; Ring out the false, ring in the true. Ring out the grief that saps the mind, For those that here we see no more; Ring out the feud of rich and poor, Ring in redress to all mankind.” “The most precious gift received by man on Earth is desire for wisdom. …Do not let accidents disturb, or outward objects engross your thoughts; but keep your mind quiet and disengaged, to be ready to learn something good.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-14   244 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-14

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 6

00:26:40

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 6

Here with his lovely wife, eminent Professor of Music and concert producer, Dr. Larry Timm. "Thank you for helping us all these years. Without him, we wouldn't have known you; it's truly like that. Without him, we probably would not have been able to do these few musicals that you have seen. He's the one behind everything." The radiant Emmy Award-winning television journalist, Ms. Jane Velez-Mitchell. "Supreme Master, I love You, because You are turning the world vegan. …So, what You're doing is literally saving the planet, saving our existence." Finally, last but certainly not least, the exceptional actress and stuntwoman, Ms. Spice Williams-Crosby. "Thank You, Supreme Master Ching Hai for being a beacon of light that shines a greater path for all of us around the world to walk."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-14   779 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-14

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 1 of 2 (INT)

00:11:25

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 1 of 2 (INT)

Dr. Pamela Popper is a vegan naturopath and an expert in medicine, nutrition, and health. She is the founder and president of Wellness Forum Health. She has written books such as “Food Over Medicine: The Conversation That Can Save Your Life,” and “Solving America’s Healthcare Crisis.” That is one of the key services offered by Dr. Popper and Wellness Forum Health – helping and informing people on what is best to eat and what to avoid. “I’m 61 years old. I have more energy now than I did when I was 20, and I have the energy to do everything I want to do. …People say sometimes it just can’t be all that simple that diet is so important. You just make it sound like diet makes everything better. Well, it does make everything better.”
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-14   486 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-14

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

00:33:11

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

ఆనంద్ కు అస్సలు జ్ఞానోదయం కలుగలేదు, ఆ సమయంలో, మరియు బుద్ధుడితో ఉన్నప్పుడు ఈ సమయమంతా, ఆయన పక్కన ఉన్నాడు. చాలా, చాలా ఉపన్యాసాలు మరియు అసెంబ్లీలో జరిగిన అద్భుతాలు జ్ఞాపకంలో ఉంచుకున్నాడు, బుద్ధుడి యొక్క అనుచరులలో దానిని ఊహించుకోండి ?! కాబట్టి, మేధో తెలివి లేదా పదునైన జ్ఞాపకశక్తి ఏమీ కాదు అని అర్థం. కానీ మనము కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వీటన్నిటికీ గౌరవప్రదమైన ఆనందుకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14   1339 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

00:09:10

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

On Saturday, December 7, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly spent precious time with our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Master finished reading the story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and expounded on the hardships the Great Saints and Enlightened Masters must endure in this world, and how, as spiritual practitioners, it’s best for us to live simpler lives. In Heaven’s wisdom, may we heed and learn from these valuable lessons as we continue to meditate diligently to truly know we are purely God’s children.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   2941 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

గమనార్హమైన వార్తలు

00:34:58

గమనార్హమైన వార్తలు

South Sudan receives education funding, Pacific Islands to enhance calamity resilience, research finds renewable energy becoming more economical than fossil fuel, Âu Lạc, also known as Vietnam opens new solar farm, Turkish students help visually challenged African students, PETA UK awards best vegan pie of 2019 and Airbnb offers people the opportunity to connect with animals.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   236 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

Research finds renewable energy becoming more economical than fossil fuel

00:01:04

Research finds renewable energy becoming more economical than fossil fuel

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   285 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

From Theosophy’s Sacred Teachings: Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms (October - December), Part 1 of 2

00:14:06

From Theosophy’s Sacred Teachings: Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms (October - December), Part 1 of 2

Theosophy, meaning “Divine wisdom,” refers to an experiential knowledge that comes through spiritual, not intellectual, means. The Theosophical Society strived to study this wisdom underlying all the religions and promoted the universal brotherhood of humanity. “Gems from the East: A Birthday Book of Precepts and Axioms” was written by Madame Blavatsky and published in late 1889. With selections from famous scriptures and books to introduce the months, an Oriental precept or axiom is given for each day of the year. OCTOBER. "The consciousness of good, which neither gold, Nor sordid fame, nor hope of heavenly bliss, Can purchase; but a life of resolute good, Unalterable will, quenchless desire Of universal happiness; the heart That beats with it in unison; the brain Whose ever-wakeful wisdom toils to change Reason’s rich stores for its eternal weal."
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-13   169 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-13

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 3 of 3

00:14:25

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 3 of 3

Continuing our interview with Dr. Singer, he shares his thoughts on adopting the compassionate plant-based lifestyle. "Well, I think perhaps the best moral decision I ever took was to stop eating animals." We are currently facing a planetary crisis. In addition to the worsening effects of global warming, human activity is depleting many of Earth’s precious resources. However, Dr. Singer believes that we can still reverse these effects if we change our own lifestyles. To close, Dr. Peter Singer shares the important role that choosing a vegan diet plays in restoring our moral well-being and taking that step to restore Earth’s stability. "I think if the world would become entirely vegan or even vegetarian, it would be a major step forwards in our ethical standing in the extent to which we were guided by ethics in our lives."
సాహిత్యము పెంచుట
2019-12-13   215 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2019-12-13

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

00:15:41

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

Surge is a UK-based group, Surge's noble goal is a new era in which all animals are free from suffering, oppression, and violence. Surge's team focuses on promoting plant-based living as this is the path to bring all animals peace. With these combined efforts, in September 2018, London Fashion Week became 100% fur-free! Another well-known organization which promotes veganism and the banishment of fur is the People for the Ethical Treatment of Animals, or PETA. PETA has adhered to a simple principle since its inception, "Animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any other way." Also, we shouldn't forget about Mercy for Animals (MFA), a Shining World Compassion Award recipient, that is striving to construct a compassionate food system by reducing animal suffering and ending the exploitation of animals for food.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13   249 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు