తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
961 - 980 ఆఫ్ 1059 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 4 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:35:49

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 4 వ భాగం Aug. 13, 2015

అప్పటి నుండి, అతను అన్నీచూసి నప్పటి నుండి, అతను ప్రతి ఒక్కరినీ చాలా అజ్ఞానంతో ఉన్న మరియు అటువంటి భయంకరమైన కర్మలు చేయడం చూశాడు, అతను చాలా విచారంగా ఉన్నాడు. అప్పటి నుండి అతను మరలా నవ్వలేదు. ఆపై అతను ఆలోచిస్తున్నాడు అన్ని జీవులకు ఎలా సహాయం చేయాలని తద్వారా వారు ప్రతిదీ కలిగి ఉండుటకు, శారీరక సంతృప్తి మాత్రమే కాదు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా మరియు మానసికంగా మరియు ప్రతిదీ కలిగి ఉండుటకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-16   1152 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-16

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క2 వ భాగం

00:38:08

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: గౌషలక్ ను రక్షించుట, 3 యొక్క2 వ భాగం

కాబట్టి, మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము చెప్పేది, నిజంగా అవసరం తప్ప. అవసరం లేకపోతే, నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. మనం దయగా ఏదో చెప్పలేకపోతే, దయతో, అందంగా, అప్పుడు ఏమీ అనకండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-10   1149 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-10

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్త్వ సూత్రం: జీవులు యొక్క కర్మ పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించుట, 6 యొక్క 4 వ భాగం

00:31:16

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్త్వ సూత్రం: జీవులు యొక్క కర్మ పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించుట, 6 యొక్క 4 వ భాగం

మొదట బుద్ధుడు అవ్వండి ఆపై అన్ని జీవులను రక్షించండి. మరియు భూమి బోధిసత్వుడు దీనికి వ్యతిరేకం. మొదట అన్ని జీవులను రక్షించండి, అప్పుడు బుద్ధుడు అవ్వండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-07   1145 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-07

బౌద్ధ కథలు: అమితాభా బుద్ధుని యొక్క భూమి, 7 యొక్క 4 వ భాగం

00:32:55

బౌద్ధ కథలు: అమితాభా బుద్ధుని యొక్క భూమి, 7 యొక్క 4 వ భాగం

ఈ బుద్ధుని కాంతి అనంతం, మరియు ప్రకాశిస్తుంది అంతటా అన్ని భూములలో అడ్డంకి లేకుండా విశ్వంలో. అందువలన, ఈ బుద్ధుడిని పిలుస్తారు అమితాభ," అని దీని అర్థం 'పరిమితిలేని కాంతి,' అని 'అపరిమిత జీవిత కాలం' అని కూడా అర్ధం అతను శాశ్వతంగా జీవిస్తాడు."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-22   1145 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-22

మాయ ఈజ్ గాన్ మరియు లార్డ్ మహావీర జీవితం: చందనా విముక్తి, 7 యొక్క 6 వ భాగం

00:30:52

మాయ ఈజ్ గాన్ మరియు లార్డ్ మహావీర జీవితం: చందనా విముక్తి, 7 యొక్క 6 వ భాగం

అతను చెప్పెను, “పిల్లవాడా, నేను వ్యాపారి ధనవాను. నేను నిర్గ్రాంత్ శ్రామన్ల అనుచరుడిని మరియు ఈ పట్టణంలో నివసిస్తున్నాను. మీ కష్టాలను చూస్తున్నప్పుడు నేను నిరాశకు గురిఔతాను. మీరు వేశ్యతో వెళ్ళడానికి కోరుకోకపోతే, ఇది జరగడానికి నేను అనుమతించను.” తైవానీస్ (ఫార్మోసాన్) ప్రజలు, వారు చాలా మృదువైన మరిసున్నితమైనవారు. వారికి తెలుసని నేను అనుకోను ఎలా కాపలాగా ఉండాలి, కానీ చూడటం మంచిద
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-17   1143 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-17

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 6 వ భాగం Aug. 13, 2015

00:34:16

బౌద్ధ కథలు: కోరిక -నెరవేర్చుచున్న ఆభరణాలు, 10 యొక్క 6 వ భాగం Aug. 13, 2015

"నేను భయపడను సుదూరమునకు మరియు ప్రమాదకరమైన ప్రయాణమునకు సముద్రానికి వెళుటకు నిధులను తీయడానికి, ఇతర పౌరులకు సహాయం చేయడానికి, తద్వారా వారు ఆకలితో మరియు దాహంతో ఇక ఉండరు. ఈ యోగ్యతను నేను అంకితం చేస్తు న్నాను అందరు బుద్ధులకు పది దిశలలో. నేను దానిని మాత్రమే ఫార్వార్డ్ చేయాలను కుంటున్నాను భవిష్యత్తులో నా బౌద్ధత్వమునకు."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-18   1142 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-18

బౌద్ధ కథలు: ఆ ఆనంద యొక్క కథ, హెల్ యొక్క పేర్లు మరియు బుద్ధుని ప్రశంసలు, 11 యొక్క4 వ భాగం Aug. 10, 2015

00:33:37

బౌద్ధ కథలు: ఆ ఆనంద యొక్క కథ, హెల్ యొక్క పేర్లు మరియు బుద్ధుని ప్రశంసలు, 11 యొక్క4 వ భాగం Aug. 10, 2015

ఈ రోజు వినండి నేను ప్రశం సించుచున్న ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్వా మహాసత్వ ను, ఎవరైతే ఉహించలేని అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని మరియు కారుణ్య శక్తిని పది దిశలలో అతను మరియు జీవులను రక్షిం చునట్లు వారికి విషయాలు జరిగినప్పుడు వారు చేసిన నేరాలకు బాధపడినప్పుడు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-03   1131 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-03

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో6 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:34:56

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో6 వ భాగం Aug. 15, 2015

అప్పుడు అతను తనను తాను ఆలోచిస్తున్నాడు, అతని మనస్సులో మీకు తెలుసు, ఆత్మ వెళ్ళవచ్చునని ప్రతిచోటా, మనస్సు అలాగే ఉంటుంది. మరియు మీరు ఇంకా ఉండవచ్చు మనస్సు యొక్క ఆలోచన లతో మీరు ధ్యానం చేస్తు న్నప్పుడు, మీ ఆత్మ అన్నిచోట్లకు పరుగెత్తుచున్నది. ఇది వేరే విషయం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-26   1128 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-26

టావోయిస్ట్ బోధనలు లీట్జు యొక్క పుస్తకము నుండి, 4 యొక్క 3 వ భాగం

00:39:34

టావోయిస్ట్ బోధనలు లీట్జు యొక్క పుస్తకము నుండి, 4 యొక్క 3 వ భాగం

ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు బహుశా యాంగ్ జు అని పిలుస్తారు, అదే కాలం నుండి లైజి వలె. అతను అలా అనుకున్నాడు మానవులు విశ్రాంతి తీసుకోలేరు, విశ్రాంతి తీసుకోలేరు, లేదా నాలుగు కారణాల వల్ల శాంతిగా ఉండండి. ఏమి అంచనా నాలుగు కారణాలు ఏవనగా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-28   1128 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-28

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 6 వ భాగం

00:31:13

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 6 వ భాగం

Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. After that, one day, I came out of the hotel.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-11   1126 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-11

బౌద్ధ కథలు: బంగారం యొక్క ఏడు కుండలు 3 యొక్క 2 వ భాగం

00:34:17

బౌద్ధ కథలు: బంగారం యొక్క ఏడు కుండలు 3 యొక్క 2 వ భాగం

మీరు వారిలో ఉంటే అయస్కాంత క్షేత్రం ఇది కేవలం స్వయంచాలక మార్పిడి. ( సరే.) మీరు కొన్ని కణాలను కోల్పోతారు వారు కొన్ని పొందుతున్నప్పుడు. ( ఓహ్, నేను చూస్తున్నాను, సరే.) బహుశా వారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మరియు మీరు కాదు. మీరు వారిని ప్రేమిస్తే మరియు వారికి ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించండి, ఇది కూడా అలాంటిదే. (సరే.) మీరు సిద్ధంగా ఉంటే, అది సరే. మరింత ధ్యానం చేయండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-27   1124 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-27

బౌద్ధ కథలు: ఆ ఆనంద యొక్క కథ, హెల్ యొక్క పేర్లు మరియు బుద్ధుని ప్రశంసలు, 11 యొక్క 9 వ భాగం Aug. 10, 2015

00:38:09

బౌద్ధ కథలు: ఆ ఆనంద యొక్క కథ, హెల్ యొక్క పేర్లు మరియు బుద్ధుని ప్రశంసలు, 11 యొక్క 9 వ భాగం Aug. 10, 2015

మీకు తెలిసినప్పుడు అది మీ అహం అయితే తల పైకెత్తి అప్పుడు మీరు దానిని విస్మరిస్తారు; మీరు చెప్పుదురు, "లేదు, అది సరైనది కాదు." అప్పుడు మీరు మార్చండి మీరు అనుకున్నది సరైనది. మరియు మీ అహంకారాన్ని మింగండి; మీరు తప్పు అని మీకు తెలిస్తే, క్షమాపణ చెప్పండి. ఒకవేళ నీకు తెలిస్తే ఇది సరైన మార్గం కాదు, అప్పుడు చేయడానికి ప్రయత్నించండి సరైనది మళ్ళీ. ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నించండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి. మనము చేయగలిగేది అ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-08   1122 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-08

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 4 Aug. 06, 2015

00:34:10

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 4 Aug. 06, 2015

మనము గ్రీన్హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను ఆపకపోతే జంతు ఉత్పత్తుల కారణంగా, మరియు జంతు పరిశ్రమ కోసం చాలా శుభ్రమైన నీ టి వాడకాన్ని మనము ఆపకపోతే, అప్పుడు మన పిల్లల పిల్లల పిల్లలు బహుశా చనిపోతారు, దాహం నుండి చనిపోతారు ఇది భయంకరమైనది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-14   1119 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-14

మాస్టర్ శిష్యులకు సేవ చేస్తాడు, 2 యొక్క2 వ భాగం Sep. 20, 2015

00:35:29

మాస్టర్ శిష్యులకు సేవ చేస్తాడు, 2 యొక్క2 వ భాగం Sep. 20, 2015

You think my merit is immense. It’s true. But the world is immense, too. And your karma is more than immense. The people, not just yours but the humans’ karma is more, more than immense. Because life after life, generation after generation, the blood line, the DNA keeps continuing to revolve inside the next generation. Therefore, the more I save, the better – the more I can give. And the merit, I
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-21   1117 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-21

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్త్వ సూత్రం: ప్రజల మరియు దేవుండ్ల యొక్క ఆ అప్పగింత, 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:36:23

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్త్వ సూత్రం: ప్రజల మరియు దేవుండ్ల యొక్క ఆ అప్పగింత, 4 యొక్క 4 వ భాగం

గత బుద్ధుడు కొంతవరకు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించగలడు. లేదా మీకు ఏదో ఒక విధంగా సహాయం చేయును. వాస్తవానికి, వారందరు చేస్తారు. బోధిసత్వులు, బుద్ధులు ఎల్లప్పుడూ మీకు అన్ని సమయాలలో సహాయం చేస్తారు. కేవలం జీవించే మాస్టర్ మాత్రమే మీకు ప్రసారము చేయవచ్చు జ్ఞానోదయంను. మీకు తెలుసా, ఎన్-లైట్. నీకు తెలుసు? మీ కోసం కాంతిని ఉంచుటకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-16   1116 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-16

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

00:37:03

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26   1115 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో5 వ భాగం Aug. 15, 2015

00:36:14

బౌద్ధ కథలు: ఆ లౌకికపు వ్యక్తి ఎవరైతె ఆశ్రమమును సమర్పణ చేసిరో బుద్ధునికి, 8 లో5 వ భాగం Aug. 15, 2015

ముందు, నేను ముందు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను, కానీ శక్తి పూర్తిగా తెరిచి లేదు. ప్రస్తుతం, ఇది మరింత లోతుగా తెరిచింది. ఎంత లోతుగా ఉందో నాకు తెలియదు అది వెళ్తుంది, కానీ చాలా, క్రమముగా,క్రమముగా, క్రమముగా, లోతుగా ముందు ఎక్క డ లేనంతగా. అడవి మరియు పర్వతం కంటే క్రమముగా లోతుగా. అదే స్థలం, అదే స్థలం. నేను అదే స్థలంలో కూర్చున్నాను, కానీ అది చాలా ఎక్కువ. ఇది గెజిలియన్ గజిలియన్ గెజిలియన్ యొక్క గెజిలియన్ యొక్క గెజిలి
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-25   1115 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-25

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 4 వ భాగం

00:38:20

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 4 వ భాగం

Of course, I knew that they had to practice, but that film made me realize it deeper, their talent and their hard work behind their fame, behind the enjoyment that they offer to us. And I really feel so much, so much respect and sympathy for the artists of all kinds, not just her.Anyway, so I went to this multi-millionaire, billionaire or something... Must be a bi
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-09   1115 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-09

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క4 వ భాగం

00:34:36

మనల్ని వ్యక్తపరచడం విశ్వవ్యాప్తమైన భాష ద్వారా, 7 యొక్క4 వ భాగం

కాబట్టి, కొన్నిసార్లు ప్రజలు పని చేస్తారు అననుకూల పరిస్థితిలో, వారు నిష్క్రమించారు. వారు మరొక ఉద్యోగం పొందడానికి వెళతారు, మరియు వారు మంచి అనుభూతి చెందుతారు: "ఆహ్, ఇది మంచిది!" దీనికి రెండు పరిస్థితులు ఉన్నాయి - మీ కర్మ ఉంది ఇప్పటికే చాలా శుభ్రపరచబడింది, కాబట్టి మీరు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు ఇకపై, లేదా మీరు ప్రవేశిం చుదురు శుభ్రపరిచే నెమ్మది ప్రక్రియకు, కాబట్టి మీరు మరింత సుఖంగా ఉంటారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-24   1114 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-24

బౌద్ధ కథలు: ఆ ఆనంద యొక్క కథ, హెల్ యొక్క పేర్లు మరియు బుద్ధుని ప్రశంసలు, 11 యొక్క 8 వ భాగం Aug. 10, 2015

00:31:20

బౌద్ధ కథలు: ఆ ఆనంద యొక్క కథ, హెల్ యొక్క పేర్లు మరియు బుద్ధుని ప్రశంసలు, 11 యొక్క 8 వ భాగం Aug. 10, 2015

నేను కోరుకున్నాను దేవుడు మరియు బుద్ధుడిని కనుగొనండి కొంత శక్తిని కలిగి ఉండటానికి నాకు మరియు ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి. ఊరికే. చాలా సులభం, ఇది చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ కాదు నేను మీకు చెప్పగలను. ఇది చేయుటకు చాలా సహజమైన పని. నేను వివరించలేను మరింత అద్భుతమైన పదంలో. నన్ను క్షమించండి. మీ ఉత్తమంగా ప్రయత్నించండి. మీరు నిజంగా దేవుణ్ణి అనుకుంటే లేదా దేవుని సాక్షాత్కారంకు మీకు కావలసినది, అప్పుడు మీరు కనుగొంటారు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-07   1113 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-07
<1...4647484950515253>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు