తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 32 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
ప్రత్యేకం!
ఉపశీర్షికలు :

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

00:01:55

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

Fatal Epidemics / Pandemics Originally Transmitted by Eating Animals HIV/AIDS – transmitted by chimpanzeesVariant Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease) – transmitted by cowsH5N1 Avian (Bird) Flu – transmitted by chickens, geeseSARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) – transmitted by civetsH1N1 Swine Flu (Pig's Disease) – transmitted by pigsMERS (Middle East Respiratory Syndrome) – transmitted by camelsEbola – transmitted by batsCOVID-19 – transmitted from bats to pangolins All these diseases are transmitted FROM ANIMALS TO HUMANSALSO, THERE ARE FATAL/INCURABLE SICKNESSES FROM EATING FISH.Worms / Hepatitis A virus / Norovirus / Vibrio bacteria / Salmonella / E. coli / Listeria / Shellfish Poisoning / Mercury Poisoning / Allergic Reactions / Etc.All these diseases are transmitted TO HUMANS FROM EATING FISH, shellfish and other sea animals.
ప్రత్యేకం!
2020-04-22   3726 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-04-22

Animal Protection Laws of the World - Part 1

00:05:54

Animal Protection Laws of the World - Part 1

ప్రత్యేకం!
2020-09-07   2284 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-09-07

(SCROLL) Draw My Life - Tiger Edition

00:02:42

(SCROLL) Draw My Life - Tiger Edition

ప్రత్యేకం!
2019-11-07   2276 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-07

(SCROLL) The High Intelligence Animals

00:11:37

(SCROLL) The High Intelligence Animals

ప్రత్యేకం!
2019-11-10   2226 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-10

Animal Protection Laws of the World - Part 3

00:06:38

Animal Protection Laws of the World - Part 3

ప్రత్యేకం!
2020-09-07   2211 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-09-07

(SCROLL) A-Z List Of Animal Helpers

00:09:05

(SCROLL) A-Z List Of Animal Helpers

ప్రత్యేకం!
2019-03-19   2183 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-03-19

Great Changes for Animals - Part 1

00:05:14

Great Changes for Animals - Part 1

ప్రత్యేకం!
2018-10-28   2156 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-10-28

Animal Protection Laws of the World - Part 2

00:06:12

Animal Protection Laws of the World - Part 2

ప్రత్యేకం!
2020-09-07   2153 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-09-07

Divine Intelligence of Animals DVD

00:02:05

Divine Intelligence of Animals DVD

ప్రత్యేకం!
2019-10-06   2123 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-06

(SCROLL) Worldwide Fur Bans

00:03:50

(SCROLL) Worldwide Fur Bans

ప్రత్యేకం!
2019-03-04   2118 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-03-04

Animal Protection Laws of the World - Part 4

00:05:39

Animal Protection Laws of the World - Part 4

ప్రత్యేకం!
2020-09-07   2052 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-09-07

Stella Stevens Introduces The Birds in My Life and The Dog in My Life

00:02:14

Stella Stevens Introduces The Birds in My Life and The Dog in My Life

ప్రత్యేకం!
2018-09-29   2009 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-09-29

(SCROLL) Laws Banning Animal Acts in Circuses and Other Entertainment

00:06:08

(SCROLL) Laws Banning Animal Acts in Circuses and Other Entertainment

ప్రత్యేకం!
2018-11-27   1946 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-11-27

(SCROLL) Whales - The Greatest Love

00:00:54

(SCROLL) Whales - The Greatest Love

ప్రత్యేకం!
2018-11-25   1787 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2018-11-25

(SCROLL) A Message from the Seals

00:00:44

(SCROLL) A Message from the Seals

ప్రత్యేకం!
2017-10-21   1759 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-21

Birds of Paradise DVD

00:01:50

Birds of Paradise DVD

ప్రత్యేకం!
2017-10-03   1597 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2017-10-03

Noble Nations and Regions with Animals Protection Laws

00:01:49

Noble Nations and Regions with Animals Protection Laws

ప్రత్యేకం!
2020-03-20   483 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-03-20

Great Changes for Animals - Part 2

00:05:50

Great Changes for Animals - Part 2

ప్రత్యేకం!
2020-05-06   377 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-05-06

Countries That Are Kind to Animals

00:04:40

Countries That Are Kind to Animals

ప్రత్యేకం!
2021-01-24   304 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2021-01-24
<12>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు