తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 15 ఆఫ్ 15 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
ప్రత్యేకం!
ఉపశీర్షికలు :

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క అత్యవసర పిలుపు మన ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి మరియు ప్రపంచ వేగన్ కోసం ప్రార్థిం చుటకు ఫిబ్రవరి 6, 2020 న

00:05:02

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క అత్యవసర పిలుపు మన ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి మరియు ప్రపంచ వేగన్ కోసం ప్రార్థిం చుటకు ఫిబ్రవరి 6, 2020 న

I don’t want to mince my words anymore. Our time is short now. Our world is in truly imminent emergency. There are a few ticking bombs, not just one. No need to wait for even climate change. Heaven is angry. Earth is angry. The Nature is angry, waiting, waiting for us to return to our original loving, kind nature, as God intended us to have. Waiting for us to exercise this power to save others and to save ourselves and our family. All this angry, anguished energy is all aiming at us. Compared to this energy, the atom bomb is nothing. It’s like a child’s toy. Hell is inevitable if we do not change our way of life. Help the planet. Rescue the animals. Save our world. Be a hero. We are going to pray together. If you believe in justice, even if you can’t be vegan at this point, just pray to be soon. Pray for World Vegan. Join us, please, to meditate every Sunday, 9 o’clock in the evening [Hong Kong time]. Our prayers are going to be powerful because it’s backed by Heavens and Saints and God Power. I made sure of that. It has tremendous power, never before known to humankind, especially now when we do it together, and you became vegan or praying to be vegan or are going to be vegan with all your benevolent, inherent quality within you. It’s going to be effective, very effective. Please tell also your family members, your friends, your acquaintances, whomever you know to pray with us, with you, with us for a vegan world. It’s good for them also. We can PRAY, MEDITATE TOGETHER about half an hour. And we can also continue every weekend like that; EVERY SUNDAY AGAIN. We do this, apart from everything else that we do, until the World Vegan is here. We will not stop. Even sincere for five minutes, twenty minutes, that all helps to clean up our world, to save our children and to live a noble, worthy, decent life, befitting the children of God. Join us to rescue the innocent. Join us to rescue our world. Please! May God bless you forever multifold, in this life and the next. Make an alarm wherever you are, whatever you do, please stop for some moments to pray for World Vegan with us, with me.
ప్రత్యేకం!
2020-02-13   30609 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-13

S.M. Celestial Jewelry – Elixir

00:02:13

S.M. Celestial Jewelry – Elixir

ప్రత్యేకం!
2020-02-01   5613 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-01

BE A HERO, SAVE OUR KIDS, BAN ALL MEAT, NOW!

00:06:58

BE A HERO, SAVE OUR KIDS, BAN ALL MEAT, NOW!

ప్రత్యేకం!
2020-02-14   6575 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-14

Veg - The Diet of Medical Doctors #2

00:07:10

Veg - The Diet of Medical Doctors #2

ప్రత్యేకం!
2020-01-06   5122 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-01-06

ROBBER and KUNG FU WIFE

00:06:30

ROBBER and KUNG FU WIFE

ప్రత్యేకం!
2020-02-01   1618 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-01

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Animal Protection Laws

00:02:07

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Animal Protection Laws

ప్రత్యేకం!
2020-02-01   261 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-01

TOP 5 BAD BUSINESSES

00:01:38

TOP 5 BAD BUSINESSES

ప్రత్యేకం!
2020-02-14   356 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-14

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Only the guilty are punished

00:02:55

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Only the guilty are punished

ప్రత్యేకం!
2020-02-01   1596 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-01

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Everyone Will Realize Killing Is Wrong

00:02:01

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Everyone Will Realize Killing Is Wrong

ప్రత్యేకం!
2020-02-01   397 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-01

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

00:05:12

Veg - The Diet of Medical Doctors #1

ప్రత్యేకం!
2020-01-03   1995 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-01-03

Buddha's Sadness (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

00:04:57

Buddha's Sadness (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

ప్రత్యేకం!
2020-02-11   38 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-11

A Puppy's Heart (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

00:04:15

A Puppy's Heart (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

ప్రత్యేకం!
2020-02-11   17 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-11

Veg - The Successful Executive Diet

00:05:49

Veg - The Successful Executive Diet

ప్రత్యేకం!
2020-02-01   175 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-01

Words of a Hen (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

00:04:58

Words of a Hen (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

ప్రత్యేకం!
2020-02-11   19 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-11
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు