ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 31 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : 2019
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Eating Fruit and Vegetables for Optimum Health, Part 2 of 2 Aug 23, 2018

25:35

Eating Fruit and Vegetables for Optimum Health, Part 2 of 2 Aug 23, 2018

You have to go away from it to sleep. You can’t sleep in your office all the time. Anytime at all is no good for you, because the cells absorb all this environment, the hectic-ness or the anxiety or the work, or, whatever that you do, even without you knowing it, and the brain also, and then it will be overloaded. The body is like a car; you can’t drive forever; need to rest, no? No matter how goo
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-21   8864 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-21

A Glimpse into Tim Qo Tu's New Spiritual Domain, Part 2 of 4 Jan. 24, 2019

33:05

A Glimpse into Tim Qo Tu's New Spiritual Domain, Part 2 of 4 Jan. 24, 2019

ever good news like this, we have to expose it to all the public, and the whole world. (Yes, Master.) We have the means to do that, and that’s what Supreme Master Television is all about. (Yes, Master.) To let people see excellent examples, excellent governments, excellent people. All this is really very inspiring, exciting, and encouraging; for me also. Whenever I’m working on any shows or checki
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-05   6773 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-05

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 2 of 2, Feb. 05, 2019

31:25

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 2 of 2, Feb. 05, 2019

What good news! He said, “But if you go up there and the Karma Council asks you… You still have a little bit of good merit, because you helped me today, a little bit, so if the Council of Karma asks you, ‘You want to enjoy your good deeds’ karma first, or you want to pay the bad karma first?’ You say, ‘I want the good deed (karma) first.’” So, the guy remembered that. When he died, in Heaven, some
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-24   6522 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-24

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

40:16

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

lso with (vegan) silk or beautiful cloth. I just make it more popular, more easy, simple. I apologize to all the Buddhas. I say, “If I’ve done something wrong according to the tradition, my heart is full of respect. It’s just that I cannot always do that. So, please, all the sin, whatever I’ve done wrong, is all on me.” At least other people, they hear the names of the Buddhas, according to the su
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-06-06   5812 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-06-06

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

33:00

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

is going vegan. What more can we do to help?) You put on TV, Supreme Master Television. If people ask you, you tell them. (OK.) You want to be a preacher, go ahead. (No. I don’t know, like more flyers. We used to do flyers.) Yeah, do whatever you think. OK, do whatever you think. (We want to help more.) Yeah, understand, because your situation is different. You do what you can. And you just use y
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-08-04   5421 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-08-04

A Glimpse into Tim Qo Tu's New Spiritual Domain, Part 3 of 4 Jan. 24, 2019

29:15

A Glimpse into Tim Qo Tu's New Spiritual Domain, Part 3 of 4 Jan. 24, 2019

er joyful news that I enjoy very much, and I have to thank all your brothers and sisters out there, who try very hard to expand our horizons, expand our television network. And I’m so thankful to God for such disciples like they are. I’m very grateful to them. I’m sure these people will go to the newly created land, when they go. (Wow.) They’re worthy, yeah. And so are you, so are you. (Thank You,
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-06   5365 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-06

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

29:57

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

ed up our vegan meals.) Vegan meal? (And, so, then I explained to the stewardess, I said, “You guys continue to mess this up.” I said, “If you had vegan meals, if you had vegan options instead of vegetarian options, you could feed 100% of the people because 100% of vegetarians will eat vegan.” And he said, “Well, we usually keep ten items here, because of the different religions, different people’
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-08-05   5283 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-08-05

Eating Fruit and Vegetables for Optimum Health, Part 1 of 2, Aug 23, 2018

24:28

Eating Fruit and Vegetables for Optimum Health, Part 1 of 2, Aug 23, 2018

Hey, you guys should not eat too many sweets, OK? Eat fruit instead. Eat sometimes OK, but… a bite or two maybe OK, now and then. But it’s sweet, you know already that they destroy vitamins in your body, yeah? And also, no good for the brain. Not because it’s freely available that you should indulge in it. If the brain doesn’t function well, then you don’t work well, OK? So, when I know that I can
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-20   4694 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-20

The Truth about Maya's Dark Force and Temptations, Part 1 of 3, Nov. 7, 2018

34:35

The Truth about Maya's Dark Force and Temptations, Part 1 of 3, Nov. 7, 2018

rst-class vegan restaurant, and all that stuff. Truly, truly I did. And I still do. It’s just that… maybe we have to organize somehow. And maybe if we have enough people and the work all goes smoothly, then maybe one day we can go out, eat something. (Thank You, Master.) But I’m telling you the truth, I also have not been all over Taiwan (Formosa) or eaten all the good food like that. Not really.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-26   4589 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-26

New Buddhas are Born, Part 3 of 4, Feb. 24-25, 2005

33:17

New Buddhas are Born, Part 3 of 4, Feb. 24-25, 2005

spiritual news, spiritual merit, spiritual energy. Wherever you are, if you are happy, it’s fine. I still love you anyway. No matter what you do, I still help you the best I can. It doesn’t matter. When you die, you’ll know. You know who is your really loved friend, who really loves you. You all have three new Quan-Yin messengers. They are Fifth Level.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-03   4430 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-07-03

Buddhist Stories: The Story of Sai Ma, Part 1 of 6, Sep. 07, 2015

27:41

Buddhist Stories: The Story of Sai Ma, Part 1 of 6, Sep. 07, 2015

a little news on TV. Germany has opened their arms to receive refugees. And UK also. Europe they receive them now. This is good for Germany, really good. Remember the other day, I read to you the stories in the Buddhist sutra, saying that there are five topmost charity actions? (Yes.) And one of them is giving charity or offering necessities to people who came from far away. So Germany is doing t
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-26   4214 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-26

The Truth about Maya's Dark Force and Temptations, Part 3 of 3, Nov. 7, 2018

33:41

The Truth about Maya's Dark Force and Temptations, Part 3 of 3, Nov. 7, 2018

read more veganism, to spread more of this news, and to make more laws, to make more… not just recommendations, but laws, because if it’s harmful to your citizens, then you should just forbid it. (Yes, Master.) If it’s something harmful to somebody, and you know it’s harmful, then you forbid, no? (Yes, Master.) The leader is supposed to lead, and the people will listen, no? (Yes, Master.) Like, if
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-28   4067 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-28

Be Forgiving and Merciful , Part 8 of 12, Jan. 20, 2015

28:46

Be Forgiving and Merciful , Part 8 of 12, Jan. 20, 2015

’s eyes and ears. They should stick to reporting truth. Just report the true news like some of their straightforward, excellent colleague journalists.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-16   4047 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-16

Animals' Miraculous Abilities and Intelligence, Part 2 of 2, Dec. 29, 2018

35:56

Animals' Miraculous Abilities and Intelligence, Part 2 of 2, Dec. 29, 2018

l hope about it. I feel like people would go vegan quicker if they saw more commercials for vegan food. We’re just getting more channels all the time.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-09   3845 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-09

The Truth about Maya's Dark Force and Temptations, Part 2 of 3, Nov. 7, 2018

33:34

The Truth about Maya's Dark Force and Temptations, Part 2 of 3, Nov. 7, 2018

ing on to veganism now and even meat companies are seeing that their businesses are limited in their future, so they’re starting to invest in vegan businesses. But the thing is that, before we were… the climate change, we were really at the brink of destruction, but Master saved us. But now they’re physically feeling the temperature going up and they are now catching on to global warming. So, it’s
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-27   3619 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-27

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Five, Part 3 of 11 April 7, 2019

33:43

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Five, Part 3 of 11 April 7, 2019

ke Fly-In News or something, when the Master was talking recently like two, three days ago. It also helps. It also helps to pray to the Ultimate Master, (give) thanks to the Ultimate Master.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-24   3307 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-24

A Little Hardship Awakens Our Love and Compassion Jan. 27, 2019

26:56

A Little Hardship Awakens Our Love and Compassion Jan. 27, 2019

saw some news on Supreme Master Television that some laborers have to get up very early every day and stand in line at some place to wait for a job. Sometimes there is work, sometimes there isn’t. So these workers are very pitiful. If they don’t have a job, they don’t have money. You know? (Yes.) So if some laborers come to work for you, be generous to them. Give them more tips. That’s what I usu
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-12   3257 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-12

Vegan Trends Around the World, Part 7 of 11 Aug. 06, 2015

35:41

Vegan Trends Around the World, Part 7 of 11 Aug. 06, 2015

eep being vegan, and send all this message quietly also, as well as loudly. If you are vegan, your energy it keeps sending out the message also. Not just doing it physically, but quietly, invisibly. It also helps. Each of you is like a radio or a television, sending out waves of vegan. “I would like to share some experiences…The whole meditation hall, everyone had a spiritual tree shining directly
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-17   2937 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-11-17

การชุมนุมที่งดงามด้วยความรักและความจริงใจ-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

32:00

การชุมนุมที่งดงามด้วยความรักและความจริงใจ-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

people Be Veg, Go Green, Save the Planet. And people’s mindset also changed. They try to work hard, live honestly, and are becoming more interested in spiritual books. It’s like a Mongolian night here.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-08   2936 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-01-08
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย