తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
101 - 120 ఆఫ్ 1472 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
గమనార్హమైన వార్తలు
ఉపశీర్షికలు :

Russian photographer moves to forest to take care of rescued animals

00:01:05

Russian photographer moves to forest to take care of rescued animals

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-01   2652 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-01

Collaborative tree planting project revitalizes Africa

00:01:13

Collaborative tree planting project revitalizes Africa

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-28   2625 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-28

EU assists Syrian refugees in Turkey

00:01:14

EU assists Syrian refugees in Turkey

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-01   2624 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-01

New York City commits to greener tomorrow

00:01:04

New York City commits to greener tomorrow

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-27   2619 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-27

EU funds green energy program in the Gambia

00:01:08

EU funds green energy program in the Gambia

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-22   2611 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-22

United Kingdom declares climate emergency

00:02:13

United Kingdom declares climate emergency

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-24   2605 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-24

Vegan activists operate first combined educational and farm sanctuary in Israel

00:01:08

Vegan activists operate first combined educational and farm sanctuary in Israel

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-25   2589 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-25

Australian state bans advertising of alcohol and unhealthy food

00:01:02

Australian state bans advertising of alcohol and unhealthy food

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-14   2583 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-14

Food delivery service partners with popular vegan burger in US

00:00:59

Food delivery service partners with popular vegan burger in US

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-02   2576 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-02

Colombia moves forward towards prohibiting animal testing for cosmetics

00:00:45

Colombia moves forward towards prohibiting animal testing for cosmetics

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-24   2576 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-24

Italian bookstore teaches recycling habit to youngsters

00:01:03

Italian bookstore teaches recycling habit to youngsters

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13   2558 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13

European study finds complete global green energy shift feasible

00:01:03

European study finds complete global green energy shift feasible

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-02   2554 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-02

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:44

గమనార్హమైన వార్తలు

Ethiopia receives humanitarian support from JAPAN, World Bank funds flood resilience in Laos, Chile inaugurates electric buses, youth volunteering encouraged in Turkey, Chinese peacekeepers recognized by United Nations, United Kingdom-based premium shoe brand introduces vegan sneaker, and blind runner in United States completes half marathon with help from his canine companions.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-17   2546 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-17

Canada provides humanitarian assistance to Middle East

00:01:03

Canada provides humanitarian assistance to Middle East

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-27   2545 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-27

India opens its first hospital for elephants

00:01:41

India opens its first hospital for elephants

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-14   2535 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-14

Australian motoring organization urges ban on fossil fuel cars

00:01:17

Australian motoring organization urges ban on fossil fuel cars

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-01   2520 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-01

Australian and Italian companies collaborate to construct hydroelectric facility

00:00:59

Australian and Italian companies collaborate to construct hydroelectric facility

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-09   2512 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-09

Shoe company goes vegan in Canada

00:01:07

Shoe company goes vegan in Canada

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-24   2511 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-24

Irish NGOs advocate for ocean conservation

00:01:08

Irish NGOs advocate for ocean conservation

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-31   2502 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-31
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు