ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 39 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

อักขระทางวิญญาณ ตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

28:21

อักขระทางวิญญาณ ตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

คุณต้องมีศรัทธา แล้วคุณมิได้เพียงมีเสรีภาพเท่านั้น หากยังมีทุกอย่างอื่น รู้แจ้ง ศรัทธา “จี” สำหรับพระเจ้า (ค่ะ !) แน่นอน “เอช” สำหรับสวรรค์ * Master’s Spiritual Alphabet
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-10-03   2121 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-10-03

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

42:20

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

s not for Vegan yet. So, as I told you, even though he came out, or he made a video, or other people say he is doing well, he is feeling great, but I told you it’s not like that. It’s not like it’s all well, and it’s fine and… you remember? (Yes, Master.) More or less I said like that. (Yes.) So, I pray for him, and we should pray for him. If you are willing to, if y
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13   6450 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

32:14

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

en] about Vegan. And then he did not take the pandemic seriously, and then he kind of did not welcome refugees. (Yes.) OK. Anything else bad about that president? These are just in the media. How about other people? Don’t they say anything else? The media don’t like him? Some? What else? Some of you Americans should know.(Trump rolled back some environmental issues. So Trump is for coa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10   6280 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 4/7

38:20

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 4/7

o;Hey, be Veg, go green, save the planet!” When I am outside, I'm not Veg, not green, not save the planet. I'm just Vegan, that’s all. I don't preach to anyone. I'm so glad that they don't know who I am, so I can mingle with people, and know their hearts, know how they live their lives, know what the humans are thinking, and if you want to talk to them, how you do it. If I ever go out
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-09   2063 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-09

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

32:42

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

And I am Vegan, so I don’t eat a lot. Just (Vegan) pizza or something, or (Vegan) soup, (Vegan) salad. But good, high speed internet.Actually, I had two helpers at that time. One from Mexico and one from Finland. Now they’re still working for Supreme Master TV. Both of them are so good looking, whenever I went out with them, all the women in Monaco, “Wow! Who are they?” I
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07   2472 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

31:29

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ve them a Veggie bone, they would not stop to take it. Or they just zoom by, take it and then it drops on the floor, and then zoom back again and try to take it, but too fast to take it. So, they just zoom back and forth, back and forth, don’t care about the chew, nothing. And how can they, this time, just a few days apart when I said, “I’m on reTreat,” they did nothing. Ca
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-18   2309 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-18

การชุมนุมที่งดงามด้วยความรักและความจริงใจ-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

32:00

การชุมนุมที่งดงามด้วยความรักและความจริงใจ-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

people Be Veg, Go Green, Save the Planet. And people’s mindset also changed. They try to work hard, live honestly, and are becoming more interested in spiritual books. It’s like a Mongolian night here.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-08   2853 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-08

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

35:53

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

to buy a New car, or to give more comfort to the family, and to give children a better schooling, better university or something. But, we sit a little bit more hours, we feel very, very burdened. (That’s why it’s very hard to go back to Heaven.)” “Thank you for all your love. I feel your love very much. And thanks for being good kids, doing a lot of good jobs, a lot of good jobs in the world, a l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-24   3029 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-24

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

39:37

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

day for a Vegan diet. This also means that 1 pound of animal protein requires 100 times more water to produce than 1 pound of grain protein. Over the course of a year, the Vegan diet saves approximately 1.5 million gallons of water per person. Fourth, wasted energy. Now, the artificial indoor environment of the factory farm and slaughterhouse use massive amounts of energy. In fact, it takes 8 time
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-22   2544 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-22

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

37:20

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

trail on Vegetarianism, then we will have hope. We have more hope, a lot more hope to save this Earth for our next generation. So that they live in health, happiness, and possibly spirituality.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13   3149 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

28:02

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

they turn Vegetarian (Vegan), go green, do good deeds, they will only gain a better world, better environment and a nobler character. Besides, even if it’s not for saving the world, it’s high time that the human race should rise to a higher level of consciousness anyway. They should be noble, kind and compassionate. Be Veg, go green, do good is not just for the planet, it’s for the whole human rac
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02   3295 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-02

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

28:25

วิถีวีแกน: การสร้างสวรรค์บนโลกขณะที่หยุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

ve of the Vegetarian (Vegan) diet. And more Vegetarian (Vegan) people join in the Vegetarian (Vegan) circle, more humane animal Treatment, more peace overall, more cooperative attitude between nations or more tolerance and more forgiving, more help to each other, etc., etc. So we have to look at the bright side. (During the 2007 Formosa reTreat, You mentioned that we were still climbing the slope
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-01   2796 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-01

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

26:59

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

one to be Veg to invoke the mercy of the Buddhas, and we will be better protected. Studies have shown that if the grain currently going to livestock animals for feed, if we feed it to humans, then all the hunger in the world will disappear and the reversal of global warming from a Vegan diet will result in more plentiful growing conditions. So, we even have more food than now if we turn to Vegetar
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23   8611 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

28:30

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

pread the News so that they may be also awakened like you are. The job is not done. Okay? We just saved the planet, the world, so that people have more chances to continue, so that they can have a chance to wake up. But our job is just beginning. It’s always beginning. Until this world turns into a paradise and peaceful everywhere, our job’s not done. Until the animals are free from suffering and
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-10   3222 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-10

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

46:29

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

about the Vegetarian diet. The meat diet consumes a lot of the world’s resources, so there is less water, less land and even less oxygen, and more poisonous gases. It’s because it costs a lot to produce one piece of steak. But it costs very little to produce a piece of tofu that we eat, and tofu provides the same amount of nutrition, actually even more than the steaks and tofu doesn’t have any ill
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-08   3294 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-08

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

35:13

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับสิ่งแวดล้อม: ต้นทุนที่แท้จริงของเนื้อ - บางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

w all the Vegetables in the country. Imagine that! 2. Waste of water. Half the water in the US is wasted on the production of meat. Just for comparison, 100,000 liters of water are needed to produce one kilogram of beef, while less than 1% of this amount, or 900 liters only, is required to harvest a kilogram of wheat. 3. Waste of food. 90% of all soy, 80% of all corn, and 70% of all grain grown in
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-07   2790 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-07

การฆ่าไม่เคยถูกต้อง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

28:05

การฆ่าไม่เคยถูกต้อง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

with good News, no? Like in Ireland, the government supports organic farming, and a lot of people apply for it now, 85%. Isn’t that nice? OK. Soon we will see only cows walking around, like between the green lights, maybe hold hands with the humans.” “Terrible, this animal cruelty, how can we call ourselves human? Human means humane, how can we do this? But the people who kill them, they do it for
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-05   2801 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-05

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

27:16

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

ey have a Vegan World.) From us? (Yes.) Is that our shop? (Yes.) Good boy, good girl! Okay, why don’t you guys do that? Yes. If you work in the office eight to five, it’s the same like standing in the supermarket five to eight. What’s the difference? And you see people smiling, happy to see you, because it’s so rare to have a grocery or Vegan shop like that. They’d be very grateful. Okay! Change t
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03   3686 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

26:54

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

some good News and happy stuff and positive things to keep this Center always uplifting. Please, when you come here, just occupy yourself with meditation. I mean, we all have problems and I know that. Just forget it for a few days. You can always go to Hsihu if you want. It’s another home. It’s your another home. You have many homes around the world. You’re welcome to visit them all. Hsihu has a l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29   3376 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

34:24

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

switch to Vegetarianism or Veganism is needed to continue supporting our life on Earth. So this is the scientific perspective. But you are right also about approaching climate change from a spiritual standpoint. Every religion speaks in some way of the law of karma, or ‘as you sow, so shall you reap.’ This is explained through science as a principle of physics, which says every action causes an eq
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-17   3001 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-17
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย