తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
141 - 160 ఆఫ్ 2496 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #07

00:01:01

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #07

ప్రత్యేకం!
2019-12-10   1894 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-10

3 Stops to Global Warming

00:03:24

3 Stops to Global Warming

ప్రత్యేకం!
2019-12-09   1949 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-09

(SCROLL) Benefits of a Veg Diet

00:01:44

(SCROLL) Benefits of a Veg Diet

ప్రత్యేకం!
2019-12-09   2093 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-09

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:30

గమనార్హమైన వార్తలు

World Bank assists child welfare in Myanmar, displaced Iraqis receive resettlement support, Morocco takes step toward lowering carbon emissions, Australian nonprofit organization invests in addressing plastic pollution, lawyer receives prestigious award for helping end statelessness in Kyrgyzstan, United States fast food chain integrates vegan egg into menu and United Kingdom supports global biodi
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-09   259 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-09

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections VIII to XV, Part 1 of 2

00:14:18

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections VIII to XV, Part 1 of 2

The Bahá’i Faith rests on three core principles: unity of God, unity of religion, and unity of humankind. Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh. "Magnified be Thy name, O Lord my God! I know not what the water is with which Thou hast created me, or what the fire Thou hast kindled within me, or the clay by which Thou hast kneaded me. The restlessness of every sea hath been stilled, but not the res
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-09   313 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-09

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 1 of 6

00:16:53

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 1 of 6

Over several decades, while tirelessly travelling around the world to spread the Truth and elevate the planet, Supreme Master Ching Hai has stayed in simple abodes known only to a handful of people. You may be as curious as we were to know what these homes are like. With Master's gracious permission, we are privileged to present some glimpses into Her private living quarters in various countries,
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-09   1782 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2019-12-09

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 1 of 2

00:22:10

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 1 of 2

Animal Rebellion was established in June 2019 by eighteen leading social justice groups in the UK, broadly known as the Rebellion Alliance. Both groups, Animal Rebellion and Extinction Rebellion, plead with the government to declare climate change as an emergency, to act with urgency to slash emissions to “net-zero” by 2025, and to set up a citizens’ assembly with legislative power. "Animal Rebell
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-09   330 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-09

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:35:27

బుద్ధుని సారాంశం, 5 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

బహుశా నేను ఎదో ఒకరోజున పుట్టాను హంగేరియన్ గా, ఎందుకంటే నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను (వేగన్) గౌలాష్ ను. నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, నేను వండినది అదే. సరే, నేను అనుకోలేదు ఇది గౌలాష్ పర్ సే అని, కానీ నేను అలా వండుకున్నాను, అటువంటిది, అన్ని సమయంలలో.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-09   1395 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-09

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:57

గమనార్హమైన వార్తలు

Qatari non-profit assists the underprivileged in Kyrgyzstan, Tanzania to adopt solar water pumps; Australian state invests in green hydrogen technology, Guatemala prohibits single-use plastics, engineers in United States develop robotic thread with blood clot-clearing potential, Hong Kong airline offers inflight meal featuring vegan pork and Italian photographer documents former lab animals’ first
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-08   305 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-08

Supreme Master Ching Hai's Quotes on COST OF WAR #5

00:02:07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on COST OF WAR #5

ప్రత్యేకం!
2019-12-08   422 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-08

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 67 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

00:22:15

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 67 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

"ఇది తేలికైనది మరియు— అన్నింటికి పైగా - 'జీవితం మరింత సమృద్ధిగా' క్రీస్తు తీసుకువచ్చును, మరియు అతను దానిని తీసుకువచ్చే వరకు ఇది దేనిని సూచిస్తుందో మాకు తెలియదు; మనము దివ్యవార్త గ్రహించలేము ఇది కలిగిస్తుంది మరియు కొత్త అవకాశాలు ఇది మన ముందు తెరుచుకుంటుంది.”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-08   1092 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-08

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 2 of 3

00:12:31

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 2 of 3

In this series, we are very honored to have Dr. Peter Singer with us to share more about his book, "Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement." “Henry Spira was always concerned to try to reduce the oppression of the strong against the weak. He was always on the side of the oppressed. Those most in need of help. And I think if we follow that example, ...then I think that’s a v
సాహిత్యము పెంచుట
2019-12-08   330 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2019-12-08

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

00:25:10

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

Today, we are going to visit Loving Hut Well-being Songchon located in Songchon-dong, north of Daejeon. This cozy and neat Loving Hut was opened ten years ago by Chef Shon Sang-young. As the name “Well-being” suggests, the restaurant seeks to provide customers with a healthy menu using carefully selected ingredients. Every dish in the Loving Hut uses purified clean water. We use Andean salt that i
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-08   675 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-08

ఫార్మోసా ఒక ఆశీర్వా దింపబడిన భూమి అనేక హెవెన్ గేట్స్‌తో, 2 యొక్క 2 వ భాగం Jan. 12, 2018

00:41:47

ఫార్మోసా ఒక ఆశీర్వా దింపబడిన భూమి అనేక హెవెన్ గేట్స్‌తో, 2 యొక్క 2 వ భాగం Jan. 12, 2018

మరియు మీ కుక్కకు చెప్పండి, “ఓహ్ నీవు నా ఏకైక కుక్కవు, నేను నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను. " నాకు ఏడు ఉన్నవి, కాని అవి అన్నిఅనుకుంటున్నావి అతను లేదా ఆమెను మాత్రమే నేను ప్రేమించుచున్నానని. మీరు అలా ఉండాలి వాటికి అలా అనిపించేలా చేయండి. లేకపోతే అవి బాధపడతావి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-08   1472 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-08

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #1

00:02:03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #1

ప్రత్యేకం!
2019-12-07   1939 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #2

00:01:16

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #2

ప్రత్యేకం!
2019-12-07   2048 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #4

00:00:40

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #4

ప్రత్యేకం!
2019-12-07   2046 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #6

00:00:46

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #6

ప్రత్యేకం!
2019-12-07   2174 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:13

గమనార్హమైన వార్తలు

Mayors around the world commit to reducing meat to mitigate climate change, Palestinian visually challenged children to receive assistance, Kenya to welcome new solar farm, partnership between New Zealand and Japan to advance technology, Turkmenistan embraces stateless residents, processed meats banned in New York schools and Stella McCartney launches environmentally friendly faux fur line.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-07   269 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-07

COST OF WAR (Q&A)

00:04:53

COST OF WAR (Q&A)

ప్రత్యేకం!
2019-12-07   227 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-07
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు