ค้นหา
ต่อไป
 

ข่าวเด่น / Selected News

Relief Aid in Haiti

2023-03-16
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม

In the Supreme Master Ching Hai International Association News from Haiti…

Recent humanitarian and political crises in Haiti have resulted in nearly five million people experiencing severe food shortages. Galvanized by Supreme Master Television’s previous report on the strife of Haitians facing cholera outbreak and armed gang control, our Association members quickly set in motion, offering a gesture of love to comfort fellow citizens under the hardships of hunger, homelessness, and disrupted lives.

With contributions from Association members in Canada, a team of local Haitian initiates purchased and packed items such as rice, beans, flour, bulgur, spaghetti, vegetable cooking oil, and spices into reusable buckets along with copies of the “Alternative Living” flyer in Haitian-Creole. A total of 40 food relief kits were distributed to people with little or no support in the immediate surroundings. This included 33 most-vulnerable families and individuals, as well as seven initiates experiencing economic difficulties.

Additionally, a partial annual lease amount and an extra bucket of income-generating peanuts were provided for Ms. Dania Similien and her six children to assist them with housing security and self-sustenance for several months to come.

Our Haitian Association members also sent their gratitude and praise to our Most Benevolent Supreme Master Ching Hai for Her Love for Haiti, with an excerpt of their letter as follows: “The initiates of Haiti, wholeheartedly thank the Ultimate Master for all Hiers Kindness towards Haiti, unconditional and immeasurable Love. It is by Hiers Grace that this humble mission could be carried out. This initiative was an opportunity for the Haitian initiates to reconnect, to implement ‘Love is the Only Solution’ at home and abroad in all fraternity and spirit of service.

To the Revered Ultimate Master and to all our Brothers and Sisters around the world, we humbly say, in Creole, with all our hearts: ‘We thank you very much, all of Haiti thanks you!’”

We, too, are grateful to our Most Merciful Master for blessing and uplifting the world. Our warm appreciation also goes to Association members in Haiti and Canada for your swift efforts in supporting those in need. May Heaven watch over the gentle people of Haiti as they regain stability and peace, in God’s Grace.

รับชมเพิ่มเติม
ข่าวเด่น - Selected News  1 / 100
1
4:09

Relief Aid in Haiti

2023-03-16   301 รับชม
2023-03-16
301 รับชม
4
6:07

Ukraine (Ureign) Relief Update

2023-03-02   663 รับชม
2023-03-02
663 รับชม
5
4:16

Earthquake Relief Aid for Turkey and Syria

2023-02-28   940 รับชม
2023-02-28
940 รับชม
9
2023-02-17
696 รับชม
10
3:03

Winter Relief Aid in the United States

2023-02-14   534 รับชม
2023-02-14
534 รับชม
12
5:18

Ukraine (Ureign) Relief Update

2023-02-13   916 รับชม
2023-02-13
916 รับชม
15
2023-02-03
759 รับชม
17
8:45

Winter Relief Aid in Taiwan (Formosa)

2023-01-23   704 รับชม
2023-01-23
704 รับชม
27
3:33
2022-12-22
968 รับชม
31
3:34
2022-12-11
763 รับชม
32
5:31

Earthquake Relief Aid in Indonesia

2022-12-09   718 รับชม
2022-12-09
718 รับชม
33
2022-12-06
859 รับชม
35
2022-12-01
922 รับชม
37
2022-11-25
1102 รับชม
38
2:34

Spreading the Vegan Message at COP27

2022-11-16   2744 รับชม
2022-11-16
2744 รับชม
42
2022-11-04
901 รับชม
43
5:04

Hurricane Ian Relief Update from United States

2022-11-03   781 รับชม
2022-11-03
781 รับชม
49
10:20

Ukraine Relief Update

2022-10-14   1018 รับชม
2022-10-14
1018 รับชม
50
5:07

Hurricane Ian Relief Aid in Florida, United States

2022-10-13   674 รับชม
2022-10-13
674 รับชม
54
8:08

Relief Work for Ukrainian Refugees in Spain

2022-10-02   723 รับชม
2022-10-02
723 รับชม
56
3:47

Flood Relief Aid in India

2022-09-22   779 รับชม
2022-09-22
779 รับชม
59
2022-09-09
1422 รับชม
67
2022-08-11
1311 รับชม
70
2:49

In Memoriam His Excellency President Fidel Ramos

2022-08-02   1720 รับชม
2022-08-02
1720 รับชม
72
2022-07-13
1540 รับชม
73
2022-07-10
1217 รับชม
87
6:49
2022-04-18
3691 รับชม
93
2022-03-06
5587 รับชม
98
2022-02-06
1001 รับชม
100
2022-01-28
995 รับชม
รับชมเพิ่มเติม
วีดีโอล่าสุด
2023-03-26
66 รับชม
2023-03-25
123 รับชม
2023-03-25
752 รับชม
36:03

ข่าวเด่น

2023-03-24   69 รับชม
2023-03-24
69 รับชม
2023-03-24
46 รับชม
2023-03-24
1068 รับชม
34:16

ข่าวเด่น

2023-03-23   190 รับชม
2023-03-23
190 รับชม
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวน์โหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์