తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 123 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
ఉపశీర్షికలు :

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

00:14:27

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

We have heard in the first two segments, 2019 has been a huge year for veganism, with rapid growth reported across the world. In South America, citizens of Chile are also working to make the world a better, more eco-conscious place. We are honored to have the Mayor of Curacavi, the Honorable Juan Pablo Barros, speak about what encouraged him to make the decision to reduce the use of plastic bags h
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-31   667 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-31

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

00:14:57

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

Today, we begin by travelling to Nepal. Here, the Gadhimai Festival ritual has traditionally resulted in the sacrificial loss of life for countless innocent animals. But compassionate and heroic animal rights activists and countless Nepalese Hindus have challenged the centuries-old event to become a festival that truly celebrates life in all its aspects. "We have to have courage for this, we have to challenge it. For such good deeds, no one can say anything or stop us, and the culture of animal sacrifice is decreasing drastically in Nepal. And I think in our generation, we will be able to see the culture of animal sacrifice reduced to zero." This year, responding to these constant appeals and continuous protests, the Nepalese government issued notices to discourage practices that harm animals. We now move on to Oceania, where we hear our Association member for Australia report on the exciting happenings of Australia and New Zealand.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-30   465 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-30

2019 లో సానుకూల పోకడలు బ్రైట్ న్యూ 2020 కోసం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:14:41

2019 లో సానుకూల పోకడలు బ్రైట్ న్యూ 2020 కోసం, 3 యొక్క 1 వ భాగం

ప్రగతిశీల సమీక్షలు 2019 లో మార్పులు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వచ్చాయి, మరియు ప్రజలు మాట్లాడారు: భవిష్యత్ యొక్క మార్గం వీగన్‌ ఉన్నది!
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-29   528 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-29

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 11

00:27:27

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 11

ఇది చాలా సులభం మీరు ఇవ్వవచ్చు మీరు జీవించాలను కున్నప్పుడు, బిడ్డ ఇది చాలా సులభం మనం ఎందుకు ఏడుస్తున్నామో చెప్పు మన ప్రియమైనవారు చనిపోయినప్పుడు ఎందుకో చెప్పగలను ఇది లోపల చాలా చెడ్డగా బాధిస్తుంది, బేబీ ఇది చాలా సులభం.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-27   1457 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-27

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 10

00:29:10

శాశ్వత మిత్రులు - ప్రత్యేక సేకరణ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై తోమరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన కళాకారులు, పార్ట్ 10

Next is Corey Feldman, who began his performing career at the age of three. “I got a random invitation about seven years ago to take part in ‘loving the Silent Tears.’ And it was a beautiful extravagant display of beautiful costumes, beautiful dance, beautiful art. I’ve been a vegetarian since I was 12 years old. I made that decision on my own, because once I was old enough at like 11, to understand that the same animals that were in the cartoons, were the ones that were our friends, and they were the same ones on our plate. It makes zero sense. But we’re changing it. We’re seeing progress. And now my kid goes to a school that has a vegan-based whole foods nutritional menu. This is the power of change. I wrote a song when I was 15 years old. And that song was about how we could change the planet if we wanted to. I’d like to introduce to you my beautiful wife, Ms. Courtney Anne Mitchell, who’s going to singing with me. This song is called ‘It's So Simple.’”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-26   1234 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-26

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 9

00:30:19

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 9

Let's give a warm welcome to Diễm Liên. Her fans love her for her gifted soprano vocals, which was also featured in Supreme Master Television's 2nd Anniversary Concert. "And my heart is joyful again, And faith is coming back. I vow to forever love only You. Even if I have to pass a dark valley, I will not fear, because You will always be with me." Here to mesmerize us on the piano, please welcome Luke Eberl. He played one of the lead acting roles in the "Loving the Silent Tears" musical, has directed nationally acclaimed feature films. "What an honor it is to be here with everyone. And I feel so surrounded by love and creativity right now all around me if you look at everyone here. And so, anyway, I'm going to dedicate this to my dog, Caleb. Really, he's my guru, my hero of how to live a compassionate life, true compassion."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-21   1284 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-21

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 8

00:29:53

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 8

“My name is Lisa Bloom, we have to get as many people veganized as possible. The biggest thing that I can think of in the United States (US) and around the world is to stop the meat and dairy subsidies. So please, I ask each of you, wherever you come from, please take this message home, use your voice to speak up for the animals, never be silent. Think about what laws you can pass back home. If we can do this in California, you can do this back where you live.” Let’s welcome Bill Cunliffe. Bill Cunliffe is a Grammy Award-winning composer and arranger as well as an international award-winning jazz pianist, who has graced our Association’s concerts in the past with his magnificent music. We’re so honored to enjoy his performance once again.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-19   1167 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-19

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 7

00:23:44

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 7

"My name is Giorgia Fumanti. And I'm very honored to be here to sing for all of you, to create together some music. The message of Supreme Master Ching Hai is so peaceful and beautiful. And just respect each other and sing together and be friends one to another. It's just beautiful." "I'm Kiril Kulish. Glad to be here at this spectacular event. I appreciate all that She does for the environment, for the world and how much She cares and truly cares about the animals, people, just the environment in general. And it's something everyone could learn from." "It's just nice to see together each other, for long, long time friends, and colleagues, and fellow artists. And I'm sure Heaven is very pleased with us today. Because all of us feel so good. So, this kind of atmosphere and energy would help the world also to have peace. And the animals will enjoy one day, total freedom. I'm working on it."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-17   1200 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-17

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 6

00:26:39

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 6

Here with his lovely wife, eminent Professor of Music and concert producer, Dr. Larry Timm. "Thank you for helping us all these years. Without him, we wouldn't have known you; it's truly like that. Without him, we probably would not have been able to do these few musicals that you have seen. He's the one behind everything." The radiant Emmy Award-winning television journalist, Ms. Jane Velez-Mitchell. "Supreme Master, I love You, because You are turning the world vegan. …So, what You're doing is literally saving the planet, saving our existence." Finally, last but certainly not least, the exceptional actress and stuntwoman, Ms. Spice Williams-Crosby. "Thank You, Supreme Master Ching Hai for being a beacon of light that shines a greater path for all of us around the world to walk."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-14   1211 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-14

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

00:25:22

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

The actor who defines charisma, Mr. Patrick Kilpatrick. “And this is my beautiful wife, Heidi. Thank You so much for having us and exposing us to so much love and wonderful, gracious hospitality. Something that’s so rare in the world, so I appreciate it.” And may we introduce you to the incredible Emmy Award-winning choreographer, Ms. Bonnie Story. “It was just amazing to work on ‘Loving the Silent Tears’… I really appreciate it and I’m so excited my husband Shaun can be here with me.” “Anytime I see any couple happy together, I always feel so happy, happy. Because in these days, these feel like it’s some rare treasure or something. Especially for artists who are so famous and live always in the limelight and glamour, and still have so much love for another being and share the love together like this; it’s really, really precious.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-12   1646 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-12

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 4

00:30:35

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 4

We are privileged to present to you "Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists." Now let's start with Part 4. "I like the way you talk about your husband.…It's not easy to be a spouse of a famous, beautiful woman or a handsome man. It's not easy. All eyes are on them and you never know if he stays or she stays. But they do stay, and they have kids even. Believe it or not. Oh, wow! Thank you, thank you. Thank you for raising good families and being faithful, supportive to each other. Really, it warms my heart so much. I love these kinds of fairytale stories." "It's rare to be famous and people all adore you and you still stay faithful with your one and only partner. This is really rare. It's worthy of admiration."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-10   1778 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-10

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 3

00:39:27

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 3

“But my love is perfect. My love for humans and for animals is perfect. It has never waned in any way. Just like you. Just like many of you who love animals and fought for them and continue to fight for them. I thank you all for that. I really, I really think you. You don't know what it means to me. To be you, so famous, so celebrated, and then use your status, not shy, not worried, not scared of other people's opinion, just fight on for the world and for the animals. I really admire you and I respect you. I really love you so much. And thank you for coming.” We are honored to be in the presence of our most gracious Supreme Master Ching Hai, together with some of the world's most talented artists whom She has invited to be here today. You know, it really is amazing.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-07   1513 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-07

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 2

00:25:36

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 2

Now let’s start with Part 2. “I’m Spice Williams-Crosby and I am so excited to be here. It warms my heart and brings tears to my eyes. I have never experienced so much love and wonderfulness and respect, polite and just so God-loving people. It just soars, helps me soar.” What does “Friends of Eternity” mean to you? “It means that when you have the bond of compassion, you will always be close. And that is the bond that’s stronger than blood ties. It’s stronger than anything else, that I have my vegan family.” “She’s the one who made me believe that we can make it and give up on eating any animal around the world and try to make this world work and reach the peace, and so, we have to spread out the voice because we can make it. Hi, I am Filippa Giordano from Italy.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-05   1660 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-05

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

00:25:53

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

In Her profound love and appreciation for the world's artists, Supreme Master Ching Hai told Her staff one day about Her longtime wish to see the artist friends whom our Association was blessed to work with in the past. Supreme Master Ching Hai chose the date for this special gathering to honor the anniversary of the passing of the late Saint Thái Tú Hòạ, one of Master's most devoted disciples and a beloved producer for Supreme Master Television and many of our Association's musical events. Thus, on October 1, 2019, 29 esteemed artists and their guests, mostly from the United States, visited to the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, for the unforgettable gathering titled "Friends of Eternity." Meanwhile, those who were unable to attend sent their loving well wishes and messages from afar. At the gathering, thousands of our Association members were present to witness the warmhearted exchanges between Supreme Master Ching Hai and the distinguished guests, as many of them kindly graced the occasion with an array of superb performances and inspiring speeches.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03   2690 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03

A Gentle Stroll in the Classical Garden with Johann Pachelbel and Joseph Haydn

00:19:57

A Gentle Stroll in the Classical Garden with Johann Pachelbel and Joseph Haydn

In the late 1600s, Johann Pachelbel was a leading light among baroque composers in southern Germany. His organ music was deeply admired by the younger up-and-coming generation of composers. Nowadays most people know him for his Canon in D, which is played regularly at special events, such as Weddings and ceremonies, around the world. Next, we'd like to introduce Franz Joseph Haydn, an Austrian composer who was one of the most important figures in the development of classical music during the 18th century. Haydn’s extraordinary creative capacity led him to compose 104 numbered symphonies and 68 string quartets. Let's now listen to the first movement of to the first movement of this masterpiece played by the St. Lawrence String Quartet.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-29   569 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-29

Traditional Musical Instrument: Scottish Bagpipes

00:21:12

Traditional Musical Instrument: Scottish Bagpipes

There are countless different types of musical instruments in the world. Their melodic sounds bring comfort, beauty and upliftment to our lives. "In ancient times, the spiritual practitioners who are connected to Heaven, at times tried to replicate the mesmerizing, wonderful music of the celestial abode by creating instruments." From the first instant we hear them, the euphoric sounds of the Scott
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-26   1345 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-26

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 8 of 8

00:34:56

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 8 of 8

Now, let’s watch the song and dance, “Wild Rose”, which the Southern and the Northern parts of Korea used to sing together. Is the performance “Peaceful world - The Real Heroes.” “The Real Heroes” is a poem written by Supreme Master Ching Hai who was deeply touched by 2018 Inter-Korean Summit and wept, and this is a beautiful poem dedicated to the two leaders of the Korean Peninsula who started the era of peace and harmony. It’s the last performance of today’s concert. All performers will come to the stage together and sing “Our Hope is Unification.” “The best wishes to your country, United Korea. ‘United Korea’, more than ‘Unified Korea’. Because ‘united’ feels so powerful to me, so strong, so togetherness, so no breakable, no dividable, nothing can stop the people coming together and live together as one.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-21   738 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-21

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 7 of 8

00:23:32

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 7 of 8

This performance prepared by Pyongyang Folk Arts group is a magical dance in which the colors of clothes change, representing each season of spring, summer, autumn, and winter in Korea. Up next is the "Janggu Dance" and "Samulnori" performed by Korean House Art group. "Magical, both troupes, magical dance." "This Artist Day was established and I performed in this honorable event. …I got more power thinking that my life was correct, not wrong. I will work diligently as I was encouraged to continue more. I heard Supreme Master Ching Hai asked to send a gift like this to performers of the day, so I was very grateful. I will use this gift money to advertise for the instruments of the North and the Artist Day more."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-19   749 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-19

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 6 of 8

00:23:27

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 6 of 8

And now, Let's watch the Sand Art, "United Peaceful World," and the following performance "Taepyeongmu" together. "Freedom and peace fulfilled through all of our own hands. …The great dream of our people, Unity, come quickly. …That day will com. Surely, that day shall come. Be Vegan! Make Peace!" Up next is "Fan Dance" and "Season Dance." Let's give a warm welcome to the performances of Korea Cultural Heritage Foundation Dance Company and Pyongyang Folk Arts group! "Whoa! Breathtaking. Really, really high-quality today."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-13   884 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-13

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 5 of 8

00:26:50

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 5 of 8

"We are really grateful for being invited to this meaningful stage on International Artist Day today. The main theme of today’s concert is United Peaceful World. We Hope there will be unification of northern and southern part of Korea very soon, thus bringing real peace to this land. This brings us to our next song, ‘One Dream, One Korea.’” Now, we will listen to “Jangsaenab” performed by the esteemed Jangsaenab player, Lee Young-hoon. The song to be heard today is “Yeolpoong.” "Whoa! Perfect." Up next is the popular song “Unification Dondolnari” from Northern part of Korea presented by the Pyeongyang Folk Arts Group. "Unification Dondolnari. Brotherhood of 70 million hold their hands, Dondolnari."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-11   706 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-11
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.032s