తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
81 - 100 ఆఫ్ 430 ఫలితాలు
ఎంపిక

Buddhist Stories: “The Buddha’s Past Life and His First Five Disciples” (Part 2 of 2) Aug 2, 2015

00:47:49

Buddhist Stories: “The Buddha’s Past Life and His First Five Disciples” (Part 2 of 2) Aug 2, 2015

Master was very happy to hear that China’s improved a lot now. She encouraged everybody that when we practice well, the atmosphere in our surroundings will also change. Our country will change. On a large scale, the world will change. On an even large scale, the universe will change.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-27   1816 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-27

Follow an Enlightened Master’s Example and Serve the World Wholeheartedly (Part 1 of 2) Sept 23, 2017

00:34:35

Follow an Enlightened Master’s Example and Serve the World Wholeheartedly (Part 1 of 2) Sept 23, 2017

Look more inside. Don’t look outside. Don’t look at me. Look at yourself inside. See if you are clean enough, if you’ve progressed spiritually, if your life is happier than before, or if you help anybody in any way spiritually, mentally, physically. Then you should be proud of yourself. You’re a VIP if you progressed spiritually. If your life has been or is being useful to someone else on this planet, then I’ll be very proud, very happy. You really extend my work by your example.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-05   1812 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-05

Buddhist Stories: “500 Blind Beggars” (Part 1 of 2) August 7, 2015

00:53:32

Buddhist Stories: “500 Blind Beggars” (Part 1 of 2) August 7, 2015

It’s a story of Buddha’s past life. Since time immemorial, Buddha has always offered his wife, his children, his citadels, his country, and his body to anyone, anytime when needed. Therefore, finally he has become honored in the Three worlds.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-07   1804 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-07

Plants That Enhance the Skin’s Beauty

00:16:26

Plants That Enhance the Skin’s Beauty

Just think of it! The fresh fruit, vegetables, and herbs that are in our kitchen, may very well have curative properties to resolve skin issues. Even those of us with sensitive skin can benefit from beauty regiments using whole-food ingredients.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2017-12-18   1796 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2017-12-18

When We Practice Well, the World Will Change (Part 2 of 2) July 20, 2013

00:29:14

When We Practice Well, the World Will Change (Part 2 of 2) July 20, 2013

Practice more and focus on the inside. Pray daily for the help of the Universal Power so that we don’t forget about spiritual practice and we don’t search for anything on the outside or depend on anything outside. The more we depend on the outside, and the more we’re anxious to become a Buddha, the more we’ll be deceived by Maya. Being too eager to become a Buddha stems from the desire for fame and material gain. Those who want to become an enlightened Master, to go out and give lectures, or to be worshipped by people, all have the greatest desire for fame and material gain. Such people will be deceived by Maya.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-25   1791 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-25

Turn Within to Progress Spiritually (Part 1 of 2) October 9, 2016

00:50:10

Turn Within to Progress Spiritually (Part 1 of 2) October 9, 2016

Not officially become a monk but your heart, becomes detached from whatever is not permanent in this world. Detached from whatever is not conducive to your spiritual elevation. Then, you will also gradually or quickly become Arhat or even higher, Buddha.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-22   1788 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-22

The Impact of Disappearing Himalayan Glaciers

00:03:45

The Impact of Disappearing Himalayan Glaciers

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1778 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Next Generation Grid-Scale Batteries: Beyond Lithium-Ion

00:13:53

Next Generation Grid-Scale Batteries: Beyond Lithium-Ion

The leading technology here is called the “organic flow battery”developed at Harvard University. Project leader Professor Michael Aziz, states, “We have a fighting chance of bringing down the capital cost to US$100 a kilowatt hour, and that will change the world.
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-12-11   1774 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2017-12-11

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 1 of 2

00:14:19

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 1 of 2

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-12-27   1769 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-12-27

Buddhist Stories: “The Buddha’s Past Life and His First Five Disciples” (Part 1 of 2) Aug 2, 2015

00:37:15

Buddhist Stories: “The Buddha’s Past Life and His First Five Disciples” (Part 1 of 2) Aug 2, 2015

Master was very happy to hear that China’s improved a lot now. She encouraged everybody that when we practice well, the atmosphere in our surroundings will also change. Our country will change. On a large scale, the world will change. On an even large scale, the universe will change.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-26   1767 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-26

SOS: Ways to Save Our World

00:01:16

SOS: Ways to Save Our World

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1760 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Remarkable Works of Leonardo da Vinci, SEG1

00:18:59

Remarkable Works of Leonardo da Vinci, SEG1

Leonardo da Vinci was one of the greatest creative minds of the Italian Renaissance, hugely influential as an artist and sculptor. Art enthusiasts worldwide consider the iconic “Mona Lisa “to be among the greatest paintings of all time. He was also immensely talented as an engineer, scientist and inventor.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2017-11-15   1758 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2017-11-15

Buddhist Stories: “500 Beggars” August 17, 2015

00:58:33

Buddhist Stories: “500 Beggars” August 17, 2015

All these stories are for you to practice, to remember, to encourage you to meditate. You must remember all that, and you must continue reading, listening, so that at home, you keep yourself in the same path, in the straight area. Keep your mind clean and determined. Don’t forget the example of the ancient practitioners. Don’t forget your vow.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-27   1749 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-27

Love Is an International Language September 18, 2017

00:41:49

Love Is an International Language September 18, 2017

It’s good already that we have translators. And I even speak English and Chinese. Some maharajis don’t speak anything. I mean they just speak some language and very difficult. But never mind, love is international. It’s all we understand here. In Heaven, we understand everything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-09   1747 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-09

All Governments and Media Should Join in to Save our Planet

00:03:10

All Governments and Media Should Join in to Save our Planet

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1747 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Sharing is the Heart of the Christmas Holiday

00:17:15

Sharing is the Heart of the Christmas Holiday

Christmas is about giving. In such a wonderful time we will discover touching ways that people around our world sharing with less the fortunate during Christmas.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2017-12-23   1729 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2017-12-23

Transmitting the Inner Light - The First Chinese Patriarch Bodhidharma

00:19:50

Transmitting the Inner Light - The First Chinese Patriarch Bodhidharma

Bodhidharma was born in the 4th century in the southern India. He was the third son of a Brahman king; he forsook his princehood early on to become a monk. Bodhidharma attained enlightenment at a very young age and became the 28th Master in the Buddhist lineage. He was sent to China by his Master around 524 AD to transmit the Mahayana teaching and help people reach enlightenment within one life, so he was also known as the first Patriarch of Chan Buddhism in China.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2017-11-22   1727 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2017-11-22

Oceans’ Tipping Point

00:02:05

Oceans’ Tipping Point

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1720 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

The Bear Hunter

00:03:31

The Bear Hunter

ప్రత్యేకం!
2017-10-18   1718 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-18

గమనార్హమైన వార్తలు

00:15:13

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-08   1717 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-11-08
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్