ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 475 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ทั้งหมด
วันที่ : 2018
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

26:59

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

one to be Veg to invoke the mercy of the Buddhas, and we will be better protected. Studies have shown that if the grain currently going to livestock animals for feed, if we feed it to humans, then all the hunger in the world will disappear and the reversal of global warming from a Vegan diet will result in more plentiful growing conditions. So, we even have more food than now if we turn to Vegetar
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23   8614 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

33:42

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

are still New, and from a distance we see that light inside the belly area of our mom. So the normal people, just follow that light and enter the mother’s womb, and so reincarnates immediately and becomes the fetus. That light is the outer light that you saw. Many people don’t know because they do not practice spiritually. They think there is light, of course everybody loves the light, but that li
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-18   6891 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-18

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

13:02

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Peaceful Veg Diet – A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 2 of 4,” we will present to you the Veg concept in Christianity.The following are some of the excerpts from Christian teachings: Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every Tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food.” - GenesisLord Jesus Christ Himself w
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01   6396 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01

The Khrubas Monks and Vegetarian Villages of Northern Thailand

13:07

The Khrubas Monks and Vegetarian Villages of Northern Thailand

sed diet. Vegetarianism and meditation are part of their daily practice. The Khrubas taught Buddhist teachings to their students and advised them to switch to a Vegetarian diet.He taught the Dharma to the villagers, telling them to not kill or cause harm to animals, cease meat eating and abstain from alcohol. He also taught them Buddhist wisdoms and to be kind towards all living beings. The monks
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-09   4201 รับชม
เชื้อสายสูงส่งของเรา
2018-09-09

Khordad Sal - The Blessed Birthday of Iranian Prophet Zoroaster

13:29

Khordad Sal - The Blessed Birthday of Iranian Prophet Zoroaster

lakes and Trees. Zoroastrians celebrate Zoroaster’s birth anniversary six days following the Spring Equinox, which in Persian culture is called Nowruz, the start of the New Year. According to Zoroastrian literature, the birth of Zoroaster was a miraculous one. Before His birth, His mother was visited by angels. When He was born, His face was shining, and all of nature, the Trees, rivers and flower
โชว์
2018-03-26   3937 รับชม
โชว์
2018-03-26

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

27:11

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

but being Veg opens up land and delivers crops to humans that were previously being grown for animal feed. Moreover, a plant-based diet saves immensely on water; meat production uses water in excessive amounts that we cannot imagine. You see, all this is important because if humans are in shortage of food or of water, then conflicts, of course, will break out. That is what the United Kingdom means
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16   3934 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16

Shining World Leadership for Compassion Laureate: 7-Year Old VeganEvan

14:56

Shining World Leadership for Compassion Laureate: 7-Year Old VeganEvan

Evan is a Vegan advocate for the animals. With the help of his YouTube channel and Facebook page, as well as public appearances at Veg fests and animal cruelty protests, little Vegan Evan is standing tall showing how one person of any age, can truly impact the world. Supreme Master Ching Hai recently awarded him with the Shining World Leadership Award for Compassion, in recognition of his outstand
รางวัลโลกจรัสแสง
2018-01-11   3717 รับชม
รางวัลโลกจรัสแสง
2018-01-11

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

27:16

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

ey have a Vegan World.) From us? (Yes.) Is that our shop? (Yes.) Good boy, good girl! Okay, why don’t you guys do that? Yes. If you work in the office eight to five, it’s the same like standing in the supermarket five to eight. What’s the difference? And you see people smiling, happy to see you, because it’s so rare to have a grocery or Vegan shop like that. They’d be very grateful. Okay! Change t
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03   3695 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03

Abisko National Park: Nature’s Arctic Treasure

16:19

Abisko National Park: Nature’s Arctic Treasure

Over the sloping mountains to the clarifying rivers and lakes; through the alpine heaths to the precious flora that adorn the landscapes across which our noble animal inhabitants roam; and to the awe-inspiring northern lights that span the pure skies, Abisko National Park certainly frees us from commotion of our everyday lives and gives us a glimpse into celestial beauty.
ความงามของธรรมชาติ
2018-01-09   3565 รับชม
ความงามของธรรมชาติ
2018-01-09

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

29:33

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

are still New, and from a distance we see that light inside the belly area of our mom. So the normal people, just follow that light and enter the mother’s womb, and so reincarnates immediately and becomes the fetus. That light is the outer light that you saw. Many people don’t know because they do not practice spiritually. They think there is light, of course everybody loves the light, but that li
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-19   3560 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-19

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

30:07

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

ple to be Veg. No matter how well you talk. Eloquence belongs to the Second level only. If someone’s speech can make other people cry, become high, jump around and sing hallelujah, etc., that person is at the Second Level. Or the First Level, when he/she touches our emotional part. It doesn’t mean he/she is someone great. In contrast, spiritual practice is different.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14   3457 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

26:54

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

some good News and happy stuff and positive things to keep this Center always uplifting. Please, when you come here, just occupy yourself with meditation. I mean, we all have problems and I know that. Just forget it for a few days. You can always go to Hsihu if you want. It’s another home. It’s your another home. You have many homes around the world. You’re welcome to visit them all. Hsihu has a l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29   3384 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29

Marie Beuzeville Byles – A Woman with Spirit, Determination, and Vision

20:16

Marie Beuzeville Byles – A Woman with Spirit, Determination, and Vision

et, was a Vegetarian, an artist and a suffragette. Like her mother, Marie honored the lives of all sentient beings, and also chose to be a life-long Vegetarian.Up until 1918, it had been illegal for a woman to practice law in Australia. Marie, determined to set New trails, then enrolled in law school at the University of Sydney. Determined and disciplined, she went on to earn her Bachelor of Law d
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2018-03-08   3359 รับชม
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2018-03-08

ข่าวเด่น

23:09

ข่าวเด่น

Vietnam, sTrengthen diplomatic relations, Benin project turns waste into biogas, Paris, France implements smoking ban in public parks, Middle Eastern nonprofit wins Stanford University top eco award and police officer in Argentina promoted for act of kindness.
ข่าวเด่น
2018-10-14   3351 รับชม
ข่าวเด่น
2018-10-14

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

28:02

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

they turn Vegetarian (Vegan), go green, do good deeds, they will only gain a better world, better environment and a nobler character. Besides, even if it’s not for saving the world, it’s high time that the human race should rise to a higher level of consciousness anyway. They should be noble, kind and compassionate. Be Veg, go green, do good is not just for the planet, it’s for the whole human rac
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02   3298 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

46:29

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

about the Vegetarian diet. The meat diet consumes a lot of the world’s resources, so there is less water, less land and even less oxygen, and more poisonous gases. It’s because it costs a lot to produce one piece of steak. But it costs very little to produce a piece of tofu that we eat, and tofu provides the same amount of nutrition, actually even more than the steaks and tofu doesn’t have any ill
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-08   3296 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-08

Honoring Earth’s Sacred Trees, Part 1 of 2

13:12

Honoring Earth’s Sacred Trees, Part 1 of 2

national Tree of Australia. Indigenous Australians have used resin extracts and leaves from the Tree to Treat fever, toothache, fungal infection, skin lesions, and gastrointestinal ailments for centuries. A group of Australian researchers discovered the eucalyptus Tree can draw up particles of gold from deep underground through its root system and deposit them in its leaves! In South America, the
โชว์
2018-05-12   3286 รับชม
โชว์
2018-05-12

Veg Educator Julie Johnston - Greening the Heart of Education, Part 2 of 2

12:37

Veg Educator Julie Johnston - Greening the Heart of Education, Part 2 of 2

-friendly Vegan diet…. Teaching, guiding and leading our children to appreciate the beauty and sTrength, and the diversity of nature will green their young hearts and spirits.
โชว์
2018-06-14   3248 รับชม
โชว์
2018-06-14

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

28:30

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

pread the News so that they may be also awakened like you are. The job is not done. Okay? We just saved the planet, the world, so that people have more chances to continue, so that they can have a chance to wake up. But our job is just beginning. It’s always beginning. Until this world turns into a paradise and peaceful everywhere, our job’s not done. Until the animals are free from suffering and
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-10   3224 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-10

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

56:42

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

se can be Vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-30   3203 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-30
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย