తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
21 - 40 ఆఫ్ 2496 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

జపాన్ జరుపుకుంటున్నారువెజ్ హీరోస్: శాఖాహార పురస్కారాలు - జపాన్

00:13:43

జపాన్ జరుపుకుంటున్నారువెజ్ హీరోస్: శాఖాహార పురస్కారాలు - జపాన్

ప్రతి సంవత్సరం, జపాన్ శాఖాహారం అవార్డుల వేడుకలు కలిగి ఉన్నది ఉంది అద్భుతమైన వ్యక్తులకు మరియు కంపెనీలకు ఏవై తేవెజ్ ఉద్యమం ను వేగవంతంగా చేయుచున్నారొ వారికి సంబరాలు జరుపుచున్నారు దేశవ్యాప్తంగా. ఈ పెద్ద ఎత్తున విందు సంఘటనలు జరిగాయి వేగంగా అవకాశము పొందుతోంది ఒక వెజ్ డైట్ మరియు లైఫ్ స్టైల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అవగాహనం పెంచడంలో జపాన్ మరియు వెలుపల కూడ.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-28   392 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-28

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో8 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:39:24

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో8 వ భాగం Aug. 15, 2015

ప్రజలు, జీవులు ఎవ్వరికైతే జ్ఞానం ఉన్నదో దురాశ మరియు అనుబంధాన్ని తప్పక తగ్గిం చాలి, మరియు కీర్తిని మరియు శక్తిని, మరియు పేరును దాచిపెట్టవలెను. మరియు అప్పుడు మనం జ్ఞానోదయంను కోరు కోవాలి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-28   860 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:25:22

గమనార్హమైన వార్తలు

Turkey to propose safe zone in Syria, Mongolia receives education funding from Japan, international partnership invests in African aforestation, multinational technology company takes steps to reduce carbon emissions, Australian territory's alcohol policy protects citizens, United Kingdom online food delivery company sees exponential growth in vegan orders, and more land made available to bison in United States park.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-27   195 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-27

The Divine Compassion – Selection from the Kabbalistic Zohar’s Genesis, Part 1 of 2

00:16:00

The Divine Compassion – Selection from the Kabbalistic Zohar’s Genesis, Part 1 of 2

Kabbalah is the ancient mystical school of thought of Judaism. Literally meaning “the received,” Kabbalah is also an esoteric method believed to have been revealed to elect saints and preserved by a certain few since the time of the Garden of Eden. Kabbalah aims to explain the relationship between God – the unchanging and eternal Ein Sof (The Infinite), and God’s creation – the mortal and finite universe. One of the most foundational of the Kabbalistic texts is the Sefer HaZohar, a Kabbalistic commentary on the Torah, which means the first five books of the Hebrew Bible. Said Rabbi Hiya: “Adam was seen on different occasions by the patriarchs, to whom he confessed and acknowledged his sin and showed them the place where he had enjoyed the Divine light and glory from on high and also where his descendants, the righteous, and those who obeyed the Good Law, through their good deeds now live the Diviner life in the Garden of the Celestial Eden. Then they praised the Lord and said, ‘How excellent is Thy loving kindness, oh God, as a result of which the children of men put their trust in the shadow of Thy Wing.’”
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-27   311 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-27

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 11

00:27:27

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 11

ఇది చాలా సులభం మీరు ఇవ్వవచ్చు మీరు జీవించాలను కున్నప్పుడు, బిడ్డ ఇది చాలా సులభం మనం ఎందుకు ఏడుస్తున్నామో చెప్పు మన ప్రియమైనవారు చనిపోయినప్పుడు ఎందుకో చెప్పగలను ఇది లోపల చాలా చెడ్డగా బాధిస్తుంది, బేబీ ఇది చాలా సులభం.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-27   1026 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-27

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

00:17:21

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

దక్షిణ భారతీయ నగరం ప్రజలు గమనించారు ఒక మకాక్ కోతి కొద్దిగా విచ్చలవిడిగా ఉన్నకుక్కపిల్ల ను సంరక్షించుచున్నది. ఆమె తల్లిలా నటించింది, స్నేహపూర్వక ముగా లేని కుక్కలు మరియు అతని కోటు నుండి ఈగలు మరియు ధూళిని తొలగిం చి అతనిని రక్షిం చుచున్నది ..
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27   1075 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో7 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:31:51

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో7 వ భాగం Aug. 15, 2015

అందుకే మనము అబద్ధాలు చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే అబద్ధాలు సత్యం యొక్క దిశ కు వ్యతిరేకం. మనము సత్యాన్ని కోరుకుంటున్నాము. మనము సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలను కుంటున్నాము. మనం సత్యంతో ఉండాలి అన్ని వేళలా. లేకపోతే, మనకు ఏమి కావలెనో నిజంగా రాదు, సంఘర్షణ కారణంగా. మనము ఈ మార్గంలో లేదా ఆ మార్గంలో వెళ్తాము. అందుకే మనము సత్యాన్ని గౌరవిస్తాము, తద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ నిజాయితీగా ఉంటారు. మనం కోరుకున్నది నిజమవుతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-27   903 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-27

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:25

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously presents the Shining World Protection Award to Israeli vegan meat startup, Djibouti receives education funding, Australian state to provide free solar systems for underprivileged families, India looking into planting green wall of forest to curb desertification, couple makes generous contribution toward climate research in United States, United Kingdom’s largest meal kit provider introduces vegan burger and Taiwan, also known as Formosa, launches new pet-friendly buses.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-26   217 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-26

Where Does the Inner Peace Come From? Questions and Answers, Part 3 of 3 November 11, 1989, Brazil

00:40:31

Where Does the Inner Peace Come From? Questions and Answers, Part 3 of 3 November 11, 1989, Brazil

And initiation means... another easier way to say, is to open the radio channel for you. You have the radio; you don’t know yet how to open, So I show you how to open. And every day, you open whenever you want and receive the message, listen to the song, the instruction of God. That so-called voice of God-or voice silence, or the Sound of God is our own Buddha Nature, our own vibration, our own wisdom, our own God Nature. If we have found it, then we’ll be wise, happy, peaceful. “Seek you first the Kingdom of God and all these things shall be added unto you.” It’s the same, like what the Bible says. Yes. First, we are enlightened and have peace within ourselves, then the world will become Heaven. There is no other way.
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-26   383 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-26

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 10

00:29:10

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 10

Next is Corey Feldman, who began his performing career at the age of three. “I got a random invitation about seven years ago to take part in ‘loving the Silent Tears.’ And it was a beautiful extravagant display of beautiful costumes, beautiful dance, beautiful art. I’ve been a vegetarian since I was 12 years old. I made that decision on my own, because once I was old enough at like 11, to understand that the same animals that were in the cartoons, were the ones that were our friends, and they were the same ones on our plate. It makes zero sense. But we’re changing it. We’re seeing progress. And now my kid goes to a school that has a vegan-based whole foods nutritional menu. This is the power of change. I wrote a song when I was 15 years old. And that song was about how we could change the planet if we wanted to. I’d like to introduce to you my beautiful wife, Ms. Courtney Anne Mitchell, who’s going to singing with me. This song is called ‘It's So Simple.’”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-26   761 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-26

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

00:12:28

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

మాజీ సిఎన్ఎన్ హెడ్‌లైన్ న్యూస్ హోస్ట్, శ్రీమతి జేన్ వెలెజ్-మిచెల్ అపూర్వ మైన వీగన్‌ న్యాయవాది, ఆమె జీవితాన్ని అంకితం చేస్తుంది మొక్కల ఆధారిత జీవనశైలిని ప్రోత్సహించుచు. మాకు ఆవశ్యకత అవసరం. గడియారం పర్యావరణ అపోకలిప్స్ వైపు టికింగ్‌ చేయుచున్నది. కాబట్టి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవ్వరైతె జంతువుల గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె పర్యావరణం గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె మానవ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటారో, ఎవ్వరైతె ప్రపంచ ఆకలి గురించి పట్టించుకుంటారో, మరియు ఎవ్వరైతె క్రూరత్వం గురించి పట్టించుకుంటారో సాధారణంగా, దానిపై దూకుతారు. సోషల్ మీడియా ఒక బహుమతి మా ఉద్యమానికి.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26   495 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో6 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:34:55

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో6 వ భాగం Aug. 15, 2015

అప్పుడు అతను తనను తాను ఆలోచిస్తున్నాడు, అతని మనస్సులో మీకు తెలుసు, ఆత్మ వెళ్ళవచ్చునని ప్రతిచోటా, మనస్సు అలాగే ఉంటుంది. మరియు మీరు ఇంకా ఉండవచ్చు మనస్సు యొక్క ఆలోచన లతో మీరు ధ్యానం చేస్తు న్నప్పుడు, మీ ఆత్మ అన్నిచోట్లకు పరుగెత్తుచున్నది. ఇది వేరే విషయం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-26   777 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-26

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:50

గమనార్హమైన వార్తలు

Climate report urges immediate worldwide vegan shift, ZAMBIA gifts land to displaced, New Zealand takes bold step to mitigate planetary warming, compassionate Brazilian dentist offers free care in Brazil and East Africa, Israeli startup develops vegan egg replacer, animal testing decreases to record low in Ireland and Seoul, Korea celebrates the shutting of all dog slaughterhouses.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25   339 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25

Seoul, Korea celebrates the shutting of all dog slaughterhouses

00:01:54

Seoul, Korea celebrates the shutting of all dog slaughterhouses

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25   933 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25

New Zealand takes bold step to mitigate planetary warming

00:01:07

New Zealand takes bold step to mitigate planetary warming

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25   256 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-25

From the Sacred Works of Mencius: Gaozi I - Part 2 of 2

00:14:26

From the Sacred Works of Mencius: Gaozi I - Part 2 of 2

Mencius said: “According to the feelings that come from nature, people will act with goodness. This is what I mean in saying that human nature is good. If someone does evil, it is not the fault of their natural endowment. The feeling of compassion belongs to all men; as does that of shame; and that of reverence and respect; and that of right and wrong. The feeling of compassion implies the principle of benevolence; that of shame implies the principle of righteousness; that of reverence and respect implies the principle of courtesy; and that of right and wrong implies the principle of wisdom. Benevolence, righteousness, courtesy, and wisdom are not infused into us from without. We are certainly furnished with them, but we don’t often think of them. Hence it is said, ‘Seek and you will find them. Neglect and you will lose them.’ … It is said in the Book of Poetry, ‘Heaven gave birth to mankind, and gave each thing its specific laws. People follow the permanent principles and love this admirable virtue.’”
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-25   303 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-25

పవిత్ర పాటలు : క్రిస్మస్ పాటలు

00:19:13

పవిత్ర పాటలు : క్రిస్మస్ పాటలు

ఒక్క పేరు ఉంది నేను వినడానికి ప్రేమించుచున్నాను, దాని విలువను పాడటం నేను చాలా ప్రేమించుచున్నాను. ఇది నా చెవిలో సంగీతం లాగా ఉంది, భూమిపై మధురమైన పేరు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-25   906 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-25

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

00:13:47

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

అన్ని ఇతర పెద్ద శాకాహారుల మాదిరిగా, ఆవులు, గుర్రాలు, మరియు జింక, గాడిదలను కలుపుకొని, నిలబడి ఉన్నప్పుడు నిద్రపోతాయి. వారు దీన్ని ఎలా చేయగలరు పడకుండా? సరళంగా చెప్పాలంటే, అది వారి వల్లనే ప్రత్యేక మద్దతు యంత్రము ల యొక్క ఏర్పాటు.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25   416 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో5 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:36:13

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో5 వ భాగం Aug. 15, 2015

ముందు, నేను ముందు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను, కానీ శక్తి పూర్తిగా తెరిచి లేదు. ప్రస్తుతం, ఇది మరింత లోతుగా తెరిచింది. ఎంత లోతుగా ఉందో నాకు తెలియదు అది వెళ్తుంది, కానీ చాలా, క్రమముగా,క్రమముగా, క్రమముగా, లోతుగా ముందు ఎక్క డ లేనంతగా. అడవి మరియు పర్వతం కంటే క్రమముగా లోతుగా. అదే స్థలం, అదే స్థలం. నేను అదే స్థలంలో కూర్చున్నాను, కానీ అది చాలా ఎక్కువ. ఇది గెజిలియన్ గజిలియన్ గెజిలియన్ యొక్క గెజిలియన్ యొక్క గెజిలియన్ రెట్లు ఎక్కువ.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-25   760 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-25

Merry Christmas #1

00:04:28

Merry Christmas #1

2019-12-25   562 అభిప్రాయాలు
2019-12-25
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు