తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 6 ఆఫ్ 6 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం:
సెయింట్ యొక్క జీవితం

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 4 of 4 (INT)

00:15:03

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 4 of 4 (INT)

సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-10-20   56 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-10-20

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 3 of 4 (INT)

00:15:26

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 3 of 4 (INT)

From His stripping on, Francis will not put a penny in His pocket and will ask the friars to do the same. And so in this place, it remains clear that it is not true that what makes the world turn is money, but it is love. It must be so. We have not been created for the good of this world, but the good of this world is at the service of the human being, especially those who need it most. And so, Francis will help us to rediscover the joy of being children of God and brothers of all. Peace and love.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-10-13   88 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-10-13

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 2 of 4 (INT)

00:16:07

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 2 of 4 (INT)

“Praised be You, my Lord, for those who give pardon for Your love, and who sustain Your infirmities and tribulations, as in so doing, blessed are those who endure in peace, who by You, Most High, will be crowned.” It is true; He called the animals His brothers, perhaps the first person in history who called the animals brothers. And this is a very strong thing that makes you understand the soul of Francis. There was a connection with the Creator of everything, the Father of everything, who wants all His creatures to live together.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-10-06   104 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-10-06

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 1 of 4 (INT)

00:15:07

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 1 of 4 (INT)

The venerated Saint Francis of Assisi is greatly admired for His love of peace and for all of God’s creations, a true champion of the Earth. His dedication and faith towards God was expressed through His reverence for all living creatures as brothers and sisters. As the Patron Saint of animals and ecology, He delivered sermons to animals and showed compassion for the unwell and underprivileged. The life of Saint Francis is celebrated on October 4th each year. On this special day, Catholic and Anglican churches traditionally hold a ceremony to bless the animals.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-09-29   183 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-09-29

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 2 of 2

00:14:26

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 2 of 2

During His meditation, Swami Vivekananda concluded that only with the renewal and restoration of the people’s highest spiritual consciousness could India rise again. He reminded them: “Religion is not in books, nor in theories, nor in dogmas, nor in talking, not even in reasoning. It is being and becoming.” “You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.”
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-08-18   1189 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-08-18

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

00:13:40

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

Swami Vivekananda was a 19th-century Indian Hindu monk and venerated spiritual leader. A principal disciple of Venerable Ramakrishna Paramahansa, founder of the Ramakrishna Order, Swami Vivekananda played a key role in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world. He preached the importance of Self-realization and contemplating on God within.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-08-11   1804 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-08-11
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్