తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 55 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
వెజ్జి ఎలైట్
ఉపశీర్షికలు :

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

00:12:28

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

మాజీ సిఎన్ఎన్ హెడ్‌లైన్ న్యూస్ హోస్ట్, శ్రీమతి జేన్ వెలెజ్-మిచెల్ అపూర్వ మైన వీగన్‌ న్యాయవాది, ఆమె జీవితాన్ని అంకితం చేస్తుంది మొక్కల ఆధారిత జీవనశైలిని ప్రోత్సహించుచు. మాకు ఆవశ్యకత అవసరం. గడియారం పర్యావరణ అపోకలిప్స్ వైపు టికింగ్‌ చేయుచున్నది. కాబట్టి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవ్వరైతె జంతువుల గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె పర్యావరణం గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె మానవ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుం
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26   671 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

00:12:39

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

On today’s program, we will introduce you to Wally Fry’s daughter, Tammy Fry, who wishes to change the world and its people through the way they eat. Tammy is not only the Marketing Director of Fry’s, she is also a famous vegan blogger, athlete extraordinaire, public speaker, plant-based nutritionist, and the founder of Meat Free Mondays in South Africa and Australia. Tammy is a born vegetarian. "
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-19   818 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-19

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

00:11:21

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

In almost 30 years of running a business, Mr. Fry’s role has changed and evolved over time. He generously shared these changes with us. What is the future of food? Mr. Fry explains that there will be many changes concerning the marketing of foods and its consumption in the future. “There’s a couple of bad things going on with food and that’s plastic. And of course, you know, meat and animal produc
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-12   554 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-12

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

00:11:37

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

The Fry Family started creating simple yet tasty meat alternative recipes in their own kitchen in South Africa, back in 1991. “All life is precious, and I could live without sacrificing the life of another. I become a vegetarian and set about creating a meat alternative.” “Principle before profit” has been the mantra of the Fry Family since its beginning. They measure their success by the amount o
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05   579 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-05

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 2 of 2

00:14:28

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 2 of 2

Today, at the age of 75, Linda continues to wow everyone around her with her astonishing vitality, physical and mental strength, and effectiveness as a certified health professional. Having experienced the liberating health benefits of veganism, Linda never misses an opportunity to share her knowledge. Another initiative of hers is to organize protests and rescue operations for animals. For over 2
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-28   520 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-28

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 1 of 2

00:14:05

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 1 of 2

At the thriving age of 75, Ms. Middlesworth teaches two to three aerobic classes a day, sometimes as many as five, operates a full-fledged health coaching business, oversees the 4,300-member Sacramento Vegan Society, …and amazingly, still has plenty of energy for various social justice causes. In 2015, at the age of 71, she was awarded the top female honor of the animal protection group PETA’s Sex
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-21   859 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-21

Ori Shavit: Pioneering A Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 3 of 3

00:10:26

Ori Shavit: Pioneering A Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 3 of 3

"It’s been really a huge change, and it was so fast and so powerful that I think that this is one of the reasons why people say Tel Aviv is the most vegan friendly city in the world, because it’s not only the amount of vegan restaurants, it’s the accessibility of vegan food; it’s everywhere; you don’t need to look for it." "I think that if your heart is open and you’re full of compassion, then you
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-14   494 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-14

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 2 of 3

00:13:28

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 2 of 3

We are privileged to ask Ori Shavit to introduce us to the vegan scene in Israel. She began by sharing with us the historical background of the Israeli cuisine. Ori also shared with us the exciting development of vegan products in Israel. "Even dairy companies and meat companies are joining this revolution. In Israel, you can see that. We have one of the biggest meat companies, they have a whole l
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-07   1388 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-07

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

00:14:04

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

Here, we’ll meet a special woman, who is a famed journalist, respected food critic, media personality, and strong advocate of the vegan culture, animal liberation, and a green, healthy lifestyle – Ms. Ori Shavit! She has made a tremendous contribution to the vegan movement and reached out to thousands of people worldwide through TEDx Talks. “About eight years ago. In Israel, it was a vegan desert.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-31   758 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-31

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

00:16:40

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

In many of his speeches, Mr. Wollen’s distinctly points to well-documented facts about the livestock industry’s enormous impact. “I’m sure you guys know that greenhouse gas emissions from livestock exceed those of transport. Forest depletion by the meat industry cost three times as much as the recent global financial crisis.” “So, the problem was caused by us, the problem needs to be solved by us;
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-17   657 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-17

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 2 of 2

00:18:19

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 2 of 2

Sadha has been a vegetarian since 2012, and she chose to do so, because she didn’t actually enjoy the taste, and she definitely did not appreciate the killing involved. “I quit having red meat when I just saw an animal being sacrificed at a festival, and it just broke my heart. I felt no living being need to go through that amount of fear and pain for me to satisfy my taste buds.” Sadha’s kind act
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-14   545 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-14

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

00:15:12

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

In his efforts to find more spokespersons for the animals, Mr.Wollen often openly invites people to join his cause. He especially believes that it is imperative for people in positions of power to speak out and take action. And once you get off the meat and dairy drug, there is no going back. Your health improves, the way in which you look at life improves, and they never go back to the bad old da
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-10   372 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-10

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 1 of 2

00:14:39

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 1 of 2

We will feature Sadaf Mohammed Sayed, a popular vegan Indian actress, better known as Sadha. Besides being an actress, Sadha is an entrepreneur, animal lover/rescuer, and an ethical vegan. Sadha's colorful and productive acting career started rolling after she entered the acting school. "You just do your hard work, whatever comes your way, you consider, like the best out of the lot, you pick that
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-07   423 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-07

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 2 of 4

00:16:21

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 2 of 4

One of the most impressive undertakings of the Kindness Trust is the "Kindness House," which he describes as an "NGO incubator." Now, the most beautiful word ever written at any time in any country in human history came from India, from the Upanishads, 3,000 years ago: Ahimsa - non-violence to any living being. And I choose to define it as: Non-violence in everything we do, say and think, not just
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-01   327 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-01

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 1 of 4

00:17:05

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 1 of 4

Born in 1950, Mr. Wollen descended from a distinguished British family that had settled in India for generations. He traversed the highest reaches of financial success and power, yet gave them all up to follow the path of kindness. He is indeed one of the brightest beacons of light in the history of 21st century environmental protection and humanitarianism. “We’re running out of time. We need to f
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-26   1243 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-26

Vegan bodybuilder Will Tucker - A Loving Spirit for Animals

00:14:55

Vegan bodybuilder Will Tucker - A Loving Spirit for Animals

Will Tucker is a 4-time winner of the Natural Bodybuilding Championship; he is a sought-after author, certified fitness trainer and speaker. While bodybuilding, Will Tucker has developed into a vegan hero and champion of the animals, while his love expands to all beings, motivating him to exemplify further, how vegans can also be successful, compassionate athletes. Opting for a vegan lifestyle now
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-19   802 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-19

Alejandro Ayala Polanco - Cultivating a Vegan Consciousness, Part 2 of 2

00:17:18

Alejandro Ayala Polanco - Cultivating a Vegan Consciousness, Part 2 of 2

A major development for Alejandro regarding the spread of the vegan massage is that the visual materials created by Alejandro through HomoVegetus were chosen and incorporated into school textbooks. Very impressive, aren’t they? There was an especially rewarding experience for Alejandro, that occurred during a rural school visit, when a school girl came up to thank Alejandro for revealing to her th
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-12   459 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-12

Alejandro Ayala Polanco - Incubating Next Generation Vegans, Part 1 of 2

00:15:20

Alejandro Ayala Polanco - Incubating Next Generation Vegans, Part 1 of 2

Alejandro is a well-known animal rights activist in Chile, as well as a yoga teacher and vegan writer. Alejandro founded HomoVegetus in 2002, for the purpose of inspiring respect for all animals, to create a better understanding of veganism, and to help transform and elevate the consciousness of people. About ten years ago, Alejandro started to write an extensive list of illustrative books aimed a
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-05   545 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-09-05

Jo-Anne McArthur on the Frontline of Compassionate Change, Part 2 of 2

00:13:46

Jo-Anne McArthur on the Frontline of Compassionate Change, Part 2 of 2

Jo-Anne uses her images to highlight how desensitized we have become to the rightful lives of animals who are imprisoned and exploited for human consumption, amusement, animal testing and other animal industries such as wool and fur. And so I made the “We Animals” book. As humans, we are all animals, and we are all sentient, and deserving of autonomy and respect and care. That we can all use our o
వెజ్జి ఎలైట్
2019-08-29   801 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-08-29

Jo-Anne McArthur on the Frontline of Compassionate Change, Part 1 of 2

00:13:27

Jo-Anne McArthur on the Frontline of Compassionate Change, Part 1 of 2

A Shining World Compassion Award recipient, Jo-Anne McAuthur utilizes her photographic talents to capture a story in every picture that can be understood in all languages and cultures. Her passion of capturing the heartfelt pleas of animals in desperate situations has won her grants and awards, and has helped people awaken from their slumber and realize that the world is not okay as it is. Her ima
వెజ్జి ఎలైట్
2019-08-22   1183 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-08-22
<123>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు