తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 3 ఆఫ్ 3 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం:
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Bribris-indigenous of Costa Rica

00:14:50

Bribris-indigenous of Costa Rica

The proud Bribri cultural legacy passes from one generation to the next through an oral tradition. This indigenous group has a strong bond with Mother Earth. Their language is called Bribri, which approximately 60% of the residents of the Talamanca Bribri Indigenous Reserve speak. Within the Bribri, people belong to different clans, and membership is based on the clan affiliation of one’s mother. Today, the Bribri remain an agricultural group, and besides corn, raise tubers, cacao, bananas, pejibaye, yucca, rice, and beans. Their belief regarding their origin as a people has agricultural roots. There is a belief among the Bribri that all are equal and that humans are not above the trees or water in the forest in terms of importance. As a result, nature is treated in a reverential manner.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-11   109 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-11

పవిత్ర పాటలు : క్రిస్మస్ పాటలు

00:19:13

పవిత్ర పాటలు : క్రిస్మస్ పాటలు

ఒక్క పేరు ఉంది నేను వినడానికి ప్రేమించుచున్నాను, దాని విలువను పాడటం నేను చాలా ప్రేమించుచున్నాను. ఇది నా చెవిలో సంగీతం లాగా ఉంది, భూమిపై మధురమైన పేరు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-25   217 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-25

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

00:14:52

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

Dance is an integral part of the African culture, and today we are delighted to share with you a very exceptional and unique dance form from West Africa. Zaouli is regarded as a homage to feminine beauty. The dance was created in the 1950s by the Gouro, an ethnic group in the midwestern part of Côte d’Ivoire, with each Gouro village having a prized Zaouli dancer. The dance and accompanying music were inscribed on the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2017. Let's now enjoy a spirited Zaouli performance. An interesting component of the distinctive dance is that it is always performed by a male! The costume consists of bright colors. The mask and cloth adorn the body from the head down to the shoulders and arms. They will perform at parties, social gatherings, and funerals. Zaouli is viewed as a peace-making component of West African culture. Ethnic Jewels Magazine describes the dance as “a celebration of calm following conflict.”
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-08   107 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-08
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్