తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
21 - 40 ఆఫ్ 988 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

Unconditional Love is the Best (Part 1 of 2) July 6, 2013

00:47:04

Unconditional Love is the Best (Part 1 of 2) July 6, 2013

Master encouraged everyone: If you really love me, practice well. Carry the noble message in your heart and in whatever you do. And help other people, help each other in whatever way you can, within your means. Everyone is different. Not everyone can do the same. Do what you can, or at least support in your heart. This unconditional love is comfortable. We need to be more in contact with the Divin
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-15   9029 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-15

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 1వ భాగం

00:28:59

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 1వ భాగం

మీరు ఖచ్చితంగా బయటకు వెళ్ళే అవసరం లేక పోతె, అప్పుడు బయటకు వెళ్లవద్దు. అలాగే? (అవును మాస్టర్.) ఎందుకంటే మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు మీరు కవర్ చేయబడి నారో లేదో. మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఏదో ఉంది, కానీ మీ కర్మ రోగనిరోధక శక్తి మరొక విషయం. మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు మీకు తగినంత అర్హతలు కలిగి ఉన్నారో లేదో గత జీవితం లేదా ప్రస్తుత జీవితం నుండి మీ అనారోగ్యాన్ని కవర్ చేయడానికి. హాయ్! (హలో! హలో, మ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-20   8797 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-20

Be Noble, Think Noble and Want Only God, Part 12 of 12, Sep. 15, 2014

00:34:18

Be Noble, Think Noble and Want Only God, Part 12 of 12, Sep. 15, 2014

“Joy am I and love am I. Joy is mine and love is mine.” We feel just so privileged and honored and so blessed, to hear this Heavenly song. Getting to spend this sweet summer day with You, the Most Divine Universal Muse, we can’t help but feel a little inspired to form our own music band. We would like to dedicate a song to You titled “A Summer Serenade for Beloved Master.” You are the reason. The
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-20   8186 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-20

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 1 of 2, Feb. 05, 2019

00:26:55

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 1 of 2, Feb. 05, 2019

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Yeah, it’s our group. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different group that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23   8141 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

00:31:22

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

Here is the best for you. Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18   8087 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18

Eating Fruit and Vegetables for Optimum Health, Part 2 of 2 Aug 23, 2018

00:25:35

Eating Fruit and Vegetables for Optimum Health, Part 2 of 2 Aug 23, 2018

You have to go away from it to sleep. You can’t sleep in your office all the time. Anytime at all is no good for you, because the cells absorb all this environment, the hectic-ness or the anxiety or the work, or, whatever that you do, even without you knowing it, and the brain also, and then it will be overloaded. The body is like a car; you can’t drive forever; need to rest, no? No matter how goo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-21   7944 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-21

“Live a Life of Conscience and Love” - Excerpts from Supreme Master Ching Hai’s Discussions, Part 1 of 2

00:27:00

“Live a Life of Conscience and Love” - Excerpts from Supreme Master Ching Hai’s Discussions, Part 1 of 2

If we don’t change our heart, our bad karma (retribution) won’t change and our morality won’t improve. I want the sentient beings to change their own conscience. If this Earth perishes, there are other planets. If people don’t have a conscience, no matter where they go, they still don’t have it. I am also very worried, but that’s the only thing we can do. We can only help the Earth and ourselves t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-23   7857 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-23

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

00:28:59

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   7794 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:08

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

So, watch all the time, your mind, because your mind is tricking you all the time, due to habit, due to the company you keep, due to the job that you are doing, due to your surroundings, due to your family tradition or kind of lineage or just habit. So, watch it all the time. This is the most difficult to watch, because we always make excuses when we want to do something, we say, “Oh, I do that be
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25   7521 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25

A Real Master’s Clothes, Part 1 of 3, Aug. 7, 1991

00:36:06

A Real Master’s Clothes, Part 1 of 3, Aug. 7, 1991

Then how can we tell that our Master is enlightened and others who wear fashionable clothes are not real Masters? We should look at how he gives initiation. We should look at how he lives and how he acts. Also, we should look at what his power is like. Can he manifest infinite bodies? How we heard from his disciples about seeing their Master’s manifestation? Does the Master save his disciples from
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-08   7478 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-08

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 2 వ భాగం

00:31:25

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 2 వ భాగం

నేను అందరు సెయింట్లకు ఇచ్చాను షాడో వరల్డ్ నుండి నాకు తెలిసిన, ఐదవ స్థాయి మొదలైన వంటివి (అవును.) నా క్రొత్త రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి, వారు కోరుకుంటే. కొందరు నిరాకరించారు. ఎందుకంటే వారు నిరాకరించారు వారు ఉండాలని కోరుకుంటారు ఐదవ స్థాయిలో వారి శిష్యులకు సహాయం చేయడానికి లేదా మరికొందరు వ్యక్తులకు.(వావ్.) ఎందుకంటే వారు అక్కడ నుండి చేయలేరు టిమ్ కో టు యొక్క భూమిని ప్రవేశించలేరు ఇష్టానుసారంగా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-30   7398 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-06-30

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 2 of 7, Dec. 25, 2018

00:38:14

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 2 of 7, Dec. 25, 2018

“The lords of these heavens, however, are all Bodhisattvas who roam in samadhi. They gradually progress in their practice and make transferences to the way cultivated by all Sages.”The kings of these heavens, they are already Bodhisattvas stationed, fixed. But these people who meditate and enter some samadhi of emptiness and are attached to that, they still do not reach their ultimate goal, and th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16   7269 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16

జంతువుల యొక్క బేషరతు ప్రేమ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై కోసం, 2 యొక్క 1 వ భాగం

01:20:49

జంతువుల యొక్క బేషరతు ప్రేమ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై కోసం, 2 యొక్క 1 వ భాగం

జంతువులు కూడా మన ద్వారా చూచును. జంతువులు, అవి గమనిస్తాయి, వాటికి ప్రతిదీ తెలుసు. అవును, మాస్టర్. నేను మీకు చెప్పినట్లే, సాలీడు, అది నాకు తెలియదు అవి చాలా స్పష్టంగా గమనిస్తాయి. ఎందుకంటే అవి నాకు చె ప్పినవి నేను చాలా దయతో ఉన్నాను కాబట్టి అవి నాకు సహాయం చేయాలనుకుంటు న్నాయి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-12   7207 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-12

Huangpo and Linji, Part 2 of 4 January 19, 1992

00:34:33

Huangpo and Linji, Part 2 of 4 January 19, 1992

Sometimes parents, relatives, friends, husband or wife are all only enemies. They drag you down. Otherwise, originally, we didn’t have parents, husband, wife. We have only one parent, and that is God, the Supreme Master, the inner Supreme Master, our own highest power. That is our parent. I’m not asking you to leave your parents, no. Actually, I’ve never asked you to leave your parents or family,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-23   7158 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-23

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 8 of 11, Jan. 26, 2014

00:33:12

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 8 of 11, Jan. 26, 2014

You drive them out with strong willpower and conscience, as well as your meditation power. But to destroy them, you can’t. Because we created them by our negative thinking, deeds, and words, and many other things, and actions. Believe only in God and the positive power. Do only what’s good. Avoid, above all, anything bad. Be vegan, make peace. Then, all will be good. We have to really do our utmos
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-19   7158 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-19

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 4 వ భాగం

00:29:09

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 4 వ భాగం

“నేను వినయంగా అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను ఈ అసాధారణ ప్రేమ కోసం. భగవంతుడు మీ అందరినీ ఆశీర్వదిస్తాడు. టిమ్ కో టూ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లనివ్వండి క్రొత్త రాజ్యానికి మీరు ఎప్పటికీ మహిమలో ఉంటారు. కనీసం నాల్గవ స్థాయికి. ఆమెన్. మీ అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను, చాలా. XXXXX. " మీరు నన్ను ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నారా? లేదా నన్ను బ్లా బ్లాహ్ చేయనివ్వండి ఇలా? చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా ఉన్న
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-02   7153 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-02

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:21

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

“Ananda, if any one of the monk’s precept transmitting masters or any one of the other monks practicing with him is not pure, then the Bodhimanda as described will not be successful.” Even if you don’t sleep for three months, even if you’re pure, who knows if the bhiksu giving you the precepts is pure or not pure? Therefore, even if you have all that from one of the monks, all the precepts, you ca
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-31   7117 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-31

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 7 of 7, Dec. 25, 2018

00:38:14

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 7 of 7, Dec. 25, 2018

So, all these demons and ghosts, even the kings of demons, powerful in heaven, they are still imprisoned by this worldly passion and possessiveness. While you are in Samadhi, you are enjoying connecting with the Buddha Power, with your own Buddha Nature inside. You enjoy, you are pure, you are uplifted. “Therefore, they cannot affect you any more than a blowing wind can affect light, or as if a kn
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21   6883 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

00:31:28

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

The best is that you are with me all the time, 24 hours. That means you meditate, you be good, you treat others well, you remember God. And that’s it! That’s how we are together – we look into the same direction. Remember they say love is not looking into each other’s eyes, but looking into the same direction. That is very correct. So long as we do the same thing, we think the same thing, we are a
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21   6829 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 1 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:54

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 1 of 8, Dec. 24, 2018

The precepts are very important, not only for nuns and monks, but for you as well, if you want to be liberated while you are taking care of your duties in the world according to your karma. Not everyone can be nuns and monks, of course. It's a very difficult undertaking. It's very difficult. It needs a lot of discipline, a lot of training yourself, a lot of self-introspecting, a lot of sacrifice o
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-24   6810 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-24
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు