ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 8 ของ 8 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

15:27

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

getarian (vegan) policy because this world has come into existence due to the force of the thinking power of all the beings that exist on this planet. We wanted this place so it exists, including the animals.” “So we’ve forgotten that we’re the co-owners, not the sole owners of this world. That’s why we shouldn’t kill animals, shouldn’t eat them, and especially shouldn’t kill any other beings.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-03   2719 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-03

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

13:02

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

tarianism/veganism are represented here with quotes from St. Clement of Alexandria, St. Francis of Assisi and other great personages in Christian tradition.“All creatures have the same source as we have. Like us, they derive the life of thought, love, and will from the Creator. Not to hurt our humble brethren is our first duty to them; but to stop there is a complete misapprehension of the intenti
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01   6326 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the vegetarian Muslim Society in UK, Part 2 of 2

11:33

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the vegetarian Muslim Society in UK, Part 2 of 2

a Muslim vegetarian and Sufi practitioner who founded the vegetarian Muslim Society in London, UK. Today we see how Shamil’s kind outreach encourage others to look deep within themselves to find love for all beings and be vegetarian.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-21   2129 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-21

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the vegetarian Muslim Society in UK, Part 1 of 2

12:42

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the vegetarian Muslim Society in UK, Part 1 of 2

nd became vegetarian six years ago after he experienced some enlightening encounters with animals. He now lives in London, UK, where he runs the vegetarian Muslim Society. It is there he dedicated his time to promoting a healthier and kinder lifestyle through vegetarianism.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-14   2169 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-14

vegetarianism: A Shared Ideal for Humanity - Interview with Chief Rabbi David Rosen – Part 2 of 2

18:58

vegetarianism: A Shared Ideal for Humanity - Interview with Chief Rabbi David Rosen – Part 2 of 2

vegetarianism is a vehicle for universal peace for all humanity and also a reflection of universal peace. So there should be moral obligations in terms of our responsibilities towards other human beings, to lead a diet that does not waste in such a terrible way. Probably the greatest damage to our environment is done through livestock through methane gas, through destruction of rainforests. Theref
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-12-03   1826 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-12-03

OUR NOBLE LINEAGE - Unitarian Universalism: Acceptance and respect for Life - P 2 of 2

15:19

OUR NOBLE LINEAGE - Unitarian Universalism: Acceptance and respect for Life - P 2 of 2

ths while respecting one another’s. The Unitarian Universalist Association draws upon certain sources of faith. They include, among others: - Words and deeds of prophetic women and men which challenge us to confront powers and structures of evil with justice, compassion, and the transforming power of love; and – Spiritual teachings of earth – centered traditions which celebrate the sacred circle o
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-11-19   1682 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-11-19

OUR NOBLE LINEAGE - Unitarian Universalism: Acceptance and respect for Life - P1 of 2

15:29

OUR NOBLE LINEAGE - Unitarian Universalism: Acceptance and respect for Life - P1 of 2

e ethical vegan diet. Unitarian Universalists with Christian and Buddhist backgrounds find that their respective religious roots honor the seven UU priciples. Unitarian Universalists are dedicated to social justice as they are to diversity. We are constantly striving to try show the worth and dignity of all humanity. I found that if I cut out all animal products, that would improve my health. And
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-11-12   1664 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-11-12

From the Holy Buddhist Tipitaka: Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of Stress

18:57

From the Holy Buddhist Tipitaka: Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of Stress

Mass of Stress. “I have heard that on one occasion the Buddha was staying among the Sakyans at Kapilavatthu in the Banyan Park. Then Mahanama the Sakyan went to the Blessed One. Mahanama said to the Buddha, ‘What mental quality is unabandoned within me so that there are times when the mental quality of greed invades my mind and remains, when the mental quality of aversion, the mental quality of de
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-22   940 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-22
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย