ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 46 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

42:20

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

s not for vegan yet. So, as I told you, even though he came out, or he made a video, or other people say he is doing well, he is feeling great, but I told you it’s not like that. It’s not like it’s all well, and it’s fine and… you remember? (Yes, Master.) More or less I said like that. (Yes.) So, I pray for him, and we should pray for him. If you are willing to, if y
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13   6432 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

32:14

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

en] about vegan. And then he did not take the pandemic seriously, and then he kind of did not welcome refugees. (Yes.) OK. Anything else bad about that president? These are just in the media. How about other people? Don’t they say anything else? The media don’t like him? Some? What else? Some of you Americans should know.(Trump rolled back some environmental issues. So Trump is for coa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10   6254 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 5/7

29:04

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 5/7

eat in a restaurant. I used to keep donating to the old women’s society something, and she invited me to go sometimes, some days with her husband. He used to be a minister of some kind in that government, and I did not know. I thought she was just a normal woman because they baked cookies and stuff like that to sell, to help the old people. And I was surprised. I said, “How come in Mo
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-10   2341 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-10

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 4/7

38:20

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 4/7

I'm just vegan, that’s all. I don't preach to anyone. I'm so glad that they don't know who I am, so I can mingle with people, and know their hearts, know how they live their lives, know what the humans are thinking, and if you want to talk to them, how you do it. If I ever go out preaching again, to which class I would tell what. But actually, also, even no motive sometimes, I just talk to
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-09   2047 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-09

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

32:42

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

And I am vegan, so I don’t eat a lot. Just (vegan) pizza or something, or (vegan) soup, (vegan) salad. But good, high speed internet.Actually, I had two helpers at that time. One from Mexico and one from Finland. Now they’re still working for Supreme Master TV. Both of them are so good looking, whenever I went out with them, all the women in Monaco, “Wow! Who are they?” I
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07   2458 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

31:13

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

out the (vegan) bone, I say, “Shake hands first.” And immediately he shakes my hand. And if I tell him to sit down, he sits. I’ve never taught him. I mean normally, you have to train for a while until they can do that. No, he trained himself, all by himself. He lies down, he sissy-sassy’s all by himself. And I tell him, “Get up. Don’t make any more theater,&rdq
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-19   1941 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-19

การชุมนุมที่งดงามด้วยความรักและความจริงใจ-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

32:00

การชุมนุมที่งดงามด้วยความรักและความจริงใจ-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

people Be veg, Go Green, Save the Planet. And people’s mindset also changed. They try to work hard, live honestly, and are becoming more interested in spiritual books. It’s like a Mongolian night here.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-08   2848 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-08

เป็นผู้สูงส่งคิดสูงส่งและต้องการพระเจ้าเท่านั้นตอนที่ 10 ของ 12 ตอน

28:52

เป็นผู้สูงส่งคิดสูงส่งและต้องการพระเจ้าเท่านั้นตอนที่ 10 ของ 12 ตอน

eople are vegan in Italy. That’s the Italian people. So nice, so patient, so loving! And I haven’t met any Italian who has not been kind to me. You know, just to be reminded that St. Francis of Assisi, he was vegetarian, well known, (Yes, Master.) and he loves animals. Everybody knows that. The whole world knows that. And the Italian people, they love him. Maybe that’s why it’s ingrained in their
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-18   4769 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-18

เป็นผู้สูงส่งคิดสูงส่งและต้องการพระเจ้าเท่านั้นตอนที่ 4 ของ 12 ตอน

32:39

เป็นผู้สูงส่งคิดสูงส่งและต้องการพระเจ้าเท่านั้นตอนที่ 4 ของ 12 ตอน

hink the (vegan) raw program is mostly better for everyone. Especially for people who don’t meditate at all or don’t meditate a lot, they should eat more raw. Because the raw foods they have more Light in them. There’s still life. So when you eat the raw food, you take some more Light into your body, this inert body, so at least you have some Light. But the people who meditate a lot, they can turn
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-11   4378 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-11

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

35:12

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

They are vegans in order to protect the lives of animals. They even protect animals, let alone humans.” “We all want to have a peaceful world and we all talk about how we want peace and love. Well, I think we should start it now, and let peace begin on our plates. Let love begin with our choice. That’s what I think. All the benefits of the vegetarian (vegan) diet cannot be overstated. And now the
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-29   2851 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-29

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

37:58

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

ot become vegan?) Those who are not vegan, but good at heart and don’t really want to kill animals or humans or anything… They’re just habitually eating it and not knowing anything different because it’s their life like that. Those are less at risk than those who consume it with, and knowing the suffering and enjoying the suffering of others and have also other violent tendencies and have also oth
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-26   3128 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-26

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

39:37

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

day for a vegan diet. This also means that 1 pound of animal protein requires 100 times more water to produce than 1 pound of grain protein. Over the course of a year, the vegan diet saves approximately 1.5 million gallons of water per person. Fourth, wasted energy. Now, the artificial indoor environment of the factory farm and slaughterhouse use massive amounts of energy. In fact, it takes 8 time
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-22   2541 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-22

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

40:10

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

l turn to vegan. Scientists found that forests are resilient and can grow back if given a chance – very fast. We have seen that evidence in some parts of the world. The scientists also observed that when the ocean is healthy again, even the dead coral reefs will revive themselves. Imagine! Nature is miraculous and incredible. But in order to witness nature’s recovery, we must not let our current w
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-21   2464 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-21

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

24:57

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

ple fast (vegan) food. (Yes.) Just some favorite food and snacks, like spring rolls, sandwich, And wraps and things, people love that. soup and wraps and stuff, yes, yes, and coffee and tea, and smoothies, yes, and cakes, okay? Good. And just a small table, no cover, nothing. Because the cover is also very expensive to hire them to do it. Or if you do it yourself, it takes a lot of time. No need c
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-09   3095 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-09

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

37:44

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

Cereals, (vegan) cereals, yeah? You can eat (vegan) bread, couscous, millet, muesli, without those… later on. There are some different muesli, so they’re without the later listed afterward. Quinoa. You know quinoa? Wheat grain. Okay. Condiments. You can use: anise star, cloves, the dried cloves, coriander seed, coriander powder, cumin seeds, cumin powder, Maggi sauce, salt, (vegan) soya sauce, the
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-07   3512 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-07

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

39:24

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

getarian (vegan), then the whole atmosphere of the Earth will change. The magnetic field will change. The destiny of all inhabitants will change for the better, and the animals will also stop eating meat. And truly the lambs will lay at the side of the lions as it is mentioned in the Bible if all people turn to vegetarianism (veganism). The animals are also a reflection of our consciousness. So, i
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-04   3545 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-04

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

31:55

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

getarian (vegan) means the best of all of being good because you’re saving lives, you’re respecting lives, you’re loving and kind, then you enter the positive cycle. Once you enter the positive cycle, you are empowered by positive power. And if all the people in this world are empowered by the positive power then the negative power has nowhere to exercise. If the whole planet people live in virtue
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-03   2962 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-03

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

28:02

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

getarian (vegan), go green, do good deeds, they will only gain a better world, better environment and a nobler character. Besides, even if it’s not for saving the world, it’s high time that the human race should rise to a higher level of consciousness anyway. They should be noble, kind and compassionate. Be veg, go green, do good is not just for the planet, it’s for the whole human race ennobling
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02   3287 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

28:25

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

getarian (vegan) diet. And more vegetarian (vegan) people join in the vegetarian (vegan) circle, more humane animal treatment, more peace overall, more cooperative attitude between nations or more tolerance and more forgiving, more help to each other, etc., etc. So we have to look at the bright side. (During the 2007 Formosa retreat, You mentioned that we were still climbing the slope to reach the
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-01   2789 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-01

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

26:32

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

getarian (vegan) right now, what kind of Earth would we live in and what effect would this have on the world economy and also how great the changes would be and how long would it take to see the effects of these changes on our environment?) If the world were to go 100% vegetarian (vegan) right now, the good effect of it would be seen within more or less 60 days. That is 8 weeks. Within 8 weeks we
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-30   3053 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-30
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย