తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 20 ఆఫ్ 186 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం:
గమనార్హమైన వార్తలు

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:30

గమనార్హమైన వార్తలు

Gran Canaria, Spain provides food aid to Sahrawi refugees, European Union supports water and energy security in Central Asia, England bans plastic straws, United States scientist creates improved prosthetic, inmates grow fruits and veggies to donate in New Zealand, Israel hosts vegan festival and Canada bans the breeding and keeping of whales, dolphins and porpoises in captivity.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18   669 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18

Canada bans the breeding and keeping of whales, dolphins and porpoises in captivity

00:01:55

Canada bans the breeding and keeping of whales, dolphins and porpoises in captivity

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18   192 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18

England bans plastic straws

00:00:54

England bans plastic straws

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18   96 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18

Israel hosts vegan festival

00:00:53

Israel hosts vegan festival

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18   70 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-18

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:12

గమనార్హమైన వార్తలు

Iraq receives humanitarian support from EUROPEAN UNION, CHINA sends rice to drought afflicted Kenya, lottery system in United Kingdom funds wildlife protection, Afghanistan to construct solar farm, New Zealand introduces budget for well-being, research forecasts meat industry decline and new Swedish study demonstrates the empathetic nature of canines.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-19   747 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-19

CHINA sends rice to drought afflicted Kenya

00:01:02

CHINA sends rice to drought afflicted Kenya

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-19   225 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-19

New Swedish study demonstrates the empathetic nature of canines

00:01:02

New Swedish study demonstrates the empathetic nature of canines

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-19   180 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-19

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:33

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai presents Shining World Vegan Incentive Award to French vegetarian organization, Pakistani children receive polio immunization from United Arab Emirates, South Africa introduces carbon tax, major Swedish car company installs eco seawall in Australia, Germany continues to safeguard refugees, international food giant launches vegan burger in United States and Cambodia’s largest tourist attraction bans elephant riding.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-20   896 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-20

Cambodia's largest tourist attraction bans elephant riding

00:01:46

Cambodia's largest tourist attraction bans elephant riding

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-20   214 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-20

గమనార్హమైన వార్తలు

00:32:43

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously contributes funds to orphanages and elderly care facilities in Âu Lạc, also known as Vietnam, Colombia receives humanitarian aid from EUROPEAN UNION, World Bank supports climate resilience in Ethiopia, tenderhearted businessman from United Arab Emirates provides clean water in Pakistan, largest fast-food chain in Canada adds vegan sausage to menu and Siberian cat receives four bionic paws in Russia.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-21   897 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-21

గమనార్హమైన వార్తలు

00:43:51

గమనార్హమైన వార్తలు

Kenyan children receive food aid from United States, three Middle East nations acclaim eradication of infectious illness, rooftop solar capability recognized in Australia, Korean scientists succeed in creating artificial cornea for transplant, Canadian woman collects plastic waste from beaches, Indian city takes steps to ban sale of meat and alcohol and free-roaming horse in Germany wins hearts.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-22   783 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-22

Indian city takes steps to ban sale of meat and alcohol

00:01:09

Indian city takes steps to ban sale of meat and alcohol

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-22   92 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-22

Free-roaming horse in Germany wins hearts

00:01:15

Free-roaming horse in Germany wins hearts

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-22   216 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-22

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:18

గమనార్హమైన వార్తలు

Germany funds Nigerian rice farming, Solomon Islands receives development support from Australia, Spanish city welcomes clean energy buses, Cambodia to construct new solar farm, kindhearted girl helps homeless individuals in United States, vegan athletes make global impression and Indonesia plans new sanctuary for Sumatran rhinos.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-23   683 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-23

Vegan athletes make global impression

00:01:14

Vegan athletes make global impression

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-23   143 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-23

గమనార్హమైన వార్తలు

00:35:51

గమనార్హమైన వార్తలు

Germany assists refugees in Iran, India state receives healthcare funding from World Bank, Canada commits to green vehicles, New Zealand to trial recycled plastic pavement, iconic United States city bans tobacco, fast food chain introduces vegan burger in United Kingdom and elephants in African park find safety.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-24   766 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-24

Germany assists refugees in Iran

00:01:15

Germany assists refugees in Iran

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-24   57 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-24

New Zealand to trial recycled plastic pavement

00:00:56

New Zealand to trial recycled plastic pavement

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-24   26 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-24

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:54

గమనార్హమైన వార్తలు

International organization donates funds to eradicate polio, Qatar Charity builds school for Somalian children, capital city of Colombia adopts electric buses, Kenya vows to reduce plastic pollution, Untied Kingdom medical charity offers free surgeries for children in Âu Lạc, also known as Vietnam, Netherlands-based food company goes meat-free and town in United States shows love for rare birds.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-25   812 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-25

Untied Kingdom medical charity offers free surgeries for children in Au L?c, also known as Vietnam

00:01:42

Untied Kingdom medical charity offers free surgeries for children in Au L?c, also known as Vietnam

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-25   67 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-25
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్