ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 28 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : 2018
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

26:59

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

one to be Veg to invoke the mercy of the Buddhas, and we will be better protected. Studies have shown that if the grain currently going to livestock animals for feed, if we feed it to humans, then all the hunger in the world will disappear and the reversal of global warming from a Vegan diet will result in more plentiful growing conditions. So, we even have more food than now if we turn to Vegetar
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23   8614 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

33:42

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

are still New, and from a distance we see that light inside the belly area of our mom. So the normal people, just follow that light and enter the mother’s womb, and so reincarnates immediately and becomes the fetus. That light is the outer light that you saw. Many people don’t know because they do not practice spiritually. They think there is light, of course everybody loves the light, but that li
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-18   6885 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-18

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

27:11

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

but being Veg opens up land and delivers crops to humans that were previously being grown for animal feed. Moreover, a plant-based diet saves immensely on water; meat production uses water in excessive amounts that we cannot imagine. You see, all this is important because if humans are in shortage of food or of water, then conflicts, of course, will break out. That is what the United Kingdom means
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16   3932 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

27:16

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

ey have a Vegan World.) From us? (Yes.) Is that our shop? (Yes.) Good boy, good girl! Okay, why don’t you guys do that? Yes. If you work in the office eight to five, it’s the same like standing in the supermarket five to eight. What’s the difference? And you see people smiling, happy to see you, because it’s so rare to have a grocery or Vegan shop like that. They’d be very grateful. Okay! Change t
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03   3691 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

29:33

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

are still New, and from a distance we see that light inside the belly area of our mom. So the normal people, just follow that light and enter the mother’s womb, and so reincarnates immediately and becomes the fetus. That light is the outer light that you saw. Many people don’t know because they do not practice spiritually. They think there is light, of course everybody loves the light, but that li
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-19   3556 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-19

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

30:07

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

ple to be Veg. No matter how well you talk. Eloquence belongs to the Second level only. If someone’s speech can make other people cry, become high, jump around and sing hallelujah, etc., that person is at the Second Level. Or the First Level, when he/she touches our emotional part. It doesn’t mean he/she is someone great. In contrast, spiritual practice is different.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14   3456 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

26:54

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

some good News and happy stuff and positive things to keep this Center always uplifting. Please, when you come here, just occupy yourself with meditation. I mean, we all have problems and I know that. Just forget it for a few days. You can always go to Hsihu if you want. It’s another home. It’s your another home. You have many homes around the world. You’re welcome to visit them all. Hsihu has a l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29   3381 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

28:02

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

they turn Vegetarian (Vegan), go green, do good deeds, they will only gain a better world, better environment and a nobler character. Besides, even if it’s not for saving the world, it’s high time that the human race should rise to a higher level of consciousness anyway. They should be noble, kind and compassionate. Be Veg, go green, do good is not just for the planet, it’s for the whole human rac
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02   3297 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

46:29

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

about the Vegetarian diet. The meat diet consumes a lot of the world’s resources, so there is less water, less land and even less oxygen, and more poisonous gases. It’s because it costs a lot to produce one piece of steak. But it costs very little to produce a piece of tofu that we eat, and tofu provides the same amount of nutrition, actually even more than the steaks and tofu doesn’t have any ill
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-08   3295 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-08

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

28:30

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

pread the News so that they may be also awakened like you are. The job is not done. Okay? We just saved the planet, the world, so that people have more chances to continue, so that they can have a chance to wake up. But our job is just beginning. It’s always beginning. Until this world turns into a paradise and peaceful everywhere, our job’s not done. Until the animals are free from suffering and
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-10   3224 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-10

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

56:42

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

se can be Vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-30   3201 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-30

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

37:20

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

trail on Vegetarianism, then we will have hope. We have more hope, a lot more hope to save this Earth for our next generation. So that they live in health, happiness, and possibly spirituality.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13   3154 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

38:02

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

ut the present life as well, you have to suffer for them also, or New ones. It depends on how many people, and it depends on what kind of people also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-15   3129 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-15

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

35:53

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

to buy a New car, or to give more comfort to the family, and to give children a better schooling, better university or something. But, we sit a little bit more hours, we feel very, very burdened. (That’s why it’s very hard to go back to Heaven.)” “Thank you for all your love. I feel your love very much. And thanks for being good kids, doing a lot of good jobs, a lot of good jobs in the world, a l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-24   3030 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-24

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

34:24

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

switch to Vegetarianism or Veganism is needed to continue supporting our life on Earth. So this is the scientific perspective. But you are right also about approaching climate change from a spiritual standpoint. Every religion speaks in some way of the law of karma, or ‘as you sow, so shall you reap.’ This is explained through science as a principle of physics, which says every action causes an eq
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-17   3005 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-17

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

57:59

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

se can be Vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-26   2997 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-26

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

51:05

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

se can be Vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-28   2962 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-28

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

50:36

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

ut the present life as well, you have to suffer for them also, or New ones. It depends on how many people, and it depends on what kind of people also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-14   2945 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-14

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

1:05:22

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

se can be Vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-29   2942 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-29

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

42:10

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

ut the present life as well, you have to suffer for them also, or New ones. It depends on how many people, and it depends on what kind of people also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-12   2918 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-12
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย