ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 3 ของ 3 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Greening the Planet via Reforestation - part 2 of 2

17:14

Greening the Planet via Reforestation - part 2 of 2

Eden Reforestation Projects, Ecosia, International Tree Foundation, Conservation International, BioCarbon Engineering. We Formosans send our best wishes that our world now rejuvenates through the love of God. Mother Nature has provided us with forests to soak up carbon dioxide and at the same time produce life-giving oxygen.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-12-06   2541 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-12-06

Greening the Planet via Reforestation, Part 1 of 2

17:45

Greening the Planet via Reforestation, Part 1 of 2

ts of reforestation initiatives currently being conducted around the world. “The Great Green Wall” , “The Jane Goodall Institute” , “Plant-for-the-Planet” . For their exceptional work to promote the well-being of Earth and its inhabitants through reforestation, they are truly noble citizens of our precious planet.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-29   2234 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-29

Eco-conscious Indoor Gardening: 24:45 Organics, Part 1 of 2 (INT)

6:29

Eco-conscious Indoor Gardening: 24:45 Organics, Part 1 of 2 (INT)

ividuals, restaurants, schools, and institutions can grow highly nutritious fresh produce right in their own homes or facilities. Super Grow System, a single planting of seeds can yield several harvests. Lettuce, you could harvest four times. You cut it and it grows back. And tomato plants you can pick off from them for six or seven months.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-10-01   931 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-10-01
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย