తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
61 - 80 ఆఫ్ 1482 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
గమనార్హమైన వార్తలు
ఉపశీర్షికలు :

Global vegan yogurt demand sees exponential growth

00:01:16

Global vegan yogurt demand sees exponential growth

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-10   3181 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-10

Leading luxury fashion brand goes fur and exotic leather free

00:01:01

Leading luxury fashion brand goes fur and exotic leather free

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-16   3176 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-16

Indian man feeds thousands of birds daily

00:01:19

Indian man feeds thousands of birds daily

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04   3173 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04

EU calls for comprehensive move away from fossil fuels

00:00:58

EU calls for comprehensive move away from fossil fuels

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-13   3173 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-13

Global sporting goods band creates 100 persents recyclable shoes

00:00:59

Global sporting goods band creates 100 persents recyclable shoes

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-15   3138 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-15

గమనార్హమైన వార్తలు

00:23:09

గమనార్హమైన వార్తలు

New study shows pigs can categorize information, China and Âu Lạc, also known as Vietnam, strengthen diplomatic relations, Benin project turns waste into biogas, Paris, France implements smoking ban in public parks, Middle Eastern nonprofit wins Stanford University top eco award and police officer in Argentina promoted for act of kindness.
గమనార్హమైన వార్తలు
2018-10-14   3130 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2018-10-14

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

00:04:22

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

On Saturday, December 28,2019, during the blissful Christmas retreat at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Beloved Supreme Master Ching Hai caringly spent precious moments with our fellow Quan Yin practitioners and imparted more sage advice to benefit our spiritual practice. “Whatever we think or feel inside, the whole universe knows it. Be sincere, then you’ll get the rewar
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03   3118 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-01-03

Indonesian start-up produces mushroom leather

00:01:07

Indonesian start-up produces mushroom leather

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-15   3118 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-15

Alarm clock

00:00:49

Alarm clock

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-25   3117 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-25

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

00:09:11

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

On Saturday, December 7, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly spent precious time with our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Master finished reading the story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and expounded on the hardships the Great Saints and Enlightened Masters must endure in this world, and how, as sp
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   3083 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

Global campaign to empower rural girls and women in agricultural sector

00:01:09

Global campaign to empower rural girls and women in agricultural sector

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13   3031 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13

Daddys help

00:00:33

Daddys help

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04   3019 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04

Finland to forego coal for environment

00:01:00

Finland to forego coal for environment

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-23   2993 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-23

Dubai sets up solar panels for homes

00:00:59

Dubai sets up solar panels for homes

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13   2983 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13

India and Pakistan yearn for peace

00:01:08

India and Pakistan yearn for peace

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13   2981 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-13

Shampoo

00:00:26

Shampoo

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-23   2978 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-23

Our beloved Supreme Master Ching Hai caringly provides funds to wildfire victims in Greece

00:04:31

Our beloved Supreme Master Ching Hai caringly provides funds to wildfire victims in Greece

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-19   2960 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-19

China continues its strict bans on trading of tiger and rhino products

00:00:49

China continues its strict bans on trading of tiger and rhino products

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-16   2951 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-16

Length of marriage

00:00:20

Length of marriage

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-02   2943 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-02

Quiz

00:00:24

Quiz

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-24   2940 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-24
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు