తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
141 - 160 ఆఫ్ 2349 ఫలితాలు
ఎంపిక

From Sikhism’s Holy Sri Guru Granth Sahib: Selection from Pages 69-72, Part 1 of 2

00:16:09

From Sikhism’s Holy Sri Guru Granth Sahib: Selection from Pages 69-72, Part 1 of 2

The peaceful and loving path of Sikhism has appealed to many devotees around the world. We present today an excerpt of the magnanimous teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji from the Holy Sri Guru Granth Sahib, pages 69-72. "Those who take the Truth as their food and the Truth as their clothing, have their home in the True One. They constantly praise the True One, and in the True Word of the Shabad (inner Heavenly Sound) they have their dwelling. They recognize the Lord, the Supreme Soul in all, and through the Guru’s Teachings they dwell in the home of their own inner self." "The True Guru teaches the Word of the Shabad; without the True One, there is no other at all. Those who are linked by the True One are linked to Truth."
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-18   90 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-18

Matthew Podolsky: Conserving Wildlife through Film, Part 3 of 3

00:14:17

Matthew Podolsky: Conserving Wildlife through Film, Part 3 of 3

On today’s show, we’ll learn about two of Mr. Podolsky’s new documentary film projects, which address other critical wildlife issues. The first examines the plummeting population of bats in North America, and the second concerns the decline of the Helmeted Hornbill bird in Borneo. Mr. Matthew Podolsky believes that films are highly effective tools for informing people about various issues, as they can quickly reach large audiences and also have a powerful impact. Having witnessed the threat of extinction for many birds and other animals, Mr. Podolsky is deeply concerned about the future of our planet. If we wish to protect and save the Earth as we know it, Mr. Podolsky believes we need to make a global effort. We need 100%.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-11-18   102 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-11-18

The Humble Company: Dr. Noel Abdayem’s Compassionate Heart

00:15:56

The Humble Company: Dr. Noel Abdayem’s Compassionate Heart

Dr. Noel Abdayem is a dentist in Sweden. When he was still a dental student, he went to Jamaica to work as a volunteer to treat cavities in children. He found that many kids did not have toothbrushes. Accordingly, Dr. Abdayem founded The Humble Company, initiating the production of bamboo toothbrushes that were designed and developed by professional dentists. The Toothbrush handles are made from 100% biodegradable, sustainably-grown bamboo. In addition to toothbrushes, the Humble Company also produces an all-vegan lineup of products. Touched by his volunteer experience in Jamaica, Dr. Abdayem longed to further help the disadvantaged children of the world, particularly in realm of improving their oral health. Initially, he donated toothbrushes to various charity organizations working with kids. Subsequently, he met Dr. Darren Weiss. Out of a common vision, they established the Humble Smile Foundation.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-18   70 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-18

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 8 Aug. 06, 2015

00:34:10

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 8 Aug. 06, 2015

మీరు ఎప్పటికీ యవ్వనంగా ఉండేది, యూత్ సోర్స్ఉంది లేదా అనారోగ్యం, మరణం లేని, మొదలైన ప్రదేశాలు … లేదా వైద్యం చేసే ప్రదేశాలు, ఆ శక్తులు ... ఆ ప్రదేశాలు నేను ముందు చెప్పాను
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-18   479 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-18

Nigeria announces major reforestation plan

00:00:57

Nigeria announces major reforestation plan

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-18   24 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-18

Airport becomes fully solar-powered airport in United States

00:01:06

Airport becomes fully solar-powered airport in United States

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-18   27 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-18

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Everyone Will Realize Killing Is Wrong

00:02:01

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Everyone Will Realize Killing Is Wrong

ప్రత్యేకం!
2019-11-18   192 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-18

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Animal Protection Laws

00:02:07

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Animal Protection Laws

ప్రత్యేకం!
2019-11-18   186 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-18

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

00:02:02

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1788 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Live and Let Live

00:03:12

(DOCUMENTARIES) Live and Let Live

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1885 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Cowspiracy

00:00:56

(DOCUMENTARIES) Cowspiracy

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1754 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) The End of Meat

00:01:43

(DOCUMENTARIES) The End of Meat

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1851 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Earthlings

00:01:04

(DOCUMENTARIES) Earthlings

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1800 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Dominion

00:01:06

(DOCUMENTARIES) Dominion

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1795 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Meat the Truth

00:01:20

(DOCUMENTARIES) Meat the Truth

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1792 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) What the Health

00:01:16

(DOCUMENTARIES) What the Health

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1765 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Meet your Meat

00:00:53

(DOCUMENTARIES) Meet your Meat

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1727 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

(DOCUMENTARIES) Forks over knives

00:02:09

(DOCUMENTARIES) Forks over knives

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1792 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

గమనార్హమైన వార్తలు

00:35:42

గమనార్హమైన వార్తలు

Turkey supports Syrian refugees, Afghanistan receives funding to improve water resources, Australian public concerned about climate change, French cities ban pesticides, Kenyan school system provides hygiene products for girls, international food service provider expands plant-based menu and United Kingdom researcher trains sensitive canine to help conserve hedgehogs.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-17   134 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-17

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 64 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

00:31:42

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 64 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

క్రీస్తు మానవులకు ఏమి బోధిస్తాడు అతను భూమికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు? “క్రీస్తు తిరిగి కనిపించినప్పుడు, మన జ్ఞానం మరింత నిజమైన మరియు వాస్తవికముగా అవుతుంది; అది మనకు తెలుస్తుంది మనము శాశ్వతంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నాము అన్ని మనుష్యుల ఆత్మలకు, మరియు మనకు ఉంది వారితో ఖచ్చితమైన సంబంధం ఎవరుమనతో పునర్జన్మ పొందుతారో..."
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-17   364 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-17
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్