ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 65 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : 2018
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

26:59

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

one to be veg to invoke the mercy of the Buddhas, and we will be better protected. Studies have shown that if the grain currently going to livestock animals for feed, if we feed it to humans, then all the hunger in the world will disappear and the reversal of global warming from a vegan diet will result in more plentiful growing conditions. So, we even have more food than now if we turn to vegetar
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23   8959 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-23

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 1 of 5) Jul., 10-11, 2013

55:34

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 1 of 5) Jul., 10-11, 2013

a lot of vegan people in the world, or vegetarian. Or at least very much aware of it, and trying to eat less and less meat now. Last time I reported to you that we have about more or less 50% consciously vegetarians and vegans and/or maybe breatharians. But other people, they eat less and less meat. So, even if we don’t have 100% vegan population, but we have a lot of ‘half’ percentages. You know
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-19   7036 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-19

Greeting A New Vegan Era Full of Hope, Part 2 of 2, Nov. 19, 2017

37:04

Greeting A New Vegan Era Full of Hope, Part 2 of 2, Nov. 19, 2017

We humans had been controlled too tightly before. If those beings controlled didn’t want to do bad things, the negative force would come to persuade them and turn then into bad people. So the negative power, the bad karma, is still here on Earth. They can’t be ridded so fast. Thank you, all of you. Thank you, all of you for being good practitioners. That helps a lot. That helps the world a lot. An
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-14   6825 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-14

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 3 of 5) Jul., 10-11, 2013

51:42

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 3 of 5) Jul., 10-11, 2013

respects vegetarian or vegan people, even if they are not. It seems like people are aware so much. It’s just they don’t think they could change or just habit. You see what I mean? And don’t think, and too busy to think or to try. (And like Helen said, they’re beginning to feel guilty about what they eat.) That’s the beginning. I told you, really, the consciousness has gone up. (Absolutely.) Peopl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-21   6726 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-21

The Only Way to a Sustainable Planet: Be Vegan - Excerpts from Lectures by Supreme Master Ching Hai, Part 1 of 3

31:08

The Only Way to a Sustainable Planet: Be Vegan - Excerpts from Lectures by Supreme Master Ching Hai, Part 1 of 3

as eating vegan. Because organic meat is actually not eco-friendly at all; it requires even more land and more energy than the non-organic meat farming. Another good way is to generate more positive energy: do good deeds and be loving and kind. This is what will create a shield, invincible, to protect us and the planet. In order to neutralize the effects of global warming, we must stop the raising
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-20   4987 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-20

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

27:11

ปกป้องดวงดาวของเราจากกรรมของการฆ่า - บางส่วนจากการบรรยายและการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

but being veg opens up land and delivers crops to humans that were previously being grown for animal feed. Moreover, a plant-based diet saves immensely on water; meat production uses water in excessive amounts that we cannot imagine. You see, all this is important because if humans are in shortage of food or of water, then conflicts, of course, will break out. That is what the United Kingdom means
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16   4363 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-16

The Eight Vegan Ways of Buddhist Life, Part 1 of 3, Aug. 5, 2015

41:57

The Eight Vegan Ways of Buddhist Life, Part 1 of 3, Aug. 5, 2015

“This day, when the sun had just set ...” “and the sky had begun to darken, there were two beings from Heaven, flew down to where the Buddha was and asked … and came to pay homage to the Buddha, from Heaven.” “And then after they prostrated to the Buddha and circumambulated Him three times, They respectfully came in front of the Buddha and asked Him thus: ‘Praised be the World-Honored One, the mos
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-15   4192 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-15

Speed Up Our Planet's Improvement and Evolution with DiZ Divinenity Powers, Part 1 of 5, Aug. 29, 2018

23:25

Speed Up Our Planet's Improvement and Evolution with DiZ Divinenity Powers, Part 1 of 5, Aug. 29, 2018

not tell too much detail but I saw 30% up from the veg section. Thirty percent more from the world. In the world there were 30% more of the veg trend.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-15   4024 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-15

Be God's Perfect Tool to Bless The World (Part 2 of 2) Nov 11, 2017

30:14

Be God's Perfect Tool to Bless The World (Part 2 of 2) Nov 11, 2017

cause the news is just the news, OK? Other people are just other people, but my hosts, they’re instruments of blessing to the world. That’s why we’re doing it. That’s why I make myself also look beautiful because attractive images attract people to look more. It’s good for you, but not too good for me. Make up is a troublesome thing, and blessing people is not fun. It’s good, and I love to do it a
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-13   3987 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-13

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

30:07

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

ple to be veg. No matter how well you talk. Eloquence belongs to the Second level only. If someone’s speech can make other people cry, become high, jump around and sing hallelujah, etc., that person is at the Second Level. Or the First Level, when he/she touches our emotional part. It doesn’t mean he/she is someone great. In contrast, spiritual practice is different.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14   3900 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

27:16

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

ey have a Vegan World.) From us? (Yes.) Is that our shop? (Yes.) Good boy, good girl! Okay, why don’t you guys do that? Yes. If you work in the office eight to five, it’s the same like standing in the supermarket five to eight. What’s the difference? And you see people smiling, happy to see you, because it’s so rare to have a grocery or vegan shop like that. They’d be very grateful. Okay! Change t
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03   3892 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-03

Veganism: Creating Heaven on Earth While Stopping Climate Change - Excerpts from Supreme Master Ching Hai's Discussions, Part 5 of 5

39:24

Veganism: Creating Heaven on Earth While Stopping Climate Change - Excerpts from Supreme Master Ching Hai's Discussions, Part 5 of 5

gs become vegetarian (vegan), then the whole atmosphere of the Earth will change. The magnetic field will change. The destiny of all inhabitants will change for the better, and the animals will also stop eating meat. And truly the lambs will lay at the side of the lions as it is mentioned in the Bible if all people turn to vegetarianism (veganism). The animals are also a reflection of our consciou
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-04   3727 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-04

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

26:54

พยายามจดจำพระเจ้าตลอดเวลา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

some good news and happy stuff and positive things to keep this Center always uplifting. Please, when you come here, just occupy yourself with meditation. I mean, we all have problems and I know that. Just forget it for a few days. You can always go to Hsihu if you want. It’s another home. It’s your another home. You have many homes around the world. You’re welcome to visit them all. Hsihu has a l
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29   3702 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-29

Count Our Blessings and Be Positive (Part 1 of 6) March 28, 2012

34:11

Count Our Blessings and Be Positive (Part 1 of 6) March 28, 2012

se), good news. You can eat rice paddy herb, okay? Chrysanthemum greens, okay, Aulacese coriander - leaves only, don’t cut the stem, okay? perilla, also leaves only, thorny coriander - leaves only, fish mint - leaves only, basil, mint - leaves. Okay?” “Please look into a dictionary and print it out. And for those who cannot meditate very well, because you came home tired from work, and not just ti
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-06   3644 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-06

The Only Way to a Sustainable Planet: Be Vegan - Excerpts from Lectures by Supreme Master Ching Hai, Part 2 of 3

32:21

The Only Way to a Sustainable Planet: Be Vegan - Excerpts from Lectures by Supreme Master Ching Hai, Part 2 of 3

st be the veg diet. And with that approach, we are working toward being able to save the world, because the switch to the animal-free diet removes all the methane production and its associated pollutants - to say nothing of the animal cruelty - will help reverse these planetary disasters, in order to help the environment and save lives, we first must be veg.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-21   3593 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-21
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย