ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 8 ของ 8 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

13:02

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Peaceful Veg Diet – A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 2 of 4,” we will present to you the Veg concept in Christianity.The following are some of the excerpts from Christian teachings: Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every Tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food.” - GenesisLord Jesus Christ Himself w
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01   6382 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 1 of 2

12:42

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 1 of 2

nd became Vegetarian six years ago after he experienced some enlightening encounters with animals. He now lives in London, UK, where he runs the Vegetarian Muslim Society. It is there he dedicated his time to promoting a healthier and kinder lifestyle through Vegetarianism.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-14   2172 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-14

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 2 of 2

11:33

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 2 of 2

a Muslim Vegetarian and Sufi practitioner who founded the Vegetarian Muslim Society in London, UK. Today we see how Shamil’s kind ouTreach encourage others to look deep within themselves to find love for all beings and be Vegetarian.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-21   2130 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-21

Now Is the Trend for Peace

42:21

Now Is the Trend for Peace

are in a New age now, Golden Age. Any country fighting, anybody killing, anybody in war, it feels to me like a very backward kind of action. In the old time, people lived in caves and went hunting for food or killing each other for food. But now we should not do similar things like that anymore.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-08   2046 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-08

Qualities and Powers of the Supra-Universal Realms, September 9, 2017

57:24

Qualities and Powers of the Supra-Universal Realms, September 9, 2017

d to an exTremely high level now, surpassing the Original Universe. But all realms originated from the Original Universe. The Original Universe has lots of attributes and powers. Each New realm possesses only a couple of powers. However, each power is very strong. Each New realm has about 300K to 500K beings, bright and beautiful beings.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-16   1984 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-16

Vegetarianism: A Shared Ideal for Humanity - Interview with Chief Rabbi David Rosen – Part 2 of 2

18:58

Vegetarianism: A Shared Ideal for Humanity - Interview with Chief Rabbi David Rosen – Part 2 of 2

Vegetarianism is a vehicle for universal peace for all humanity and also a reflection of universal peace. So there should be moral obligations in terms of our responsibilities towards other human beings, to lead a diet that does not waste in such a terrible way. Probably the greatest damage to our environment is done through livestock through methane gas, through destruction of rainforests. Theref
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-12-03   1827 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-12-03

Now Is the Trend for Peace (Part 2 of 2)

53:56

Now Is the Trend for Peace (Part 2 of 2)

are in a New age now, Golden Age. Any country fighting, anybody killing, anybody in war, it feels to me like a very backward kind of action. In the old time, people lived in caves and went hunting for food or killing each other for food. But now we should not do similar things like that anymore.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-09   1593 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-09

From the Holy Buddhist Tipitaka: Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of STress

18:57

From the Holy Buddhist Tipitaka: Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of STress

the Bodhi Tree. Today we would like to share with you the sage doctrine of the Buddha in the holy Tipitaka, excerpted from the Cula-dukkhakkhandha Sutta – The Lesser Mass of STress. “I have heard that on one occasion the Buddha was staying among the Sakyans at Kapilavatthu in the Banyan Park. Then Mahanama the Sakyan went to the Blessed One. Mahanama said to the Buddha, ‘What mental quality is una
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-22   941 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-22
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย