ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 406 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

13:02

อาหารวีแกนแห่งสันติ - คือแก่นกลางของเหล่าอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Peaceful Veg Diet – A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 2 of 4,” we will present to you the veg concept in Christianity.The following are some of the excerpts from Christian teachings: Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food.” - GenesisLord Jesus Christ Himself w
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01   8014 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-01

The Peaceful Veg Diet - A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 1 of 4

14:31

The Peaceful Veg Diet - A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 1 of 4

preached vegetarianism as an important and key component in being compassionate. The Buddha states in the Mahayana Mahaparinirvana Sutra, that "the eating of meat extinguishes the seed of great compassion", adding that all and every kind of meat and fish consumption, even of animals already found dead, is prohibited.“You should know that those who eat meat, though their minds may open and realize
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-10-31   5121 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-10-31

The True Spirit of Christmas: A Heartfelt Message from Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2, Dec. 24, 2020

19:41

The True Spirit of Christmas: A Heartfelt Message from Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2, Dec. 24, 2020

eat only vegan food. No eggs, no milk, no meat, no fish. Nothing from the animals. And you don’t even have to wear fur to keep warm. This is not real fur. This is vegan fur. We make it in our company. And many companies nowadays, they also make vegan fur. No suffering to animals, no animal fur, nothing. And we live this way with a high conscience. We don’t have to always spend a lot of money or k
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-01-04   4643 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-01-04

Religions and Veganism – Eating Meat Is Never Right, Part 1 of 2

16:25

Religions and Veganism – Eating Meat Is Never Right, Part 1 of 2

the ages. Veganism is openly mentioned in scriptures from Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, and many other religions.01.“Be ye the embodiments ofjustice and fairness amidst ALL CREATION.” ~ The Kitáb-i-Aqdas (Bahá'í Faith) 02.“Man’s food is intended to begrain and not meat.” ~ The Promulgation of Universal Peace (Bahá'í Faith) 03.“God determined the food of everyliving bei
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-03-19   3806 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-03-19

The True Spirit of Christmas: A Heartfelt Message from Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2, Dec. 24, 2020

22:27

The True Spirit of Christmas: A Heartfelt Message from Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2, Dec. 24, 2020

cultivate vegan food. We can change all these animal farms into organic vegan farms. The structure is already there, just change something. The land is already there. The employees are already there. Everyone can change into an organic vegan farm anytime.I remember when I was in Europe; I can’t remember where I was though. I was in a hotel waiting to go somewhere, and I happened to read a newspape
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-01-05   3492 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-01-05

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (1/2)

55:08

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 1 (1/2)

ll became vegetarian. The abbot told all of them to be vegetarian and stop wearing fur clothes. The animal leather and fur. And then they don’t smoke anymore, don’t drink anymore, and don’t hunt anymore.” If any leader is a vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merits, and they can also protect this planet so that the
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-03   3429 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-03

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 1 of 2

16:55

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 1 of 2

India – home to many great spiritual Masters. One such great personage is Swami Sri Yukteswar Giri. Paramahansa Yogananda described Sri Yukteswar as “softer than the flower, where kindness is concerned; stronger than the thunder, where principles are at stake.” Today we are going to present to you “The Holy Science,” requested by Saint Babaji and written by Swami Sri Yukteswar, revealing the basic
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-01   3169 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-01

The Peaceful Veg Diet - A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 4 of 4

15:27

The Peaceful Veg Diet - A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 4 of 4

ate only vegetables…. Thereupon the sage taught the men to attend to farming and to plant trees to supply the people with food. And the sole purpose of securing food is to increase energy, satisfy hunger, strengthen the body and appease the stomach. ” - Mozi, Indulgence in Excess (Mohism)“Don’t kill animals to make offering Sages and saints are not biased. Your sickness is due to previous life ba
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-03   2906 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-03

The Peaceful Veg Diet - A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 3 of 4

16:42

The Peaceful Veg Diet - A Common Thread Amongst All Enlightened Masters, Part 3 of 4

dus treat vegetarianism as a daily sadhana or spiritual practice. Hinduism's vast scriptures contain thousands of passages recommending vegetarianism based on the profound link between ahimsa (non-violence) and spirituality.Hindu law books base many directives on the principle of sacredness of all life. In the Manusmriti, a particularly renowned traditional Hindu law book strongly condemn the slau
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-02   2853 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-11-02

Knowing God Is the Purpose of Human Life: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2

12:03

Knowing God Is the Purpose of Human Life: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2

“Actually, how can you explain the sun? It just is. Because it’s ourselves; the Light and the Sound are our essence. You go back to yourself. What else can make you feel better than if you are yourself?” “Going back into our element and realizing ourselves — that’s the best, and that’s all there is. It’s not seeing your own light; you are the Light. It’s not hearing your own sound; you are the Sou
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-01-28   2829 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-01-28

Selection from the Holy Qur'an: Chapter 2, Surah Al-Baqarah, Part 1 of 2

24:07

Selection from the Holy Qur'an: Chapter 2, Surah Al-Baqarah, Part 1 of 2

give good news to those who believe and do righteous deeds; that they will have gardens beneath which rivers flow. Whenever they are provided with fruit therefrom as sustenance, they will say, “This is what we were provided with before,” and they will be given the like of it.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-05-06   2788 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-05-06

Bless Yourself with Meditation: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

13:38

Bless Yourself with Meditation: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

Supreme Master Ching Hai is a highly gifted, multi-talented and fully enlightened Master. She is also a world-renowned humanitarian, environmentalist, multi-talented author, artist, designer, musician, and a film director. Supreme Master Ching Hai imparts the Truth, as did the Worshipped Shakyamuni Buddha, Lord Jesus Christ, Venerated Lao Tzu, Prophet Muhammad, (Peace Be Upon Him), Sri Guru Nanak
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-04-16   2624 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-04-16

Tibetan Buddhism - Sharing the Teachings with Love: Interview with Venerated Reverend Acharya Sonam Dorje Rinpoche

18:04

Tibetan Buddhism - Sharing the Teachings with Love: Interview with Venerated Reverend Acharya Sonam Dorje Rinpoche

lamas are veg advocates.Sonam Dorje shared with us why he choose vegan diet."We are followers of the Buddha.The Buddha was full of love and mercy for all sentient beings.As followers,killing makes us feel uncomfortable,and causes deviation from the heart.Being vegan has many benefits for our health and the environment.So we choose vegan lifestyle.It doesn’t matter if it’s the practitioners,or gene
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-07-15   2397 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-07-15

The Wisdom Eye – The Most Mystical Chakra: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

9:39

The Wisdom Eye – The Most Mystical Chakra: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

“Coloring Our Lives” is a collection of quotes and spiritual teachings of Supreme Master Ching Hai. In response to the questions of Truth seekers, Supreme Master Ching Hai provides insights that are both spiritual and practical. Her suggestions light the way to creating balance between daily spiritual practice and being an intelligent, talented “artist of life.” As Supreme Master says, “While maki
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-08   2315 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-09-08

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 1 of 2

12:42

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 1 of 2

nd became vegetarian six years ago after he experienced some enlightening encounters with animals. He now lives in London, UK, where he runs the Vegetarian Muslim Society. It is there he dedicated his time to promoting a healthier and kinder lifestyle through vegetarianism.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-14   2314 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-14

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 2 of 2

18:52

Selections from The Holy Science by Swami Sri Yukteswar Giri (vegetarian), Chapter 1, Part 2 of 2

“What is needed is a Guru, a Savior, who will awaken us to Bhakti (devotion) and to perceptions of Truth. Any advanced sincere seeker may be fortunate in having the Godlike company of some one of such personages, who may kindly stand to him as his Spiritual Preceptor, Sat-Guru, the Savior.” “Aparokshajnana, the real comprehension. In this state the son of man begins to repent and, turning back fro
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-02   2235 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-02

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 2 of 2

11:33

An Interview with Shamil Aloprado, a Sufi Practitioner and Founder of the Vegetarian Muslim Society in UK, Part 2 of 2

a Muslim vegetarian and Sufi practitioner who founded the Vegetarian Muslim Society in London, UK. Today we see how Shamil’s kind outreach encourage others to look deep within themselves to find love for all beings and be vegetarian.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-21   2233 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-01-21

Now Is the Trend for Peace

42:21

Now Is the Trend for Peace

Time is different now. We should always be good, peaceful together. We’re more civilized now and it’s the 21st century already. Fighting is I think of a period of Stone Age or Ice Age. We are in a new age now, Golden Age. Any country fighting, anybody killing, anybody in war, it feels to me like a very backward kind of action. In the old time, people lived in caves and went hunting for food or kil
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-08   2190 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-08
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย