తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
21 - 40 ఆఫ్ 2484 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Cool Cooperation: Animals and Plants Balancing Nature

00:14:30

Cool Cooperation: Animals and Plants Balancing Nature

Symbiosis is the interaction of two different organisms living together, usually with mutual benefits. There are many examples of symbiosis in our world’s diverse ecosystems, one of which is the leafcutter ants and their special crop. The original farmers on earth are thought to be the leafcutter ants. They have been intensively farming fungi in the tropical rainforests of South America as early as 60 million years ago. These ants forage for vegetation, not intending to eat it as food, but to munch the leaves into a pulp for fungi to eat which are the real source of nutrition for the ants.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-03-15   2748 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-03-15

Chin Fei Fong Marionette Theatre Troupe, Part 1 of 2

00:19:52

Chin Fei Fong Marionette Theatre Troupe, Part 1 of 2

The current term “Kuilei” in Taiwan (Formosa) refers to marionettes controlled by strings. In southern Fujian and Taiwan (Formosa), we call this art form “Jiali theatre.” In ancient times, marionette theatre was a performance art in royal Chinese courts. This kind of performance could only be watched by emperors or foreign guests in royal courts. Later, it became popular among the common people. After this happened, people performed marionette theater to thank the gods. Performing marionette theatre for the gods or for the Jade Emperor was considered the most respectful of rituals.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-03-14   2744 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-03-14

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 1 of 3

00:06:46

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 1 of 3

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   2738 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30

Patti Breitman - An Altruist’s Dedication To Veganism

00:17:28

Patti Breitman - An Altruist’s Dedication To Veganism

Ms.Patti Breitman,she is a vegan for over three decades,an animal activist,author,environmentalist,expert public speaker, and an advocate for veganism. She has dedicated her life spreading the message about compassion and kindness toward one another, our animal friends,Mother Earth and ourselves. In 2016,she was honored to receive the Lisa Shapiro Award for Unisung Vegan Heroes. We will unfold Patti's impressive journey,from being a novice,vegetarian to vegan,then a veganism advocate and much more.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-03-07   2698 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-03-07

(SCROLL) Veg Trend News from Around the World, part 1

00:05:07

(SCROLL) Veg Trend News from Around the World, part 1

ప్రత్యేకం!
2019-07-22   2690 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-07-22

World Vegan/Vegetarian Elite #1

00:10:05

World Vegan/Vegetarian Elite #1

ప్రత్యేకం!
2019-07-12   2669 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-07-12

Lorenzo Hanna: Inspiration through Dance, Part 2 of 2

00:12:25

Lorenzo Hanna: Inspiration through Dance, Part 2 of 2

Lorenzo Hanna is the vegan CEO of Dancehall Funk Worrldwide, an organization that teaches Jamaican dancehall fused with other styles of dance including jazz, hip-hop,a and ballet to people across the globe. Lorenzo now describes how his transition to a plant-based diet had a positive influence on his dance and choreography. Since adopting the vegan diet Lorenzo has also noticed a wonderful change in his ability to choreograph and co-create new dance styles.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-03-12   2659 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-03-12

Organic - The Future of Farming

00:02:01

Organic - The Future of Farming

ప్రత్యేకం!
2019-07-25   2646 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-07-25

World Vegan/Vegetarian Elite #4

00:10:00

World Vegan/Vegetarian Elite #4

ప్రత్యేకం!
2019-07-12   2615 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-07-12

Pure Love of the Wild Animals, Part 2 of 2 ,Nov. 2, 2018

00:30:44

Pure Love of the Wild Animals, Part 2 of 2 ,Nov. 2, 2018

Maybe we humans are not as affectionate, but animals they are very, very affectionate and very expressive. They exude only love and they emit only love. All you feel is love from them. Even the strange bird, I feel so much love from him, and it feels so friendly together, like there is love, there is a bond between us. It’s so friendly, like you see a long-time friend, like a long-time-no-see family member. It’s such a love that’s so light. No, nothing tainted with any desire or possessive or anything like that. It’s just so comfortable.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-17   2602 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-17

Animals’ Miraculous Abilities and Intelligence, Part 2 of 2, Dec. 29, 2018

00:35:56

Animals’ Miraculous Abilities and Intelligence, Part 2 of 2, Dec. 29, 2018

I love the animal parts anywhere. All of them are smart. They have magical power, dogs. They use it sometimes to help me invisibly. I’m very grateful to them. They’re very nice to me, really protective. Most of the so-called Masters in the old times, they also hid their ability. If it was not necessary, they didn’t show it. The Noteworthy News, the good news, it gives us all hope about it. I feel like people would go vegan quicker if they saw more commercials for vegan food. We’re just getting more channels all the time.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-09   2598 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-09

Lorenzo Hanna: Inspiration through Dance, Part 1 of 2

00:12:33

Lorenzo Hanna: Inspiration through Dance, Part 1 of 2

Mr Hanna,also known as"Zagga Zo,"is the CEO of Dancehall Funk Worldwide,an international dance company headquartered in Los Angeles,USA that specializes in spreading and teaching the style known as dancehall funk. Born and raised in Florida,USA, Lorenzo waas into diffrient dance styles during his youth,especially dancehall,which is both a Jamaican music genre and a dance style. He and his partners introduce this art form to people and live them to join their international group.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-03-09   2594 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-03-09

Be Veg Anthem part 2

00:02:07

Be Veg Anthem part 2

ప్రత్యేకం!
2019-11-15   2577 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-15

Animals’ Miraculous Abilities and Intelligence, Part 1 of 2, Dec. 29, 2018

00:31:11

Animals’ Miraculous Abilities and Intelligence, Part 1 of 2, Dec. 29, 2018

I know you love me, you say that all the time. But I don’t know when you’ll ever turn around and walk somewhere else. It’s OK, it doesn’t matter as long as you already have the basics: vegetarian, meditation, fearing the law of karma, and good moral standard, good citizen. It’s fine if you stay or you leave. Just my dogs will never leave. That you’re for sure, you feel it. They love you forever no matter what. They give you joy, happiness, and this kind of truly unconditional love. They also teach you that. They remind you of unconditional love.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-08   2561 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-08

World Vegan/Vegetarian Elite #3

00:09:46

World Vegan/Vegetarian Elite #3

ప్రత్యేకం!
2019-07-12   2521 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-07-12
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు