ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 17 ของ 17 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

19:44

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 2 of 2 – Delightful Vegan Lunch Boxes and Soy Chicken for Picnics

Hut Smile vegan restaurant in Seoul, Korea. Specializing in catering and lunch boxes, this Loving Hut is a popular vegan restaurant frequently catering to celebrities. This morning, Loving Hut Smile is busy making lunch boxes ordered by its customers who are going on a picnic. “After cutting the bread in half, spread the vegan cheddar cheese on both sides. Next, put a piece of Romaine lettuce and
รายการปรุงอาหาร
2020-09-27   3474 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-09-27

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 1 of 2 - Soy Cream Pasta

13:10

Loving Hut Smile – The Charitable Vegan Restaurant of Korea, Part 1 of 2 - Soy Cream Pasta

rnational Vegan Restaurant & Cafe joyously serves customers through over 200 outlets across the globe. Loving Hut family offers an amazing assortment of diverse cuisine that is 100% vegan, GMO-free and where possible, uses organic produce and goods. In today's show, we will visit Loving Hut Smile, one of the Loving Hut vegan restaurants in Korea. The wide variety of lunch boxes are the most popula
รายการปรุงอาหาร
2020-09-20   1080 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-09-20

Christina Galioto Making Italian-Flavored Vegan Tempeh Sausage Pastry Tarts on JaneUnchained

16:01

Christina Galioto Making Italian-Flavored Vegan Tempeh Sausage Pastry Tarts on JaneUnchained

er at the vegan restaurant “Nic’s on Beverly” Ms. Galioto is committed to bettering the world through investing in businesses that care about the environment, animals, natural health, and reducing waste. She is passionate about encouraging others to be more conscious in their everyday choices, however small and insignificant they may seem.Today, Ms. Velez-Mitchell will use her un
รายการปรุงอาหาร
2020-06-14   1049 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-06-14

Vegan Costa Rican Traditional Cuisines, Part 1 of 2 - Gallo Pinto & Handmade Tortilla

20:16

Vegan Costa Rican Traditional Cuisines, Part 1 of 2 - Gallo Pinto & Handmade Tortilla

, a small vegan restaurant located in San Pedro, San José, Costa Rica. As its name suggests, Green Vurgers specializes in offering vegan burgers as a way of introducing veganism to the general public. “The main feature of the Gallo Pinto is its vibrant colors. You can see the red, brown from the beans and lots of the greens. It is very appetizing. Now we are going to make handmade tortillas from C
รายการปรุงอาหาร
2020-03-01   3467 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2020-03-01

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

25:11

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

ests, the restaurant seeks to provide customers with a healthy menu using carefully selected ingredients. Every dish in the Loving Hut uses purified clean water. We use Andean salt that is free from heavy metals and fine plastics, and specially-made bamboo salt. And raw sugar instead of refined sugar is used. I make my own sunflower seed oil, such as sesame oil and perilla oil. I also make soybean
รายการปรุงอาหาร
2019-12-08   1960 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-12-08

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

19:01

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

In the town of Puli, Chef Yang plays the role of a friendly link between local farmers and diners. She reveres the energy-loaded plants and admires every hard-working farmer. Using produce grown by local farmers, Chef Yang creates various healthy and delicious dishes that embody an abundance of love and warmth. Today, she is going to make another two nutritious and delicious dishes: Miso Ramen wit
รายการปรุงอาหาร
2019-10-13   1042 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-10-13

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 1 of 2 – Sauerkraut Inari Sushi & Pan-fried Wild Veggie Gyoza

18:59

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 1 of 2 – Sauerkraut Inari Sushi & Pan-fried Wild Veggie Gyoza

, a small restaurant located in Puli, Natou, Formosa. Having visited Japan many times, Chef Yang loves the Japanese attitude towards food and their food style. The observations she made at local Japanese restaurants had inspired her to create her own wonderful Japanese-Chinese fusion cuisines.
รายการปรุงอาหาร
2019-10-06   1494 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-10-06

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

22:30

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

first raw vegan restaurant in Hong Kong. He is a high-profile promoter of green living and the benefits of a vegan lifestyle, and also runs raw-vegan food preparation classes. Accompanied by Chef Pak Ho from the Greenwoods Raw Cafe, Dr. Chau also previously showed us how to prepare raw vegan sautéed vegetables. Today, they will demonstrate how to make the mouth-watering and spicy raw vegan dan-dan
รายการปรุงอาหาร
2019-09-08   4386 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-09-08

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

21:17

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

renowned vegan restaurant. Let’s enjoy Michel’s “South African Convenient Food, Bunny Chow”. Cut a hold into the bread. Put it into the oven, about five minutes at 180 C. In the meantime, start vegan curry: add oil into the pan, add mushrooms, tomatoes, beans, fry it up a little bit; add the masala, water and tomato paste, slowly simmer for five minutes; add coconut cream. Take out the bread, put
รายการปรุงอาหาร
2019-08-04   3490 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-08-04

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

20:29

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

acclaimed vegan restaurant, Mianto, located in Taipei, Taiwan. Michel will demonstrate how to cook the yummy Mushroom Spaghetti, one of the most popular dishes in the restaurant. Turn on the heat, add olive oil, add mushrooms, shiitake mushrooms. Add black pepper and salt, fry it until it’s nice and brown. Add soy milk and coconut milk mixture. Turn down the fire a little bit, cook about two or th
รายการปรุงอาหาร
2019-07-28   6733 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-07-28

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India's First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

15:34

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India's First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to ad
รายการปรุงอาหาร
2019-07-14   4318 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-07-14

Traditional South Indian Dish, Avial, at India's First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

15:43

Traditional South Indian Dish, Avial, at India's First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

a's first vegan restaurant, Carrots, located in Bangalore, Karnataka State in South India. Today we are delighted to have co-owner of Carrots, Susmitha Subbaraju, introduce us to the popular vegan, eating establishment which was founded by Krishna Shastri in 2013. Co-owner of Carrots restaurant, Susmitha Subbaraju, and head-chef Ram-Khatiwada will now show us how to cook the traditional South Indi
รายการปรุงอาหาร
2019-07-07   6974 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-07-07

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

18:44

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

resort's restaurant," The Ravens," one of "The Top Ten Inn Restaurants in the U.S,"and nationally acclaimed for its exceptional vegan cuisine. Last week, we were honored to have Chef Sadhana Berkow from The Ravens restaurant show us how to prepare and roast vegetables for the colorful vegan dish, Roasted Cauliflower Napoleon. Today, she continues demonstrating this creative recipe with the green
รายการปรุงอาหาร
2019-04-28   3887 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-04-28

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 1 of 2

16:13

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 1 of 2

to show us how to make the colorful, delectable, and nutritious Roasted Cauliflower Napoleon - one of the most popular vegan meals in the restaurant.
รายการปรุงอาหาร
2019-04-21   3976 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2019-04-21

Hearty Angels from Loving Hut - Merry Quiche topped with Lavishing & Cheery Veggies

16:28

Hearty Angels from Loving Hut - Merry Quiche topped with Lavishing & Cheery Veggies

Since our French gastronomy is renowned throughout the world for its quality and diversity, we shall be introducing to you one of its specialty, and it is our “Quiche Lorraine.” When a visitor comes by unexpectedly, we would invite our guest to stay for dinner and quickly prepare a quiche with a green salad. If oftentimes you need to be a host, today’s recipe will be helpful to you.
รายการปรุงอาหาร
2018-01-07   2337 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-01-07

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

23:03

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

รายการปรุงอาหาร
2017-10-29   1929 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-29

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

16:56

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

รายการปรุงอาหาร
2017-10-22   1884 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-22
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย