తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
421 - 436 ఆఫ్ 436 ఫలితాలు
ఎంపిక

An American Treasure: Composer Burt Bachrach

00:13:31

An American Treasure: Composer Burt Bachrach

Being one of the most accomplished composers of the past 60 years, Mr. Bachrach has earned the highest of musical accolades including three Academy Awards, eight Grammy Awards, the prestigious Grammy Lifetime Achievement Award in 2008 and a place in the Songwriters Hall of Fame in 1972. He has composed over 500 songs in many musical genres. Among these songs are nine #1 and 48 Top 10 tunes!
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2017-10-10   997 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2017-10-10

The King & Co. Part 1

00:46:47

The King & Co. Part 1

In today’s Enlightening Entertainment, with great honor we are pleased to present the world premiere of an epic saga abounding with creativity and insight, elaborately produced over a long period of time with wholehearted dedication and effort. Lovingly written and directed via remote control by Supreme Master Ching Hai, a spiritual master, humanitarian, artist and author of #1 international best-selling books,” The King & Co.” is a tale that reflects the challenge of the age, right in this urgent time of our planet. It interweaves ancient and modern settings, with tragic as well as comic plots, combining thrilling adventures, loyalty and tender affection among people, along with profound spiritual reminders.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-05   996 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-05

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (1/2)

00:52:00

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (1/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-05   993 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-05

“Conversations with God”: An Open Experience to Sincere Seekers

00:12:23

“Conversations with God”: An Open Experience to Sincere Seekers

For the past two decades, American author Neal Donald Walsh has dedicated his work to share his precious experience of the spiritual realm with the world. His efforts were launched in 1995 with the publication of "Conversations with God Book I An Uncommon Dialogue." Neal’s fascinating story of ascension began during the lowest point in his life. He wasn’t able to find satisfaction in anything - whether it was with work, his emotions, or just personality. But all that was about to change.
సాహిత్యము పెంచుట
2017-10-27   980 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2017-10-27

Animal Assisted Therapy

00:10:00

Animal Assisted Therapy

These animals can be of any type, but they all share one thing in common: they are always ready to give love unconditionally. This non-judgmental affection can bring people a sense of comfort and security. Not only are they known for their guardian qualities, but it has also been noted as far back as in ancient Greek history that animals bring beneficial effects in the context of therapy. Here we will explore the animal-assisted therapy in alleviating the symptoms of chronic illnesses and providing a general sense of well-being.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2017-10-09   942 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2017-10-09

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (2/2)

00:54:53

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (2/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-04   931 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2017-10-04

Extreme Mountain Biking with Dr. Katharina Wirnitzer - P1/2

00:17:01

Extreme Mountain Biking with Dr. Katharina Wirnitzer - P1/2

వెజ్జి ఎలైట్
2017-10-07   930 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2017-10-07

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:01

గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-03   929 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2017-10-03

Australian Aboriginal Art and Wisdom

00:15:41

Australian Aboriginal Art and Wisdom

షో
2017-11-07   901 అభిప్రాయాలు
షో
2017-11-07

Soaring High: The New Launch of Supreme Master Television

00:18:37

Soaring High: The New Launch of Supreme Master Television

వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-06   888 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2017-10-06

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

00:38:57

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

Even though these are human emotions, they were very sincere and pure, they were very, very precious. It’s just like the way animal friends love you. And when they die, you feel like you’re being cut with a knife. It’s an unthinkable, depressed feeling. Many people love animals very deeply, because they keep sending you a kind of love. When you feel upset, they know it and they would come to comfort you.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28   881 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 2) Aug 1, 2013

01:06:24

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 2) Aug 1, 2013

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-27   849 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-27

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

00:37:03

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26   794 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26

S.M. Celestial Jewelry – Liberation

00:01:26

S.M. Celestial Jewelry – Liberation

ప్రత్యేకం!
2017-10-02   21 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-02
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్