తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
21 - 40 ఆఫ్ 41 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
ప్రత్యేకం!
ఉపశీర్షికలు :

A Great Way to Protect Our Children

00:00:27

A Great Way to Protect Our Children

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   7102 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

A Better Way to Use Taxes

00:02:57

A Better Way to Use Taxes

ప్రత్యేకం!
2019-10-22   7049 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-22

Be Veg to Reduce Water Footprint

00:02:16

Be Veg to Reduce Water Footprint

ప్రత్యేకం!
2018-03-05   7032 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-03-05

How to Veg for Starters

00:00:50

How to Veg for Starters

ప్రత్యేకం!
2019-12-25   7012 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-25

Vegan Appeal

00:03:32

Vegan Appeal

ప్రత్యేకం!
2019-04-15   6956 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-04-15

Veggie Therapy

00:00:30

Veggie Therapy

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   6915 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

Vegetarian Food

00:01:06

Vegetarian Food

ప్రత్యేకం!
2018-11-19   6896 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-11-19

Worldwide Centers 1 message - Be Veg, Go Green 2 Save the Planet! Part3

00:03:38

Worldwide Centers 1 message - Be Veg, Go Green 2 Save the Planet! Part3

ప్రత్యేకం!
2020-04-11   6778 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-11

Be vegan, Repentant = Save your soul!

00:01:21

Be vegan, Repentant = Save your soul!

ప్రత్యేకం!
2020-05-10   4938 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-05-10

Supreme Master Ching Hai Calls for the World to Wake Up and Be Vegan, June 26, 2020

00:03:02

Supreme Master Ching Hai Calls for the World to Wake Up and Be Vegan, June 26, 2020

If you say it’s your choice to eat what you want, then I tell you this: Remember, every time you put any piece of animals’ flesh or blood or bones or whatever, intestines, whatever that yucky things from animals in your mouth, you must remember many, many are dying for it or dead because of that. The animals are suffering torturous deaths because of that morsel of animal product in your mouth.
ప్రత్యేకం!
2020-07-30   3810 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-07-30

We Don't Have to Die to Save the World: Just Be Vegan

00:00:41

We Don't Have to Die to Save the World: Just Be Vegan

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1899 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Organic Farming: A Sustainable Solution

00:01:02

Organic Farming: A Sustainable Solution

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1875 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

00:00:30

Being Veg: The Only Option Now to Save the World

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1779 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Urgent Quiz - What Should We Do to Save Our Planet

00:00:54

Urgent Quiz - What Should We Do to Save Our Planet

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1627 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Enforcing Our Safety Fortress by Being Veg

00:01:00

Enforcing Our Safety Fortress by Being Veg

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1471 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Be Veg and Smart

00:01:17

Be Veg and Smart

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1346 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Vegetarians Live Longer

00:01:02

Vegetarians Live Longer

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1237 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

00:01:17

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

ప్రత్యేకం!
2020-07-03   497 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-07-03
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు