Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng / My Vegan Journey

Hành Trình Thuần Chay Của Tôi: Ray Cooper (Thuần Chay) Và Sô-Cô-La Hòa Bình Thế Giới

2022-08-31
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vì vậy, chúng ta đang ở trên đỉnh, trong vai trò loài người, để có thể bao gồm động vật như những tác nhân đạo đức. Đó là mấu chốt. Đó là một bước tiến lớn chưa bao giờ xảy ra trước đây trong lịch sử. Bởi vì khi quý vị làm điều đó, quý vị đang nói về hàng tỷ và hàng tỷ tỷ các cá nhân. Đó là lý do tại sao đó là một bước tiến lớn khi chúng tôi đưa động vật vào và nói rằng một bạn thú có giá trị như một cá nhân, không phải như một mặt hàng.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android