తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 21 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
ప్రత్యేకం!
ఉపశీర్షికలు :

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

00:04:29

General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai)

♣ General Hygiene Notes from Master (Supreme Master Ching Hai) ♣These notes have more details because of the COVID-19 pandemic. Originally these were for us, but Master asked us to share them with the public.- Wear hat/mask/gloves/ goggles; if have, wear face shield, like those used by welders, or your shielded motorcycle helmet. Don’t
ప్రత్యేకం!
2020-04-10   3959 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-10

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

00:05:33

How to Make Your Own Protective Face Shield, Face Mask and Gloves

Due to the worldwide shortage of protective face masks, out of loving concern, Master has shown us how to make our own. We share these tips from Supreme Master Ching Hai hoping it will help our brothers and sisters in time of urgency. May God protect us all.“Please just make your own masks, or make your own gloves. And then you save the professional real gloves for the doctors and the nurses. Ple
ప్రత్యేకం!
2020-04-19   2967 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-19

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

00:01:56

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

Fatal Epidemics / Pandemics Originally Transmitted by Eating Animals HIV/AIDS – transmitted by chimpanzeesVariant Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease) – transmitted by cowsH5N1 Avian (Bird) Flu – transmitted by chickens, geeseSARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) – transmitted by civetsH1N1 Swine Flu (Pig's Disease) – transmitted by pigsMERS (Middle East Respir
ప్రత్యేకం!
2020-04-22   2668 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-22

The Dangers of Fish Consumption

00:06:52

The Dangers of Fish Consumption

ప్రత్యేకం!
2018-09-29   2608 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-29

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ప్రత్యేకం!
2019-12-12   2503 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-12

Refrain from Fish Eating to Stay Alive / Detrimental Consequences of Fish Eating

00:08:27

Refrain from Fish Eating to Stay Alive / Detrimental Consequences of Fish Eating

ప్రత్యేకం!
2018-11-22   2481 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-11-22

Harm of Meat Consumption

00:18:19

Harm of Meat Consumption

ప్రత్యేకం!
2019-11-06   2451 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-06

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

00:02:16

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

ప్రత్యేకం!
2018-11-21   2384 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-11-21

Harm of Alcohol #2

00:07:26

Harm of Alcohol #2

ప్రత్యేకం!
2019-03-23   2166 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-03-23

Harm of Alcohol #1

00:02:04

Harm of Alcohol #1

ప్రత్యేకం!
2018-09-19   1994 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-19

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

00:03:37

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

ప్రత్యేకం!
2018-07-31   1968 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-07-31

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

00:01:48

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

ప్రత్యేకం!
2018-04-18   1912 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-04-18

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

00:01:00

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

ప్రత్యేకం!
2018-04-18   1893 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-04-18

How to Protect Yourself and Others during the COVID-19 or any other Pandemic

00:01:09

How to Protect Yourself and Others during the COVID-19 or any other Pandemic

Out of Her loving concern regarding the COVID-19 pandemic, Supreme Master Ching Hai has given us general hygiene notes and other practical tips to protect ourselves and others in this urgent time. She then asked us to share them with the public.“Please consider others. Make your own mask. You can see, with just a plastic band here, like this, you can hang it on your ear just like a professi
ప్రత్యేకం!
2020-04-23   1866 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-23

Dangers of Drug Addiction #2

00:02:28

Dangers of Drug Addiction #2

ప్రత్యేకం!
2018-09-19   1768 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #1

00:05:42

Dangers of Drug Addiction #1

ప్రత్యేకం!
2018-09-19   1763 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-19

Harm of Second-hand Smoke

00:06:02

Harm of Second-hand Smoke

ప్రత్యేకం!
2018-09-19   1712 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-19

Harm of Smoking

00:06:03

Harm of Smoking

ప్రత్యేకం!
2018-09-19   1707 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #3

00:05:08

Dangers of Drug Addiction #3

ప్రత్యేకం!
2018-09-19   1620 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-19

ADDICTIONS and DEMONS

00:01:12

ADDICTIONS and DEMONS

ప్రత్యేకం!
2019-09-21   1274 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-21
<12>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు