తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 20 ఆఫ్ 1118 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం:
గమనార్హమైన వార్తలు

US and Korean leaders reaffirm path to peace in landmark visit

00:02:51

US and Korean leaders reaffirm path to peace in landmark visit

On Sunday, June 30, 2019, United States President His Excellency Donald Trump and Dear Respected Comrade Kim Jong Un, Supreme Leader of the Democratic People's Republic of Korea, held a cordial, impromptu meeting at the Panmunjom village in Korea.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-02   6827 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-02

Take Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

00:10:11

Take Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

On Tuesday, October 29, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai delighted and warmed the hearts of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, with an impromptu conference. Master spoke about Her most recent Retreat. Our Loving Master also called on us to be bold and do what we can to help save the animals and the planet. “Wherever you go, wherever you are, whenever you can by showing them the benefit of the vegan diet.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-04   5718 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-04

Our beloved Supreme Master Ching Hai receives letters of appreciation from local government

00:02:54

Our beloved Supreme Master Ching Hai receives letters of appreciation from local government

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-22   4980 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-22

Qatar charity delivers relief supplies to flood afflicted India

00:01:03

Qatar charity delivers relief supplies to flood afflicted India

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-03   4881 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-03

Vegan teen climate activist nominated for Nobel Prize

00:01:02

Vegan teen climate activist nominated for Nobel Prize

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-02   4413 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-02

UK based vegan food manufacturer introduces new burger

00:00:46

UK based vegan food manufacturer introduces new burger

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04   4289 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04

Top French fashion company goes fur free

00:01:00

Top French fashion company goes fur free

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-08   4233 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-08

Vegan World Will Be! Oct. 13, 2019

00:10:53

Vegan World Will Be! Oct. 13, 2019

On Sunday, October 13, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously took time from Her recent retreat to address the gathering of our Quan Yin practitioners, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, in celebration of the happy news from the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-20   4226 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-20

Japan provides food aid to 28 nations

00:01:14

Japan provides food aid to 28 nations

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-03   4121 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-03

State of New York in US bans plastic bags

00:01:07

State of New York in US bans plastic bags

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04   4119 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-04

Well known fast food chain announces vegan option

00:00:56

Well known fast food chain announces vegan option

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-02   4023 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-02

Master’s Special Heroic Dogs Nov. 3, 2019

00:11:15

Master’s Special Heroic Dogs Nov. 3, 2019

On Sunday, November 3, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai gave a discourse to a few of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, via a conference. Master shared some heartrending news about Her courageous, special Dogs, who do anything to protect Her. Master explained how Her beloved Good Love revealed many different things to Her and how we can learn a lot from the animals. “And if we keep killing them, then we’re killing our own blessings, like shooting your own foot. Many people don’t understand that.”
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-11   3868 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-11

UK assists developing countries to protect wildlife

00:00:57

UK assists developing countries to protect wildlife

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-01   3717 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-07-01

Barzilian city adopts Meat Free Monday

00:00:57

Barzilian city adopts Meat Free Monday

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-21   3688 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-21

Cosmetic company removes egg based ingredients for ethical reasons

00:00:46

Cosmetic company removes egg based ingredients for ethical reasons

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-29   3650 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-29

United States research finds vegans have highest level of healthy biomarkers

00:01:02

United States research finds vegans have highest level of healthy biomarkers

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-19   3625 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-19

Pakistan and India to open peace crossing

00:01:02

Pakistan and India to open peace crossing

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-20   3569 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-04-20

City in Vietnam bans rare animal trade

00:00:48

City in Vietnam bans rare animal trade

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-21   3489 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-21

Supreme Court of Spain upholds animal welfare

00:01:09

Supreme Court of Spain upholds animal welfare

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-31   3424 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-05-31

Ambulance for homeless animals inaugurated in India

00:00:56

Ambulance for homeless animals inaugurated in India

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-09   3417 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-06-09
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్