ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 10 ของ 10 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

00:21:17

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

Chef Michel Cason is originally from South Africa. Michel shared why and how she opened Mianto, a renowned vegan restaurant. Let’s enjoy Michel’s “South African Convenient Food, Bunny Chow”. Cut a hold into the bread. Put it into the oven, about five minutes at 180 C. In the meantime, start vegan curry: add oil into the pan, add mushrooms, tomatoes, beans, fry it up a little bit; add the masala, water and tomato paste, slowly simmer for five minutes; add coconut cream. Take out the bread, put curry into the bread.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-04   3285 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-04

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

00:15:34

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to add some cardamom powder for flavor. After adding the cardamom, you don't cook for very long. Just a little boil and then you switch it off. Yes, so the sweet is done. We are going to garnish it with some almond slices. And some raisins. And that's it!
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-07-14   4044 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-07-14
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย