ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 38 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : 2018
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

38:00

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

d another vegan restaurant, and everywhere they go everybody like them and want them to open more. They are always very positive, so they are very successful. Wherever they go, always positive attitude. No wonder people like them. Always believe in Master power, always believe things are good. This is the power of a positive attitude.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-03   2738 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-03

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

25:50

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

d another vegan restaurant, and everywhere they go everybody like them and want them to open more. They are always very positive, so they are very successful. Wherever they go, always positive attitude. No wonder people like them. Always believe in Master power, always believe things are good. This is the power of a positive attitude.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-04   2647 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-04

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 1 of 3) October 6, 2016

42:42

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 1 of 3) October 6, 2016

ght some (vegan) sweets like (vegan) pudding for the man. He was so happy! He was very gracious to accept. No problem. He smiled and was very happy. This man was blind. He couldn't see anything, but he knew everything.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-09   2867 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-09

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

47:20

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

se can be vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-25   2871 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-25

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

57:59

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

se can be vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-26   2993 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-26

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

37:32

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

se can be vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-27   2802 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-27

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

51:05

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

se can be vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-28   2962 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-28

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

1:05:22

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

se can be vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-29   2942 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-29

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

56:42

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

se can be vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-30   3199 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-30

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

30:07

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

ple to be veg. No matter how well you talk. Eloquence belongs to the Second level only. If someone’s speech can make other people cry, become high, jump around and sing hallelujah, etc., that person is at the Second Level. Or the First Level, when he/she touches our emotional part. It doesn’t mean he/she is someone great. In contrast, spiritual practice is different.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14   3451 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14

สวรรค์กำลังมาในไม่ช้าเร็วกว่าที่เราคิด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

34:46

สวรรค์กำลังมาในไม่ช้าเร็วกว่าที่เราคิด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

good article there as well, and quite a big one, too,) Oh really? (about Master and the organization and the vegan diet.) Wonderful! Isn’t that good.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-08   2649 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-08

สวรรค์กำลังมาในไม่ช้าเร็วกว่าที่เราคิด-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

38:33

สวรรค์กำลังมาในไม่ช้าเร็วกว่าที่เราคิด-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

an open a vegan restaurant, a Loving Hut, you can open a Loving Grocery, a Loving Butcher, no, no, a Loving Deli. (vegan ice cream shop as well, that would be a good one.) Also, yes, yes, ice cream shop, vegan café. And vegan snacks, yes? Yes, or a vegan cart that goes in the flea market. That will make a lot of money, because I saw people came and ate them. Flea market, always people like it beca
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-10   2857 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-10

สวรรค์กำลังมาในไม่ช้าเร็วกว่าที่เราคิด-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

40:09

สวรรค์กำลังมาในไม่ช้าเร็วกว่าที่เราคิด-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

change to vegan, save the animals’ lives before talking about anything else.” “Everybody knows that the vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving, self-nature. And then their level of consciousness will rise up automatically. And they will understand more than they ever did. And they will be closer to Heaven than what t
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-11   740 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-11

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

27:11

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

sir, the vegan diet uses about one-tenth of that amount. So the water problem would also be completely solved if everyone is vegan. And as the killing karma (retribution) is reduced with people becoming vegan, all disasters will diminish, a more loving atmosphere will envelop our Earth, and we would not even have to worry about war between countries, because the vegetarian diet will make people f
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16   3927 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

34:24

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ianism or veganism is needed to continue supporting our life on Earth. So this is the scientific perspective. But you are right also about approaching climate change from a spiritual standpoint. Every religion speaks in some way of the law of karma, or ‘as you sow, so shall you reap.’ This is explained through science as a principle of physics, which says every action causes an equal consequence.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-17   3001 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-17

ความบริสุทธิ์และเมตตากรุณาคือกุญแจสู่การได้รับพระกรุณา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

32:11

ความบริสุทธิ์และเมตตากรุณาคือกุญแจสู่การได้รับพระกรุณา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

ake some (vegan) wedding cakes for them.” “After making the (vegan) cakes, you should go to another house with a black window. Climb up to the roof and pretend to be a rooster. And you crow cock-a-doodle-doo.” “Then you’re sure to receive a good reward.” But a neighbor next door eavesdropped and heard the story. She was very greedy…
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-28   3047 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-28

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

27:16

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

ey. Maybe vegan restaurants, they may not want to eat so much often. But food, they have to buy every day. Even vegan or non-vegan, they’ll come and then you will slowly convert them into vegan, if they are not vegan. Have information, everything. That’s good! We put money together, all of you, or whoever you want, open a small grocery in every corner that you live.” “(I think if humans understand
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03   3686 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03

การฆ่าไม่เคยถูกต้อง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

32:20

การฆ่าไม่เคยถูกต้อง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

getarian (vegan) diet. Five precepts: no killing. Even if people want to kill you, you don’t kill them back. What’s the use of that? Either you die or he dies. Why make him die? Maybe let him live so that he can have more chance to know God and you already knew God. Understand that, at least? We have a refuge, he doesn’t. He’s ignorant. Well, that’s my philosophy, but you know what I mean? Or you
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-04   2714 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-04

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

35:13

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

organic, vegan farming and consumption. A global switch to a veg diet could even save the world governments a lot of money, as much as 80% of all the climate mitigation costs of US$40 trillion by the year 2050. That is, we save US$32 trillion in climate mitigation costs, and having a healthy vegan population is a good deal, good business deal in all positive aspects. There is a very good reason f
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-07   2790 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-07
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย