ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 39 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ชอบ
คำบรรยาย : ทั้งหมด

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

42:20

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

s not for Vegan yet. So, as I told you, even though he came out, or he made a video, or other people say he is doing well, he is feeling great, but I told you it’s not like that. It’s not like it’s all well, and it’s fine and… you remember? (Yes, Master.) More or less I said like that. (Yes.) So, I pray for him, and we should pray for him. If you are willing to, if y
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13   6467 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

32:14

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

en] about Vegan. And then he did not take the pandemic seriously, and then he kind of did not welcome refugees. (Yes.) OK. Anything else bad about that president? These are just in the media. How about other people? Don’t they say anything else? The media don’t like him? Some? What else? Some of you Americans should know.(Trump rolled back some environmental issues. So Trump is for coa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10   6301 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10

อักขระทางวิญญาณ ตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

28:21

อักขระทางวิญญาณ ตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

คุณต้องมีศรัทธา แล้วคุณมิได้เพียงมีเสรีภาพเท่านั้น หากยังมีทุกอย่างอื่น รู้แจ้ง ศรัทธา “จี” สำหรับพระเจ้า (ค่ะ !) แน่นอน “เอช” สำหรับสวรรค์ * Master’s Spiritual Alphabet
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-10-03   2128 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-10-03

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 4/7

38:20

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 4/7

o;Hey, be Veg, go green, save the planet!” When I am outside, I'm not Veg, not green, not save the planet. I'm just Vegan, that’s all. I don't preach to anyone. I'm so glad that they don't know who I am, so I can mingle with people, and know their hearts, know how they live their lives, know what the humans are thinking, and if you want to talk to them, how you do it. If I ever go out
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-09   2068 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-09

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

32:42

ศรัทธาคือมารดาแห่งคุณธรรมทั้งหมด ตอนที่ 2/7

And I am Vegan, so I don’t eat a lot. Just (Vegan) pizza or something, or (Vegan) soup, (Vegan) salad. But good, high speed internet.Actually, I had two helpers at that time. One from Mexico and one from Finland. Now they’re still working for Supreme Master TV. Both of them are so good looking, whenever I went out with them, all the women in Monaco, “Wow! Who are they?” I
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07   2477 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-07

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

31:29

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ve them a Veggie bone, they would not stop to take it. Or they just zoom by, take it and then it drops on the floor, and then zoom back again and try to take it, but too fast to take it. So, they just zoom back and forth, back and forth, don’t care about the chew, nothing. And how can they, this time, just a few days apart when I said, “I’m on reTreat,” they did nothing. Ca
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-18   2323 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-18

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

37:20

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

trail on Vegetarianism, then we will have hope. We have more hope, a lot more hope to save this Earth for our next generation. So that they live in health, happiness, and possibly spirituality.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13   3155 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

27:11

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

but being Veg opens up land and delivers crops to humans that were previously being grown for animal feed. Moreover, a plant-based diet saves immensely on water; meat production uses water in excessive amounts that we cannot imagine. You see, all this is important because if humans are in shortage of food or of water, then conflicts, of course, will break out. That is what the United Kingdom means
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16   3937 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

42:10

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

ut the present life as well, you have to suffer for them also, or New ones. It depends on how many people, and it depends on what kind of people also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-12   2924 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-12

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

30:07

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

ple to be Veg. No matter how well you talk. Eloquence belongs to the Second level only. If someone’s speech can make other people cry, become high, jump around and sing hallelujah, etc., that person is at the Second Level. Or the First Level, when he/she touches our emotional part. It doesn’t mean he/she is someone great. In contrast, spiritual practice is different.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14   3459 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

33:42

แสงทางจิตวิญญาณที่แท้จริง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

are still New, and from a distance we see that light inside the belly area of our mom. So the normal people, just follow that light and enter the mother’s womb, and so reincarnates immediately and becomes the fetus. That light is the outer light that you saw. Many people don’t know because they do not practice spiritually. They think there is light, of course everybody loves the light, but that li
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-18   6893 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-18

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

50:36

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

ut the present life as well, you have to suffer for them also, or New ones. It depends on how many people, and it depends on what kind of people also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-14   2946 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-14

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

26:59

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

one to be Veg to invoke the mercy of the Buddhas, and we will be better protected. Studies have shown that if the grain currently going to livestock animals for feed, if we feed it to humans, then all the hunger in the world will disappear and the reversal of global warming from a Vegan diet will result in more plentiful growing conditions. So, we even have more food than now if we turn to Vegetar
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23   8616 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

54:37

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

ut the present life as well, you have to suffer for them also, or New ones. It depends on how many people, and it depends on what kind of people also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-13   2886 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-13

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

47:20

ให้ลูก ๆ ของเราเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

se can be Vegan, our environment will definitely be saved and be healthy. Let our children grow in a guarded healthy environment, so they won’t be poisoned. Because there are so many toxins at this time going into the water, into the soil and the field. It’s very cruel. Especially in the water, there are a lot of chemicals going into it and we drink it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-25   2876 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-25

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

56:41

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

the good News. Those powerful gods in the realms that are somewhat beyond Ihôs Kư, those godses have already smashed all the mechanisms that have been controlling our world. That’s what they did. All of them! Because I’m tired already, and I don’t want to put up with anymore abuse. I said, “OK, I don’t care whatever bad karma or blessings I receive. Just destroy all the controlling mechanisms. Al
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-10   3696 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-10

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

38:02

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

ut the present life as well, you have to suffer for them also, or New ones. It depends on how many people, and it depends on what kind of people also.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-15   3136 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-15

เราควรทานให้น้อยลงเพื่อให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้น-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

40:46

เราควรทานให้น้อยลงเพื่อให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้น-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

mmediately get used to the New things. But after two, three days you feel like “Okay, this is good for me.” You feel lighter, and you meditate better.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-12   3150 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-12

เราควรทานให้น้อยลงเพื่อให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้น-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

49:50

เราควรทานให้น้อยลงเพื่อให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้น-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

mmediately get used to the New things. But after two, three days you feel like “Okay, this is good for me.” You feel lighter, and you meditate better.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-14   3128 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-14

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

26:54

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

some good News and happy stuff and positive things to keep this Center always uplifting. Please, when you come here, just occupy yourself with meditation. I mean, we all have problems and I know that. Just forget it for a few days. You can always go to Hsihu if you want. It’s another home. It’s your another home. You have many homes around the world. You’re welcome to visit them all. Hsihu has a l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29   3385 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย