తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 20 ఆఫ్ 33 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
వినోదభరితమైన వినోదం
ఉపశీర్షికలు :

Love at Hsihu—Celebrating Moon Festival with Supreme Master Ching Hai P4/4 October 4, 2017

00:44:31

Love at Hsihu—Celebrating Moon Festival with Supreme Master Ching Hai P4/4 October 4, 2017

వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-30   1588 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-30

Love at Hsihu—Celebrating Moon Festival with Supreme Master Ching Hai P3/4 October 4, 2017

00:55:59

Love at Hsihu—Celebrating Moon Festival with Supreme Master Ching Hai P3/4 October 4, 2017

The Moon Festival, also known as the Mid-Autumn Festival, is widely celebrated among Asian countries on the 15th day of the eighth month in the lunar calendar. On October 4th 2017, Supreme Master Ching Hai graciously attended this year’s Moon Festival celebration in Hsihu, Taiwan, also known as Formosa, and our Association members from around the world sincerely offered up a number of delightful performances.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-29   1574 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-29

Brightening Your Day with Spiritual Pop Songs

00:22:52

Brightening Your Day with Spiritual Pop Songs

According to Indian author Tarla Mehta’s book "Sanskrit Play Production in Ancient India,” Indian mystic and philosopher Abhinavagupta, who lived around 1000 CE, explained that success of a performance art is determined by the amount of devotion the artist displays in their work and how effectively they translate that to the audience to evoke love, joy and spirituality. On today’s show, we will feature some of the most recognizable names in music and excerpts of their holy music.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-05   1526 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-05

Aulacese (Vietnamese) Modern Folk Opera: The Magic Axe – Part 3 of 3

00:47:58

Aulacese (Vietnamese) Modern Folk Opera: The Magic Axe – Part 3 of 3

Chat Phac rescued Thanh Hong from the demons with the magic axe, and they went on to exchange the vows of faithfulness. However, nobleman Luu Dang was deeply infatuated with Thanh Hong, and was determined to win her over by all means. While Thanh Hong and her family rejoiced inn their reunion, Luu Dang came to offer his congratulations and perhaps something else! Please enjoy the conclusion of “The Magic Axe”.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-21   1504 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-21

The King & Co: Part 6

00:55:24

The King & Co: Part 6

At the royal shrine, His Majesty King of Dai Ngon prayed that if the Prince returned home safely, the King would keep a vegetarian diet, practice meditation and avoid alcohol, meat and addictive drugs for the rest of his life. Unfortunately the flight to Sinh Ga Bo for a negotiation was delayed: the weather had gone haywire due to global warming. In Sinh Ga Bo, the Prince was executed along with a number of prisoners, but when soldiers went to pick up the bodies at the execution grounds, they couldn’t find his. Meanwhile, the Prince woke up in a thatched house and reunited with the love of his life, Miss Golden Ring.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-23   1493 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-23

Aulacese (Vietnamese) Modern Folk Opera: The Magic Axe – Part 2 of 3

00:54:06

Aulacese (Vietnamese) Modern Folk Opera: The Magic Axe – Part 2 of 3

Thanh Hong, a rich man’s daughter, was captured by demons while bringing rice to offer the poor. The rich man announced that whoever rescued his beloved daughter from danger will have her hand in marriage. Meanwhile, an honest and kind-hearted peasant named Chat Phac had had saved the life of a fairy in the form of a fish. In gratitude, the fairy offered him a magic axe which Chat Phac was determined to use in order to go to save Thanh Hong.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-14   1486 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-14

Aulacese (Vietnamese) Modern Folk Opera: The Magic Axe – Part 1 of 3

00:39:59

Aulacese (Vietnamese) Modern Folk Opera: The Magic Axe – Part 1 of 3

Aulacese(Vietnamese) modern folk opera “The Magic Axe”, is a story highlighting the compassionate heart of a noble lady, who always helps the poor and needy in her village, and an honest woodcutter for his courageous acts toward people and animals. As one good deed deserves another, these two kind-hearted souls averts many calamities and experience a peaceful and happy ending.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-07   1482 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-07

Dancing with the Divine in Bali, Indonesia

00:18:04

Dancing with the Divine in Bali, Indonesia

Many Balinese believe that dancing for God is a spiritual practice, to be expressed as a longing for liberation from the suffering of reincarnation in this mundane world. They worship God through music and dance during temple ceremonies, weddings and funerals. The dancers are adorned with exquisite details, starting from gorgeous dresses and delicate makeup to the careful cultivation of their attitude and devotion, all which are regarded as methods for elevating the dance in order to communicate with God.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-14   1468 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-14

The King & Co: Part 4

01:09:42

The King & Co: Part 4

While the King and his officials were feasting at the vegan literary mandarin’s residence, a guard rushed in to report urgently that the Prince was being jailed at the border for selling addictive drugs, with the death penalty pending. It was because an attendant mistook the King’s cocaine for face powder and put it in the Prince’s suitcase. While disguised as a commoner to visit his newly acquainted girlfriend, His Royal Highness was unexpectedly detained by the Sinh Ga Bo airport personnel for possessing a nationally prohibited substance.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-09   1467 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-09

Christmas Gifts and Loving Wishes from our Association Members - Children’s Edition part 1 of 2

00:20:22

Christmas Gifts and Loving Wishes from our Association Members - Children’s Edition part 1 of 2

Christmas is celebrated to honor the birth of the Lord Jesus Christ, who exuded a spirit of selfless love, forgiveness and compassion for all beings. It is in this spirit of humbleness that we happily offer some wonderful wishes and delightful performances from our young and energetic Association members. Christmas also symbolizes the virtue of giving, so please join us now, as our international group of vegan kids offers you their talented gifts of music, dance and drama!
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-25   1460 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-25

Beyond Earth: A Fascinating Interview with Japan’s Former First Lady Miyuki Hatoyama

00:15:17

Beyond Earth: A Fascinating Interview with Japan’s Former First Lady Miyuki Hatoyama

It is no longer secret that Earthlings are aren’t alone in the universe. Time and again, powerful and benevolent beings from other planets visited the Earth. Our fellow human beings have also visited other planets. Ms. Miyuki Hatoyama, Japan’s former first lady, is one of the lucky few. She spoke about her interplanetary travel experience in her book, “The Most Marvelous Events I Have Encountered in the World,” published many years ago. Supreme Master Television recently had the honor to meet Ms. Miyuki Hatoyama.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-18   1455 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-18

The Genius of Mexico’s Extraordinaire Comedian Cantinflas

00:18:53

The Genius of Mexico’s Extraordinaire Comedian Cantinflas

His particular style of speech gave rise to new words in the Spanish language dictionary... He was a mime, dancer, actor, scriptwriter, producer, humanitarian, and philanthropist... And he sure knew how to make people laugh! He was the genius of Mexico’s extraordinaire comedian Cantinflas.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-26   1452 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-26

The King & Co: Part 5

00:52:46

The King & Co: Part 5

The King was extremely worried and conveyed order to immediately inform the Embassy to rescue the Prince. Nevertheless, the ambassador was still on vacation. When a martial mandarin raised his doubts about the Prince’s innocence, the attendant explained that His Highness was a noble person who never used addictive drugs. He also revealed that the Prince was a vegan and practiced meditation as taught by Supreme Master Thien Hau. After listening to the mandarins propose various plans, the King chose to try peaceful talks with neighboring country Sinh Ga Bo to save the Prince.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-16   1450 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-16

Basketball Goes Beyond Borders

00:13:54

Basketball Goes Beyond Borders

Since its rise in popularity in the 1980s, the National Basketball Association (NBA) has truly become an international game inspiring millions of fans worldwide. The truth is, basketball has become a unifying tool for our world bridging many cultures and creating lasting friendships among players, coaches and fans. The league also promotes environmental awareness with its NBA Green program promoting Earth saving measures like planting trees and promoting basketball arenas to be as eco-friendly as possible.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-31   1449 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-10-31

Love at Hsihu—Celebrating Moon Festival with Supreme Master Ching Hai P1/4 October 4, 2017

00:24:07

Love at Hsihu—Celebrating Moon Festival with Supreme Master Ching Hai P1/4 October 4, 2017

On October 4th 2017, Supreme Master Ching Hai graciously attended this year’s Moon Festival celebration in Hsihu, Taiwan(Formosa), and spoke lovingly to our Association Members from around the world.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-19   1442 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-19

Master Composer Mr. John Williams: Movie Music Made in Heaven

00:24:10

Master Composer Mr. John Williams: Movie Music Made in Heaven

American composer and conductor Mr. John Towner Williams was born to a musical household in New York. His uplifting and inspiring film scores create memorable movie scenes that touched billions of people’s hearts over the past four decades. His work are so vast that to some, he is considered our modern-day Bach or Beethoven. To understand such prominence, consider that he’s earned three Primetime Emmy awards, five Oscar Awards, Seven British Academy Film Awards, 23 Grammy Awards, and a total of 50 Academy Award nominations.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-21   1440 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-21

“The King & Co: Part 9

01:04:07

“The King & Co: Part 9

At the royal shrine, His Majesty King of Dai Ngon prayed that if the Prince’returned home safely, the King would keep a vegetarian diet, practice meditation and avoid alcohol, meat and addictive drugs for the rest of his life. Unfortunately the flight to Sinh Ga Bo for a negotiation was delayed: the weather had gone haywire due to global warming. In Sinh Ga Bo, the Prince was executed along with a number of prisoners, but when soldiers went to pick up the bodies at the execution grounds, they couldn’t find his. Meanwhile, the Prince woke up in a thatched house and reunited with the love of his life, Miss Golden Ring.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-30   1430 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-30

Celebrating the Prophet of Islam’s Birthday

00:15:59

Celebrating the Prophet of Islam’s Birthday

Today, we are celebrating Prophet Muhammad’s birthday, Peace Be Upon Him, on this joyous occasion known as Mawild AI-Nabi. His birthday is revered in many countries worldwide. They hold festivals in Indonesia and it is very much a family occasion. The Prophet promoted good deeds, tolerance, kindness, unity and forgiveness among people through his words and his own exemplary deeds. Even until today, his light is still a beacon for countless Muslim people.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-01   1425 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-01

“The King & Co: Part 3 cont’d

00:57:35

“The King & Co: Part 3 cont’d

We now invite you to enjoy the continuation of “The King & Co.”-Part 3. During the banquet, the King was rather surprised to find that vegetarian cuisine was wonderfully delicious. His Majesty especially loved the zero-alcohol vegan wine created by Supreme Master Ching Hai. The host mandarin also requested other officials not to smoke at his place because cigarette smoke would be harmful to everyone present.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-02   1419 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-11-02

Christmas Gifts and Loving Wishes from our Association Members - Children’s Edition part 2 of 2

00:17:10

Christmas Gifts and Loving Wishes from our Association Members - Children’s Edition part 2 of 2

Jesus referred to this in the Holy Bible, John 8:12, when he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.” We have our lovely children from Taiwan, performing their rendition of “The Advent Garden,” originally created by German nurse Sister Gustel Wetzel in the late 1920s. It refers to finding one’s own inner Light along the journey of life, through the blessing of another enlightened soul.
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-26   1413 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2017-12-26
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు