తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 20 ఆఫ్ 35 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
ప్రత్యేకం!
ఉపశీర్షికలు :

TOP 5 BAD BUSINESSES

00:01:38

TOP 5 BAD BUSINESSES

ప్రత్యేకం!
2020-02-14   507 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-14

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క అత్యవసర పిలుపు మన ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి మరియు ప్రపంచ వేగన్ కోసం ప్రార్థిం చుటకు ఫిబ్రవరి 6, 2020 న

00:05:02

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క అత్యవసర పిలుపు మన ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి మరియు ప్రపంచ వేగన్ కోసం ప్రార్థిం చుటకు ఫిబ్రవరి 6, 2020 న

I don’t want to mince my words anymore. Our time is short now. Our world is in truly imminent emergency. There are a few ticking bombs, not just one. No need to wait for even climate change. Heaven is angry. Earth is angry. The Nature is angry, waiting, waiting for us to return to our original loving, kind nature, as God intended us to have. Waiting for us to exercise this power to save others and to save ourselves and our family. All this angry, anguished energy is all aiming at us. Compared to this energy, the atom bomb is nothing. It’s like a child’s toy. Hell is inevitable if we do not change our way of life. Help the planet. Rescue the animals. Save our world. Be a hero. We are going to pray together. If you believe in justice, even if you can’t be vegan at this point, just pray to be soon. Pray for World Vegan. Join us, please, to meditate every Sunday, 9 o’clock in the evening [Hong Kong time]. Our prayers are going to be powerful because it’s backed by Heavens and Saints and God Power. I made sure of that. It has tremendous power, never before known to humankind, especially now when we do it together, and you became vegan or praying to be vegan or are going to be vegan with all your benevolent, inherent quality within you. It’s going to be effective, very effective. Please tell also your family members, your friends, your acquaintances, whomever you know to pray with us, with you, with us for a vegan world. It’s good for them also. We can PRAY, MEDITATE TOGETHER about half an hour. And we can also continue every weekend like that; EVERY SUNDAY AGAIN. We do this, apart from everything else that we do, until the World Vegan is here. We will not stop. Even sincere for five minutes, twenty minutes, that all helps to clean up our world, to save our children and to live a noble, worthy, decent life, befitting the children of God. Join us to rescue the innocent. Join us to rescue our world. Please! May God bless you forever multifold, in this life and the next. Make an alarm wherever you are, whatever you do, please stop for some moments to pray for World Vegan with us, with me.
ప్రత్యేకం!
2020-02-13   32226 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-02-13

How to Veg for Starters

00:00:49

How to Veg for Starters

ప్రత్యేకం!
2019-12-25   1526 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-25

If Everyone Become Vegetarian

00:03:36

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2019-12-17   1808 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-17

Meal of Fortune

00:01:32

Meal of Fortune

ప్రత్యేకం!
2019-12-01   1887 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-01

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

00:02:02

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   1920 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

Be Veg Anthem part 2

00:02:07

Be Veg Anthem part 2

ప్రత్యేకం!
2019-11-15   1960 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-15

Be Veg Anthem part 1

00:02:17

Be Veg Anthem part 1

ప్రత్యేకం!
2019-11-15   1836 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-15

BE A HERO = BE VEGAN (= SAVE THE WORLD)

00:00:46

BE A HERO = BE VEGAN (= SAVE THE WORLD)

ప్రత్యేకం!
2019-11-07   2483 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-07

Protect the Bees

00:02:13

Protect the Bees

ప్రత్యేకం!
2019-11-07   1852 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-07

The Realization of Health: Book Intro

00:01:31

The Realization of Health: Book Intro

ప్రత్యేకం!
2019-10-23   1802 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-23

A Better Way to Use Taxes

00:02:57

A Better Way to Use Taxes

ప్రత్యేకం!
2019-10-22   1767 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-22

Go Veggie - A Message from PETA (with Phil Collen)

00:00:31

Go Veggie - A Message from PETA (with Phil Collen)

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   1878 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

A Great Way to Protect Our Children

00:00:27

A Great Way to Protect Our Children

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   1820 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

A New Way to Protect Our Children

00:00:26

A New Way to Protect Our Children

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   1805 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

Veggie Therapy

00:00:30

Veggie Therapy

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   1694 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

Perfect Weapon for Cancer

00:00:25

Perfect Weapon for Cancer

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   1714 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

Organic - The Future of Farming

00:02:01

Organic - The Future of Farming

ప్రత్యేకం!
2019-07-25   2357 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-07-25
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు