తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 4 ఆఫ్ 4 ఫలితాలు
ఎంపిక

Small Creatures, Big Adventures: “Ratatouille” & “Stuart Little”

00:13:16

Small Creatures, Big Adventures: “Ratatouille” & “Stuart Little”

This Saturday, January 25, is Lunar New Year! As we get ready to welcome the year of the Rat, let’s take a look at two films, “Ratatouille” and “Stuart Little,” which tell the delightful tales of two courageous little animals, a rat and a mouse, and their grand adventures. “Ratatouille” is directed by Academy Award winner Brad Bird. Pixar Animation Studios’ well-known brilliant storytelling is readily apparent in this fantastic film. “Stuart Little” is a sweet film showing that good things do come in small packages. The film is inspired by E.B. White’s book of the same name, which was published in 1945. Columbia Pictures presents a story for anyone who’s ever had trouble fitting in. Filled with adventure, happiness, and love, “Ratatouille” and “Stuart Little” are delightful movies that remind us to cherish the wonderful, unique qualities of every being, small or big, human or non-human.
సినిమా దృశ్యం
2020-01-21   37 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2020-01-21

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు (శాఖాహారి)భూమిని అనుగ్రహించేను:"ఆ యంగ్ మెస్సీయ" మరియు"యేసు: అతను మన మధ్య నివసించాడు"

00:20:38

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు (శాఖాహారి)భూమిని అనుగ్రహించేను:"ఆ యంగ్ మెస్సీయ" మరియు"యేసు: అతను మన మధ్య నివసించాడు"

మెస్సీయ జన్మించాడు. అతని నక్షత్రం కనిపించింది. ఆయన మనలను విడిపిస్తాడు! మేము మీ కుటుంబాన్ని కోరుకుంటాము నజరేత్ నుండి, యేసు అనే అబ్బాయితో. లార్డ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్, ఈ మార్గంలో నాకు మార్గనిర్దేశం చే యును. అమరవీరుల ధ్వని అందిస్తుంది యానిమేటెడ్ ఫిల్మ్‌ యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని వివరించుచు. యేసు: అతను మన మధ్య నివసించాడు
సినిమా దృశ్యం
2019-12-24   200 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-12-24

Amazing Adaptations of Literary Masterpieces: “Kahlil Gibran’s The Prophet” & “The Prince and the Pauper”

00:16:29

Amazing Adaptations of Literary Masterpieces: “Kahlil Gibran’s The Prophet” & “The Prince and the Pauper”

Today we will present two lovely films adaptations of literary classics. The first feature is based on the book “The Prophet.” In 2014, it was adapted into a delightful animated film entitled “Kahlil Gibran’s The Prophet,” has many profound truths woven through its enchanting, adventurous story. Mark Twain’s historical fiction novel “The Prince and the Pauper” has been made into a film numerous times. Set in the mid-16th century, it follows two boys who are born in London. They are mirror images of each other, but one is a prince, the other a pauper. “Kahlil Gibran’s The Prophet” and “The Prince and the Pauper” are two brilliant films based on brilliant literature that entertain well as encourage us to ponder the meaning of life, love, and freedom.
సినిమా దృశ్యం
2019-11-24   602 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-11-24

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15   289 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్