ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 43 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ชอบ
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

26:06

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

It is our honor to have this opportunity to share with you an ancient Chinese tradition, the Dragon Boat Festival, which has been around for more than 2,300 years and takes place on the fifth day of the fifth lunar month. During the festival, traditional customs include Dragon Boat races, hanging calamus or wormwood over doors to repel insects, children wearing five-colored string bracelets for bl
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-02   7011 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-02

Vibrant Artistic Cuisines to Celebrate Vegan Lunar New Year, Part 2 of 2 - Mashed Potatoes

22:24

Vibrant Artistic Cuisines to Celebrate Vegan Lunar New Year, Part 2 of 2 - Mashed Potatoes

Eve grand Vegan reunion dinner. Mashed potatoes are one of the most popular potato dishes for all ages. Today, Zi Yan's artistic creations will help you to add more fun to your Vegan banquet for the Spring Festival.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-02-03   2401 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-02-03

Vegan Party Appetizer, Part 1 of 2 - Vegan Cashew Cheese

13:20

Vegan Party Appetizer, Part 1 of 2 - Vegan Cashew Cheese

Vegan Cashew Cheese is an ideal complement for your appetizers and snacks on any occasion. Bringing along a friend to have a Vegan party is a terrific idea to share Veganism with them. Today here at our cooking show, we have invited Ms.Najia from Philadelphia to show us how to make a delicious Vegan cheese appetizer.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-03-11   2463 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-03-11

Traditional Beijing Dough Foods, Part 1 of 2 - Colorful Vegan Garden Pie

22:39

Traditional Beijing Dough Foods, Part 1 of 2 - Colorful Vegan Garden Pie

dazzling Vegan star. With divine grace, wheat grows in abundance under the sun in winter and in spring, and colorful Vegetables are in geerous supply throughout four seasons. With deep gratitude, Zi Yan from Beijing with show you the process for making this Colorful Vegan Garden Pie.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-07-15   2180 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-07-15

อาหารประณีตจาก ครัวมามาวีแกน ตอน 1 ของ 2 ตอน – แพนเค็กบีทรูท และรากบัว

13:00

อาหารประณีตจาก ครัวมามาวีแกน ตอน 1 ของ 2 ตอน – แพนเค็กบีทรูท และรากบัว

believes Vegan food can be delicious, as well as nutritious; and Vegan children will grow up healthy despite initiating their plant-based diet at a very young age. Ms.Wong published a book entitled,"Simply Vegan Simply Grace" to promote the benefits of a Vegan diet and reguarly blogs and Facebook to share ways of preparing food. Today we are delighted to have Ms.Grace Wong, sharing with us part o
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-09-02   2681 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-09-02

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

21:17

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

renowned Vegan restaurant. Let’s enjoy Michel’s “South African Convenient Food, Bunny Chow”. Cut a hold into the bread. Put it into the oven, about five minutes at 180 C. In the meantime, start Vegan curry: add oil into the pan, add mushrooms, tomatoes, beans, fry it up a little bit; add the masala, water and tomato paste, slowly simmer for five minutes; add coconut cream. Take out the bread, put
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-04   3358 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-04

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 1 of 2 – Choctaw-Muskogee Casserole & Choctaw- Muskogee Gathering Stew

23:16

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 1 of 2 – Choctaw-Muskogee Casserole & Choctaw- Muskogee Gathering Stew

have some Vegan Doritos and these are gluten free. Next ingredient we have here is a Vegan plant-based beef. Right here, our next ingredient is some Vegan enchilada sauce. We have mushrooms, we have some chia cheese. Then over here we have a little bit of Coconut Braggs. We have cumin, we have sea salt and we have water. The most important part is after you put together this divine creation, you w
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-11   2207 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-08-11

Wondrous Nature’s Gift: The Pineapple - Indulgent Traditional Chinese Vegan Pineapple Cake

18:24

Wondrous Nature’s Gift: The Pineapple - Indulgent Traditional Chinese Vegan Pineapple Cake

Pineapple, the beautiful and auspicious fruit bestowed by God, brings to us abundant pleasures of various delicacies in different cultures around the world, including refreshing pineapple juice, summer-heat relieving pineapple sorbet, health-beneficial pineapple enzyme drinks, pineapple fried rice, pineapple pies, and pineapple pizzas, etc. The most famous pineapple dessert is Pineapple Cake in Fo
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-05-13   2363 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-05-13

Traditional Atayal Veg Cuisine: Steamed Millet and Savory Bamboo

15:55

Traditional Atayal Veg Cuisine: Steamed Millet and Savory Bamboo

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-17   1788 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-17

ฝึกทำของว่างแบบวีแกน กับเชฟ ลิซ่า ตอนที่ 2 ของ 2 : ขนมลูกบอลฟัดจ์ถั่วดำ

13:32

ฝึกทำของว่างแบบวีแกน กับเชฟ ลิซ่า ตอนที่ 2 ของ 2 : ขนมลูกบอลฟัดจ์ถั่วดำ

Francisco Vegan Iron Chef Competition and the 2010 Best of Raw New York Competition. She has been sharing the joy of living on a plant-based diet in the San Francisco Bay area since 2005.Chef Lisa developed the culinary portion of the Plant-Based Diet Program for Kaiser Permanente,which is an Americian integrated managed care consortium based in the USA. Today, we are delighted to have her back ag
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-08-26   2249 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-08-26

Sweet Party Treat - Moldovan Chocolate Roll & Vegan Coconut Macaroons

15:25

Sweet Party Treat - Moldovan Chocolate Roll & Vegan Coconut Macaroons

The Vegan Moldovan Chocolate Roll is a perfect combination of cookies, chocolate, and walnuts and is a daily specialty available in many stores in Moldova. Today, Ms. Luminita, who is originally from Moldova, is going to show us how to make two delicious Vegan Treats. These are Vegan Moldovan Chocolate Rolls and Vegan Coconut Macaroons.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-04-29   2245 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-04-29

Delightful Treats for Mother’s Day - Vegan Strawberry Cream Cake, Mochi and Limeade

22:20

Delightful Treats for Mother’s Day - Vegan Strawberry Cream Cake, Mochi and Limeade

Refreshing and fragrant strawberries are one of the typical fruits that ripen in the springtime here in Korea. A favorite fruit that can be enjoyed on its own, used in salads or made into a wide range of desserts. Strawberries are rich in anti-oxidants, packed with vitamins C and K, fiber, folic acid, manganese and potassium that are all highly beneficial for our health and well-being. In addition
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-12   4384 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-12

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 1 of 2 - Stuffed Cabbage

19:09

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 1 of 2 - Stuffed Cabbage

Veganism, including raw Vegan food,is well established in Hungary because of the great work from raw food pioneer Bela Bicserdy.He started the raw Vegan and Vegetarian movement based on raw nutrition in the 1920's.Nowadays more and more people have realized there are much better food choices, so healthy Vegan foods have become a Trend in Hungary. Today we are honored to have the well-known Hungari
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-03-24   2856 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-03-24

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 1 of 2 – Sauerkraut Inari Sushi & Pan-fried Wild Veggie Gyoza

18:59

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 1 of 2 – Sauerkraut Inari Sushi & Pan-fried Wild Veggie Gyoza

ried Wild Veggie Gyoza. Chef Yang is the owner of Vegan Bowl, a small restaurant located in Puli, Natou, Formosa. Having visited Japan many times, Chef Yang loves the Japanese attitude towards food and their food style. The observations she made at local Japanese restaurants had inspired her to create her own wonderful Japanese-Chinese fusion cuisines.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-10-06   1341 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-10-06

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 2 of 2 - Beetroot Cream with Horseradish and Fruity Rice Pudding

19:29

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 2 of 2 - Beetroot Cream with Horseradish and Fruity Rice Pudding

htful Raw Vegan Cuisine from Hungary. István is a passionate advocate of the raw Vegan lifestyle. He started on a plant-based twenty years ago and has been a Raw Vegan Food Chef for the past seven years. In his commitment to promote the raw Vegan lifestyle, István has for many years been actively participating in various events through workshops and lectures. In addition, he also organizes events
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-03-31   2856 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-03-31

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

26:02

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

Peranakans are descendants of Chinese settlers who came to Indonesia, Malaysia, Singapore, and Southern Thailand between the fifteenth and seventeenth century. Their legacies contribute immensely to a richly diversified Singapore identity and culture. Peranakan cuisine, also known as Nyonya cuisine, is one of these legacies. This unique and popular cooking style, developed from the combined vibran
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-09   6567 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-09

Cooking with Chef Ola: Polish Potato Pancakes with Almond Cream & Mini Vegan Cheesecakes with Peach Mousse

21:33

Cooking with Chef Ola: Polish Potato Pancakes with Almond Cream & Mini Vegan Cheesecakes with Peach Mousse

ve Ola, a Vegan chef from Poland on our show. Ola has been Vegan for five years and is passionate about Vegan cooking, enjoys blogging, traveling, and writing children's stories. She has a large collection of Vegan culinary inspirations that she shares with others to bring Vegan awareness to people around her. Her approach is to showcase delicious Vegan cuisine in vibrant colors so that no one wou
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-30   5669 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-30

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

15:34

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to ad
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-07-14   4140 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-07-14

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

18:44

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

ceptional Vegan cuisine. Last week, we were honored to have Chef Sadhana Berkow from The Ravens restaurant show us how to prepare and roast Vegetables for the colorful Vegan dish, Roasted Cauliflower Napoleon. Today, she continues demonstrating this creative recipe with the green garden sauce and shares the art of plant this beautiful dish.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-04-28   3782 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-04-28

Vegan Thanksgiving with Chef Miyoko Schinner: Golden Phyllo Pouches, Pumpkin Soup & Bread Pudding P2/2

17:22

Vegan Thanksgiving with Chef Miyoko Schinner: Golden Phyllo Pouches, Pumpkin Soup & Bread Pudding P2/2

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-23   2037 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-23
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย