తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
101 - 115 ఆఫ్ 115 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
ఉపశీర్షికలు :

Stone Village: A Model of Biocultural Heritage Conservation

00:18:04

Stone Village: A Model of Biocultural Heritage Conservation

Today we present the inspiring story of Stone Village, a mountainous community located in the upper reaches of the Yangzi River in Yunnan province, southwest China. Home to 220 Naxi ethnic families, Stone Village is a shining example of bio-cultural heritage preservation.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-03-28   1775 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-03-28

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

00:16:18

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

Professor Dr. Mojib Latif, a climatologist and a Head of Research, Marine Meteorology, at the GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel in Germany, one of the world’s leading institutes in marine sciences. This edition Dr. Latif will explain how climate and human activities are severely damaging the world’s oceans.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-02-28   1791 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-02-28

Permaculture in a Guatemalan Farm

00:13:11

Permaculture in a Guatemalan Farm

Today, we visit Atitlan Organics, an organic farm on the outskirts of Tzununa, Guatemalan, where Shad Qudsi and his partner, Colleen Donovan, have established a completely “off the grid,” zero waste, permaculture farming operation. Cultivating more than 200 different types of plants, they grow their own food, operate a profitable organic market garden, run a “farm to table” restaurant, and offer c
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-02-05   1844 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-02-05

“Clear Skies Ahead!” The Global Effort Toward a Smog-Free Society

00:22:01

“Clear Skies Ahead!” The Global Effort Toward a Smog-Free Society

Traveling to China ‘s capital Beijing is exciting! The Forbidden City, the Great Wall, and Tiananmen Square are among the many great spots for sightseeing! But, more frequent than ever, people in Beijing are having difficulty seeing beyond 50 meters. What causes this low visibility? It’s smog, a kind of air pollution that contains a mixture of fog and smoke particles.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-01-29   1749 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-01-29

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 2 of 2

00:13:47

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 2 of 2

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-01-03   1905 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2018-01-03

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 1 of 2

00:14:19

Warming Planet and Sea Level Rise – Part 1 of 2

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-12-27   1890 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-12-27

Greening the Planet via Reforestation - part 2 of 2

00:17:14

Greening the Planet via Reforestation - part 2 of 2

Dr. Lin will now discuss further examples of enthusiastic efforts made by individuals and organizations promoting the greening of our beloved planet. For example: Eden Reforestation Projects, Ecosia, International Tree Foundation, Conservation International, BioCarbon Engineering. We Formosans send our best wishes that our world now rejuvenates through the love of God. Mother Nature has provided
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-12-06   2110 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-12-06

Greening the Planet via Reforestation, Part 1 of 2

00:17:45

Greening the Planet via Reforestation, Part 1 of 2

Dr. Lin Wen-Long is an expert in forestry and resource conservation. He also promotes veganism as the most effective lifestyle to protect Earth's resources. Dr. Lin will now discuss examples of enthusiastic efforts of reforestation initiatives currently being conducted around the world. “The Great Green Wall” , “The Jane Goodall Institute” , “Plant-for-the-Planet” . For their exceptional work to p
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-29   1795 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-29

Greenhouses of the Future

00:20:07

Greenhouses of the Future

Because green houses can produce food under almost any climatic conditions, using far less water, and with substantially higher yields than traditional farming methods, high technology greenhouses could become even more important in the future, providing a stable source of high quality and delicious fruit and vegetables.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-22   1654 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-22

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

00:25:01

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

Currently, Antarctica is one of the fastest warming areas in the world; the rate of temperature change there is three times faster than anywhere else on the planet. As a result of climate change, Antarctica is starting to melt. A new scientific report published in Nature revealed that in 2017 Antarctica experienced the warmest temperatures, lowest snow cover, and lowest autumn sea-ice cover on rec
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-15   1567 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-15

Grounding: Connecting to Earth

00:09:47

Grounding: Connecting to Earth

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-08   1467 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-08

Fog collectors: harvesting from the clouds

00:15:59

Fog collectors: harvesting from the clouds

Fog collecting is a practical ,eco-friendly method that can help solve some of the world’s water shortage problems. In some of Earth’s driest, most remote regions, fog harvesting works with Mother Nature to supply fresh, clean water for communities, animals and plant life to live.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-01   1434 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-11-01

Boyan Slat – The Ocean Cleanup

00:21:13

Boyan Slat – The Ocean Cleanup

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-27   1388 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-27

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

00:12:19

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

This episode we focus is overwhelming amounts of plastic inundating our precious oceans and causing severe damage to marine ecosystems worldwide. Aside from describing the mind-boggling enormity of the plastic problem, we will offer some ideas on minimizing the amount of plastic waste we produce to lessen the load on our life-rich oceans.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-20   1229 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-20

The New Seven Wonders of Nature

00:16:42

The New Seven Wonders of Nature

ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-04   1137 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2017-10-04
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు