తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
201 - 220 ఆఫ్ 1064 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:46

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 3 వ భాగం

మరియు మంచి సమయాలు, ఇది భారతదేశంలో ఉండెను.భారతదేశంలో మంచి సమయాలు ఉండెను నాకు చాలా లేనప్పుడు. రెండు జతల పంజాబి దుస్తులు, మరియు చిన్న నీళ్ళ బాటల్, మరియు చపాతీ కొరకు ఒక చిన్న ప్లేట్ మరియు ఆహారం కోసం. కేవలం రెండు వస్తువులు, మరియు ఒక చెంచా ఉండవచ్చును.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-20   2012 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-20

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయువలెను, 5 యొక్క 2 వ భాగం

00:33:28

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయువలెను, 5 యొక్క 2 వ భాగం

“మంటలు నెమ్మదిగా వ్యాపించాయి మరియు ప్రదేశము చేరుకుంది ఎక్కడైతే మహావీరుడు నిలబడి ఉన్నాడో. గౌషలక్ ఒక హెచ్చరికగా అరిచాడు. కానీ మహావీరకు అవగాహన కాలేదు అతని ఆత్మ కోసం అది కాకుండా. అతనిని సమీపించే జ్వాలలయొక్క వేడిచేత కదలకుండా ఉన్నాడు. అతను అణచివేయు పని లోవున్నాడు అంతిమ అగ్నిని,” తనలోనే. మన దురాశ, కోపం, మరియు లోపలి అజ్ఞానం యొక్క అగ్నిని. అతను నాశనం చేయడంలో బిజీగా ఉన్నాడు ఈ రకమైన మంటను, కాబట్టి అతను వినలే
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-19   1819 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-19

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:34:17

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 1 వ భాగం

క్వాన్ యిన్ బోధిసత్వా, అవలోకితేశ్వర వలె, ఆమె పునర్జన్మ ఎత్తును సమయం తరువాత సమయం, జీవితం తరువాత జీవితం. కానీ కొన్నిసార్లు ఆమె భార్యగా, ఒక సాధారణ భార్య, మరియు కొన్నిసార్లు, ఆమె ఎవరో.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-18   1670 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-18

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:32:23

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 4 వ భాగం

మహావీర కళ్ళు తెరిచాడు మరియు, తన చేతిని పైకెత్తి, మరియు చేప్పేను, ‘షుల్పానీ! కోపం కోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది మరియు ప్రేమ ప్రేమను పుటించును. మీరు భయం కలిగించకపోతే, మీరు స్వేచ్ఛ పొందుతారు అన్ని భయాల నుండి ఎల్లప్పుడూ. కాబట్టి, మీ కోపం యొక్క విషాన్ని నాశనం చేయండి.’
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-17   1430 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-17

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:34:07

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 3 వ భాగం

మీరు చాలా ధ్యానం చేస్తే, తగినంత ప్రకారం, క్వాన్ యిన్ ను, (అంతర్గత మోక్షపు) కాంతి మరియు (అంతర్గత మోక్షపు) ధ్వనిని, మీరు యవ్వనంగా ఉంటారు, దాదాపు మీరు ప్రపంచానికి వీడ్కోలు చె ప్పే రోజు వరకు. కనీసం మీ చర్మం బాగుంటుంది మరియు మృదువుగా, మరియు మీరు ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-16   1381 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-16

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 2 వ భాగం

00:32:53

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 2 వ భాగం

ఈ కథలు ఒంటరిగా మిమ్మల్ని తీసుకురావు జ్ఞానోదయమునకు లేదా మీకు ఏదైనా విముక్తి వాగ్దానం చేయుటకు. కానీ అప్పటికే జ్ఞానోదయం అయిన మీలాంటి అభ్యాసకులకు, ఇది జ్ఞాపకం చేయుటకు ఉపయోగ పడుతుంది, తద్వారా మీరు మరింత ప్రోత్సహించ బడతారు, మరింత నిర్ణయిస్తారు మీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్ళడానికి ధైర్యముతో.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-15   1493 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-15

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:33:56

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 1 వ భాగం

నేను మీకు చెప్పాను, నేను ఈ కథ చదివే ముందు, ఎవరైనా ఉంటే నాకు తెలియదు ఆధ్యాత్మిక సాధనయొక్క చరిత్రలో ఇంత చాలా భరిస్తుందని మరియు ఇంత చాలా త్యాగం చేస్తుందని లార్డ్ మహావీర వలె నా ఉద్దేశ్యం ఎవరైనా, ఏదైనా సాధారణ వ్యక్తి ఐనా, మర్త్యమైన వ్యక్తి ఐనా, బుద్ధులు మరియు సెయింట్స్ కాకుండా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-14   1433 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-14

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:40:04

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 4 వ భాగం

నేను నిజంగా ఆశిస్తున్నాను ఈ యుద్ధం త్వరగా ము గించాలని, కాబట్టి మీరు దీన్ని నిజంగా చూడవచ్చు. ఇది అంతిమ యుద్ధం, కాదా? అయితే సరే. దాని గురించి చింతించకండి. మనము గెలుస్తాము. మనము ఇప్పటికే గెలిచాము. వారు గాయపడ్డారు మరియు ఇబ్బంది పె ట్టుదురు. కేంద్రం కూడా లేదు, మనము ఇంకా ధ్యానం చేయవచ్చు. ఇంట్లో ధ్యానం చేయండి. మనము ఆ విషయాల గురించి పట్టించుకోము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-13   1519 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-13

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:36:14

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 3 వ భాగం

కొన్నిసార్లు మన అలవాట్లు మరియు అన్నీ మనకు చాలా బాధ కలిగిస్తుంది! మరియు మనస్సు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తుంది, మీరు చాలా బాధపడునట్లు చేస్తుంది! అంతా మిమ్మల్ని బాధపెడుతుంది! అధికోన్నత మంచిది. మరియు త్వరగా మంచిది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-12   1328 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-12

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 2 వ భాగం

00:39:43

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 2 వ భాగం

రోజంతా నేను ఒక మాదిరి యుద్ధభూమిలో ఉన్నాను. నేను ఆలోచించాలి అన్ని రకాల వ్యూహం లను, ఎవరైనా ఇబ్బందుల నుండి బయట పడటానికి, సమస్యను మృదువు గా చేయడానికి. వారు అలా చేస్తారు, ఇది కేవలం మాయ. ఇది వారు కూడా కాదు; అవి కేవలం సాధన లు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-11   1287 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-11

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:34:40

ది ఫైనల్ బాటిల్, 4 యొక్క 1 వ భాగం

కాబట్టి, మీరు చాలా పవిత్రంగా ఉండ వచ్చు, మీరు శాఖాహారం తినవచ్చు మీరు పుట్టకముందే లేదా మీరు తినకపోవచ్చు ఏదైనా, మీరు రోజంతా, రాత్రంతా కూర్చోవచ్చు మీ దిగువ పడిపోయే వరకు, కానీ మీకు గొప్ప శక్తి యొక్క దయ లేకపోతే, మీరు ఎప్పటికీ పొందలేరు ఐదవ స్థాయిని - ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-10   1722 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-10

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:31:39

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 4 వ భాగం

ఎవరూ నిజంగా బాగా పని చేయలేరు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నా ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత బలంగా ఉన్నా, ఆ వ్యక్తి ఈ విజ్ఞాన విభాగంను తెరవడానికి కొనసాగిస్తే, మానసిక శక్తి మరియు వినికిడిని ప్రపంచంలోని అన్ని బాధలు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-09   2761 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-09

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:30:37

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 3 వ భాగం

లార్డ్ మహావీర్ స్వామి, కఠినమైన సన్యాసి ప్రతిజ్ఞ ను అంగీక రించారు, పరిష్కరించారు, “నా సన్యాసి జీవితంలో, నేను సమానంగా ఉంటాను అన్ని నియమములలో మరియు పరిస్థితులలో." అతను ఎల్లప్పుడూ శాంతి మరియు ప్రశాంతతతో ఉన్నాడని అర్థము. అతను తిరిగి పోరాడడు లేదా అతను ఫిర్యాదు చేయడు, లేదా అతను మారడు, ఏమైనా చేయును. ఆయనకు ఏమి జరిగినా కని, అతను ప్రశాంతంగా ఉంటాడు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-08   1104 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-08

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4యొక్క 2 వ భాగం

00:31:19

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4యొక్క 2 వ భాగం

ఒకే ఒక మార్గం ఉంది, సరైన మార్గం. మరియు క్వాన్ యిన్ విధానం సరైన మార్గం జ్ఞానోదయం పొందడానికి. నా ఉద్దేశ్యం నిజమైనది, అంతిమమైనది, మరియు సరైనది. బుద్ధుడు అన్నాడు. నేను ప్రయత్నిస్తానని అనుకోకండి మిమ్మల్ని ఒప్పించడానికి. మాస్టర్స్ అందరూ చెప్పారు అలాంటిదే. మీకు చదువుకోవడానికి సమయం ఉంటే, అన్ని గ్రంథాలు ఇక్కడ మరియు అక్కడ అని, వారు అలా ప్రస్తావించారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-07   1161 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-07

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:30:41

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 1 వ భాగం

మనము అలా అలవాటు పడినాము బయటి రూపానికి, అలాగే ఆలోచించడం అలవాటు, ఈ అన్ని విజ్ఞాన విభాగములను ఉపయోగించుచు ఇది “మనము” అని మనము భావిస్తున్నాము.అందుకే క్వాన్ యిన్ విధానం మీరు తిరిగి రావాలని నేర్పుతుంది నిజమైన వినేవారికి మరియు నిజమైన జ్ఞానుల కు. బుద్ధుడు అదే చెప్పాడు. “మీ వినికిడిని లోపలికి తిప్పండి, మీరు చూడటం వెనుకకు తిప్పండి, అప్పుడు మీరు చూస్తారు బుద్ధ ప్రకృతిని.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-06   1473 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-06

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:31:54

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 5 వ భాగం

కాబట్టి, “ప్రిన్స్ వర్ధమాన్ [లార్డ్ మహావీరుడు] దాతృత్వం ఇచ్చాడు ప్రతి రోజు మూడు గంటలు ఒక సంవత్సరం పాటు. ధనిక లేదా పేద, ఎవరైతే వర్ధమాన్ వద్దకు వచ్చారో అవార్డు లభించింది అతను కోరుకున్నట్లు. ఒక సంవత్సరం చివరిలో, వర్ధమాన్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు త్యజించడం కోసం.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-05   1087 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-05

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 4 వ భాగం

00:33:32

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 4 వ భాగం

“మూడవ పేరు మహావీర్ - ఇది సూచిస్తుంది అతని ప్రత్యేకమైన సాహసం, ధైర్యం, మరియు సహనం. దేవతలు ఆయనకు ఈ పేరు పెట్టారు.” దేవతలు ఆయనకు ఈ పేరు పెట్టారు. నా పేరు “సుప్రీం మాస్టర్” నా తల్లిదండ్రులు ఇవ్వలేదు, నాకు మోక్షము యొక్క బహుమతి కూడ.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-04   1165 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-04

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:37:06

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 3 వ భాగం

మరింత మీరు మానవజాతికి సహాయం, లేదా అన్ని జీవులకు సహాయం చేయాలి అని నిర్ణయిస్తే, మీకు ఉంటాయి ఎక్కువ పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి. మరియు ప్రతి ఒక్కరూ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించరు. అందుకే మాకు లేరు చాలా మంది మాస్టర్స్. ఎందుకంటే కొన్ని పరీక్షలు చాలా, చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి మానవ ఓర్పు మరియు తెలివి మరియు సామర్థ్యంపైన.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-03   1045 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-03

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 2 వ భాగం

00:37:38

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ధర్మ- చక్రవర్తి యొక్క జననం, 5 యొక్క 2 వ భాగం

ఏ దేశమైనా లేదా ఏ ప్రభుత్వంమైనా సరే, వారికి కొంత ఆలోచన, హృదయంలో కొంత సానుభూతి, ఏది సరైనది, ఏది తప్పు అని కొంత అవగాహన ఉంటే, మానవుల మరియు జంతువుల ఈబానిసత్వం నేను పుట్టక ముందే దీర్ఘకాలంగా, దీర్ఘకాలం రద్దు చేయబడి ఉండాలి. అది ఉండాలి చేయడానికి సరైన పని అని. ఇది త్వరలోనే వస్తుందని మనము ఆశిస్తున్నాము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-02   1193 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-02

లార్డ్ మహావీర జీవితం: ధర్మ-చక్రవర్తి జననం, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:33:47

లార్డ్ మహావీర జీవితం: ధర్మ-చక్రవర్తి జననం, 5 యొక్క 1 వ భాగం

పుట్టబోతున్న ఈ యువరాజు వెళుతు న్నాడు చాలా గొప్పగా, సూపర్, సూపర్, మానవునికి పైగా, మానవ ప్రమాణం పైన. చక్రవర్తి - చాలా, చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందిన జీవి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-01   1708 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-01
<1...891011121314...54>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు