తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 2495 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Happy Vegan Christmas Celebration Dec. 25, 2019

00:13:46

Happy Vegan Christmas Celebration Dec. 25, 2019

On Christmas Day 2019 honoring the birth of the Worshipped Lord Jesus Christ, our Association members from around the world, who had gathered for a meditation retreat at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, enjoyed a happy vegan celebration in the benevolent presence of our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai. The colorful acts included vibrant dances, beautiful singing an
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31   7037 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31

గమనార్హమైన వార్తలు

00:42:28

గమనార్హమైన వార్తలు

Oxford Dictionaries’ word of the year highlights increased climate awareness, Somali refugees helped with getting a new start in Germany, Tuvalu receives green energy funding, Ocean Cleanup project introduces river cleaning system, Chinese NGO provides medical support in Cambodia, Israeli foot-tech startup cultivates lab-grown meat in space and therapy dog sworn-in at State’s Attorney’s office in
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31   341 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-31

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 2 of 6

00:15:33

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 2 of 6

We continue the parable today to find out what happens when the prodigal son returns to his father's house…. “World-Honored One, at that time the impoverished son drifted from one kind of employment to another until he came by chance to his father’s house. When the impoverished son saw how great was his father’s power and authority, he was filled with fear and awe and regretted he had ever come to
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-31   876 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-31

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

00:14:28

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

We have heard in the first two segments, 2019 has been a huge year for veganism, with rapid growth reported across the world. In South America, citizens of Chile are also working to make the world a better, more eco-conscious place. We are honored to have the Mayor of Curacavi, the Honorable Juan Pablo Barros, speak about what encouraged him to make the decision to reduce the use of plastic bags h
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-31   545 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-31

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క3 వ భాగం May 12, 2019

00:32:31

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క3 వ భాగం May 12, 2019

కాబట్టి, మీరు నన్ను తిరోగమనం కొనసాగించడానికి అనుమతిస్తే. అప్పుడు మీలో కొంతమంది యొక్క కలలు త్వరగా నెరవేరవచ్చు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-31   1567 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-31

Shining World Compassion Award - The Rabbit Haven

00:19:05

Shining World Compassion Award - The Rabbit Haven

The Rabbit Haven, founded in 1987, is a shelter devoted to the rescue, rehabilitation, and care of injured and abandoned bunnies with the goal of finding loving forever homes for them. The story of how the Rabbit Haven began is a story of love, the love of a bunny named Bernstein who entered the life of Heather Bechtel, the eventual founder of the shelter. In the past few decades, people at the Ra
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-12-31   444 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-12-31

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:10

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously contributes funds to United States-based cancer foundation in honor of young boy’s love for his grandfather, Angola obtains funding to enhance childhood nutrition, biogas utilized to generate electricity in United Arab Emirates, plastic-eating bacteria discovered in India, Spanish startup develops health-protecting technology for firefighters, meat e
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-30   251 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-30

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 1 of 6

00:12:44

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 1 of 6

Buddha or Gautama Buddha, also known as Shakyamuni Buddha, was a great extraordinary spiritual Master from ancient India. He then shared the merits of His practice by providing a method for other sentient beings to be freed from the cycle of death and rebirth. One of these cherished records of the Buddha’s teachings is The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, also known as the Lotus Sutra.
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-30   776 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-30

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

00:14:57

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

Today, we begin by travelling to Nepal. Here, the Gadhimai Festival ritual has traditionally resulted in the sacrificial loss of life for countless innocent animals. But compassionate and heroic animal rights activists and countless Nepalese Hindus have challenged the centuries-old event to become a festival that truly celebrates life in all its aspects. "We have to have courage for this, we have
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-30   360 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-30

Master Ayub’s Park School: Change Starts from Within

00:13:15

Master Ayub’s Park School: Change Starts from Within

In Pakistan’s capital of Islamabad, there is a unique school where disadvantaged students attend classes while sitting on the ground in a park. This is an open-air place of learning established by Master Ayub. Today, the open-air classroom has grown into an institution with more than 250 students. The school has the motto “Change Starts from Within.” Master Ayub believes that youngsters should not
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-12-30   247 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-12-30

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క2 వ భాగం May 12, 2019

00:34:06

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క2 వ భాగం May 12, 2019

నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఇతర దేశాల ప్రజలు విశ్వాసం కూడా కలిగియున్నారని, మరియు చిత్తశుద్ధి గలవారు, కానీ నేను మరింత ఆవేశపూరితముగా ఉన్నాను ఇరానియన్ ప్రజల నుండి, అంతే. నా ఉద్దేశ్యం ఇతర ప్రజలకు నమ్మకం లేదని కాదు. కానీ నేను ఏదో గ్రహించాను ఇరానియన్ ప్రజల నుండి, ఈరీతిగా చాలా ఆవేశపూరితగా, బలంగా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-30   1269 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-30

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:13

గమనార్హమైన వార్తలు

Sudan receives humanitarian support from European Union, charity educates Syrian children through mobile classroom, Taiwan, also known as Formosa, to expand solar energy, electric vehicles gaining popularity in United Kingdom, temporary shelter offers hope to wildfire victims in Australia, plant-based meat advances in China and New York City adopts animal protecting measure.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-29   361 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-29

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 70 - స్థానిక అమెరికన్ భవిష్యద్వాక్యాలు చీఫ్ ఫిల్ లేన్ జూనియర్ తో

00:24:54

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 70 - స్థానిక అమెరికన్ భవిష్యద్వాక్యాలు చీఫ్ ఫిల్ లేన్ జూనియర్ తో

వారు ఒక సమయంలో చెబుతారు మా ప్రజలు చాలా బాధతో ఉన్నప్పుడు, ఇద్దరు యువకులు బయటకు వెళ్ళారు ఆహారం వెతుకుటకు. వాస్తవానికి, వారికి నిజంగా ఏమి అవసర మో, బహుశా అది వారికి తెలియక పోవచ్చు, వారికి ఆధ్యాత్మిక ఆహారం అవసరం ఉండెను. వారు ఒక స్త్రీని చూశారు వారిని సమీపించు చుండగా. ఆమె తెల్లటి దుస్తులు ధరించింది, మరియు యువకులలో ఒకరు ఆమె పవిత్ర జీవి అని గ్రహించారు, మనము పవిత్ర మహిళ అని పిలు స్తాము. ఈ పవిత్ర జీవి యొక్క
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-29   1945 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-29

2019 లో సానుకూల పోకడలు బ్రైట్ న్యూ 2020 కోసం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:14:41

2019 లో సానుకూల పోకడలు బ్రైట్ న్యూ 2020 కోసం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

ప్రగతిశీల సమీక్షలు 2019 లో మార్పులు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వచ్చాయి, మరియు ప్రజలు మాట్లాడారు: భవిష్యత్ యొక్క మార్గం వీగన్‌ ఉన్నది!
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-29   438 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-29

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

00:18:20

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

న్యూ ఇయర్ కేవలం మూలల చుట్టూ ఉంది, మరియు నా మానవ పిల్లలు కొన్ని రుచికరమైన విందులు చేస్తున్నారు మొత్తం కుటుంబం కోసం. మీకు ఇప్పటికే నోరు ఊరుచున్నదా?
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29   1869 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

00:33:42

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

నేను ఇలా భావిస్తున్నాను, ఇరాన్ ప్రజలు అత్యంత నిజాయితీ గల ప్రజలు. వారు ఎప్పటికీ కలిగి ఉండరు వారి హృదయాలలో అనుమానంను ఒక అయోటా లేదా ఒక నానో భాగంను, ఒకసారి వారు మాస్టర్‌ను అనుసరించు నప్పుడు. వారు చాలా చిత్తశుద్ధి గలవారు, అంతా. స్వచ్ఛమైనవారు.నేను అలా భావిస్తు న్నాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29   1709 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:03

గమనార్హమైన వార్తలు

Palestinian refugees receive nutrition support from JAPAN, World Bank finances inclusive and sustainable development in Cameroon, wind energy advances in Thailand, Global sporting goods company introduces recycling program, housing for homeless opens in New Zealand, Slovakian doctor helps patients with plant-based diet program and International Monetary Fund report calls for urgent conservation of
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-28   294 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-28

International Monetary Fund report calls for urgent conservation of whales to address climate change

00:01:52

International Monetary Fund report calls for urgent conservation of whales to address climate change

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-28   1934 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-28

The Divine Compassion – Selection from the Kabbalistic Zohar’s Genesis, Part 2 of 2

00:16:01

The Divine Compassion – Selection from the Kabbalistic Zohar’s Genesis, Part 2 of 2

Today we continue with the Sefer HaZohar’s chapter entitled “Rabbi Simeon’s Reflections on the Supreme and Its Union with Human Souls.” “Within them are hidden all the great spiritual mysteries and realities that to humanity as at present must remain objects of faith rather than of reason and intellectual perception. Only by the enlightened soul can they become known in its gradual ascension throu
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-28   551 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-28

ఎక్కడ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై నివసించును? 6 యొక్క 6 వ భాగం

00:21:14

ఎక్కడ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై నివసించును? 6 యొక్క 6 వ భాగం

అక్కడ నా ఇల్లు ఉంది- తియ్యని ఇల్లు, చిన్నఇల్లు గురించి మూడు మీటర్ల చొప్పున రెండు మీటర్లు. ఇక చాలు నా లాంటి చిన్న మహిళ కోసం. మా సందర్శనలు కొనసాగుతున్నప్పుడు మాతో చేరండి సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మనోహరమైన గృహాలను. మీ వద్ద ఉన్నదాన్ని సంతోషించండి, మీ వద్ద ఉన్నదాన్ని అంగీకరించండి. అది సాధారణ జీవితం. మీకు సహాయం చేయగలిగితే, మీ స్వంత ఇల్లును బాగుగా, శుభ్రంగా, ప్రకాశవంతంగా చేయండ
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-28   1044 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-28
<1234567...125>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు