ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 18 ของ 18 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Traditional Japanese Street Food, Part 1 of 2 – Vegan Takoyaki (Vegan Octopus Balls) with Vegan Mayonnaise

15:49

Traditional Japanese Street Food, Part 1 of 2 – Vegan Takoyaki (Vegan Octopus Balls) with Vegan Mayonnaise

found in restaurants, shops, supermarkets and convenience stores.First, we will prepare the fillings, starting with the Shredded Red Ginger Pickle. Slice 50 grams of young ginger into thin pieces and then cut into thin strips. The Red Ginger Pickle is also called Beni Shoga, a refreshing palate cleanser. We use konjac jelly to produce the texture of octopus. Cut four vegan shrimps into one-centim
รายการปรุงอาหาร
2022-03-13   749 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2022-03-13

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

17:03

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

acclaimed restaurants. This product was made possible by a team of food scientists in Canada, who spent two years conducting comprehensive research to create this nutritionally superior alternative. This product consists of a proprietary blend of plant-based protein made from peas, non-GMO soy, shiitake mushrooms, and rice. The research and development team developed this food innovation through e
รายการปรุงอาหาร
2021-03-21   1869 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2021-03-21

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

19:44

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

ile vegan restaurant in Seoul, Korea. Specializing in catering and lunch boxes, this Loving Hut is a popular vegan restaurant frequently catering to celebrities. This morning, Loving Hut Smile is busy making lunch boxes ordered by its customers who are going on a picnic. “After cutting the bread in half, spread the vegan cheddar cheese on both sides. Next, put a piece of Romaine lettuce and add th
รายการปรุงอาหาร
2020-09-27   3474 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-09-27

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 1 of 2 - Soy Cream Pasta

13:10

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 1 of 2 - Soy Cream Pasta

oving Hut vegan restaurants in Korea. The wide variety of lunch boxes are the most popular items in this vegan restaurant. One customer just ordered their popular soy cream pasta. Let’s watch how the dish is prepared. Add sliced Chinese cabbage, carrots, oyster mushrooms, and bok choy to the pan. Add pre-cooked organic pasta noodles, and turn on the gas stove. Drizzle some sunflower oil. Add three
รายการปรุงอาหาร
2020-09-20   1080 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-09-20

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

14:18

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

Filipino vegan restaurants in the Bay Area, namely "Nick's on Grand" and "Nick's on Mission." In her years of cooking, vegan Chef Reina has created dishes for the Honorables Jean Quan, mayor of Oakland, Tom Bates, mayor of Berkeley, and the late Ed Lee, former mayor of San Francisco. She also catered for events at Apple, NASA, UBER, Twitter, Goldman Sachs, BlackRock Investments and more. “Today,
รายการปรุงอาหาร
2020-07-05   1264 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-07-05

Creative Hungarian Cuisine: Vegan Scrambled Tofu with Vegetables

20:13

Creative Hungarian Cuisine: Vegan Scrambled Tofu with Vegetables

arian and vegan restaurants opening up as more people are starting to recognize that veganism is the only sustainable lifestyle for our future. We are delighted to see an increasing number of vegan products sold in small and large food stores and health food shops. As in many countries, Hungary has its own traditional dishes such as paprika potatoes, stuffed or Székely cabbage, bean goulash, ratat
รายการปรุงอาหาร
2020-06-21   1095 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-06-21

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

19:01

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

In the town of Puli, Chef Yang plays the role of a friendly link between local farmers and diners. She reveres the energy-loaded plants and admires every hard-working farmer. Using produce grown by local farmers, Chef Yang creates various healthy and delicious dishes that embody an abundance of love and warmth. Today, she is going to make another two nutritious and delicious dishes: Miso Ramen wit
รายการปรุงอาหาร
2019-10-13   1042 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-10-13

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 1 of 2 – Sauerkraut Inari Sushi & Pan-fried Wild Veggie Gyoza

18:59

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 1 of 2 – Sauerkraut Inari Sushi & Pan-fried Wild Veggie Gyoza

eir food style. The observations she made at local Japanese restaurants had inspired her to create her own wonderful Japanese-Chinese fusion cuisines.
รายการปรุงอาหาร
2019-10-06   1494 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-10-06

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

21:17

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

ned vegan restaurant. Let’s enjoy Michel’s “South African Convenient Food, Bunny Chow”. Cut a hold into the bread. Put it into the oven, about five minutes at 180 C. In the meantime, start vegan curry: add oil into the pan, add mushrooms, tomatoes, beans, fry it up a little bit; add the masala, water and tomato paste, slowly simmer for five minutes; add coconut cream. Take out the bread, put curry
รายการปรุงอาหาร
2019-08-04   3490 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-08-04

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

20:29

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

med vegan restaurant, Mianto, located in Taipei, Taiwan. Michel will demonstrate how to cook the yummy Mushroom Spaghetti, one of the most popular dishes in the restaurant. Turn on the heat, add olive oil, add mushrooms, shiitake mushrooms. Add black pepper and salt, fry it until it’s nice and brown. Add soy milk and coconut milk mixture. Turn down the fire a little bit, cook about two or three mi
รายการปรุงอาหาร
2019-07-28   6733 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-07-28

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India's First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

15:34

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India's First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to ad
รายการปรุงอาหาร
2019-07-14   4318 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-07-14

Traditional South Indian Dish, Avial, at India's First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

15:43

Traditional South Indian Dish, Avial, at India's First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

rst vegan restaurant, Carrots, located in Bangalore, Karnataka State in South India. Today we are delighted to have co-owner of Carrots, Susmitha Subbaraju, introduce us to the popular vegan, eating establishment which was founded by Krishna Shastri in 2013. Co-owner of Carrots restaurant, Susmitha Subbaraju, and head-chef Ram-Khatiwada will now show us how to cook the traditional South Indian dis
รายการปรุงอาหาร
2019-07-07   6974 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-07-07

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

18:44

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

p Ten Inn Restaurants in the U.S,"and nationally acclaimed for its exceptional vegan cuisine. Last week, we were honored to have Chef Sadhana Berkow from The Ravens restaurant show us how to prepare and roast vegetables for the colorful vegan dish, Roasted Cauliflower Napoleon. Today, she continues demonstrating this creative recipe with the green garden sauce and shares the art of plant this beau
รายการปรุงอาหาร
2019-04-28   3887 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-04-28

Traditional Beijing Dough Foods, Part 2 of 2 - The Art of Hand-pulled Broad Noodles and Longevity Noodles

23:49

Traditional Beijing Dough Foods, Part 2 of 2 - The Art of Hand-pulled Broad Noodles and Longevity Noodles

arian and vegan restaurants in major establishments and alleys, and this number has doubled in the last 6 years. The various kinds of vegan noodless are another popular food in Beijing; This is always a version of vegan noodles that will meet your vegan taste buds. Today Zi Yan will show us how these traditional vegam noodles are made in Beijing.
รายการปรุงอาหาร
2018-07-22   2365 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-07-22

Hearty Angels from Loving Hut - Merry Quiche topped with Lavishing & Cheery Veggies

16:28

Hearty Angels from Loving Hut - Merry Quiche topped with Lavishing & Cheery Veggies

Since our French gastronomy is renowned throughout the world for its quality and diversity, we shall be introducing to you one of its specialty, and it is our “Quiche Lorraine.” When a visitor comes by unexpectedly, we would invite our guest to stay for dinner and quickly prepare a quiche with a green salad. If oftentimes you need to be a host, today’s recipe will be helpful to you.
รายการปรุงอาหาร
2018-01-07   2337 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-01-07

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

23:03

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

รายการปรุงอาหาร
2017-10-29   1929 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-29

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

16:56

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

รายการปรุงอาหาร
2017-10-22   1884 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-22
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย