ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 51 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ชอบ
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 174 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

17:06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 174 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

“The Chief God moves up and down between Heaven and Earth to save all in the universe. He divides His soul, and one day appears as Lord Shakyamuni Buddha, one day becomes Lord Jesus Christ, and becomes Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him), and transforms Himself into various other Gods. He is a Great God of infinite Mercy, and devotes all His efforts to save Heaven, Earth, gods, and humans.”Till n
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-26   4387 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-26

Prophecy of the Golden Age Part 168 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

18:26

Prophecy of the Golden Age Part 168 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

meat, be vegan, do good, and choose the right path away from hell.)” “Thanks to this God, [the Savior, Spirit of Mizu], people escape the severe punishment from Heaven.” “(On the evening of May 16, 2021, as I sat down to the day’s world prayer session, I saw in the inner realm a very dark cyclone appear high above Earth. It resembled an expansive dark storm cloud during a hurricane. It is known a
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-14   3995 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-14

Prophecy of the Golden Age Part 137 - The Return of the King

20:40

Prophecy of the Golden Age Part 137 - The Return of the King

ure. (And veganism is really spreading out, and vegan is no problem in Mongolia.) Wow, yes. (We have around 10, 15 restaurants in the city, and also in the countryside far away,) Yes. (and almost 20 vegan restaurants,) And all good? (and five [vegan food] factories, and everyone knows You very well.) Oh. I hope I know everyone, also. (And very diligent, our Mongolian brothers and sisters.) I belie
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-11   3366 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-11

Prophecy of the Golden Age Part 89 - Lord Kalki Avatar (vegetarian) and the New Satya Yuga

22:09

Prophecy of the Golden Age Part 89 - Lord Kalki Avatar (vegetarian) and the New Satya Yuga

In the Holy Bhagavad Gita, the Venerated Lord Krishna tells His cherished disciple Arjuna: “Whenever there is a decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjuna, at that time I manifest myself on Earth. For the protection of the good people and the annihilation of the evil-doers and to fully establish righteousness, I appear millennium after millennium.” Supreme Master Ching H
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-05-10   4973 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2020-05-10

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 175 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

24:49

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 175 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

about the vegan world. I hope that this meditation manifests World Peace as soon as possible.)”“Giving joy and peace to all in the universe forever, the Savior builds a spiritual Kingdom leading to the Divine bliss and blessings on Earth...”“I have created a special area, a special spiritual land for all of you and whoever, under the wings, under my wings. (Thank You, Master!) The Fifth Level is o
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-02   3403 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-02

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 189 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

20:45

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 189 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

at on the news. (Yes, Master.) […]” “Because they rape children. (Yes.) And now they support killing children. Oh, how far will they go? How much further? There’s no other end. (No, Master.) […] Oh dear God! […]”“Top powerful people on this planet are leading all to hell.” “The battle is started by the dark ones because in their fury they are trying to destroy as much as they can before their days
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-10   2410 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-10

Prophecy of the Golden Age Part 169 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

18:18

Prophecy of the Golden Age Part 169 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

Japanese vegetarian prophet Seishi Onisaburo Deguchi. Last week, we discovered that the Divine Savior is known in the Heavenly realms as the Spirit of Mizu. Thanks to this Merciful God who willingly takes on the karma humans escape severe punishment, both on Earth and in hell. According to Seishi Onisaburo Deguchi, the Spirit of Mizu’s salvation extends across the realms: “The Spirit of Mizu [Sav
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-21   2849 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-21

Prophecy of the Golden Age Part 145 - The Return of the King

22:48

Prophecy of the Golden Age Part 145 - The Return of the King

accepting veganism as “the food of the future,” Master has been working towards World Vegan for the past nearly four decades! “You see, it is very clear in the Bible that we should be VEGAN. And by all scientific reasons, we should be VEGAN. And by all health reasons, we should be, again, VEGAN. And by all economical reasons, we should be VEGAN. And by all compassionate reasons, we should be VEGAN
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-06-06   3004 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-06-06

Prophecy of the Golden Age Part 164 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

29:13

Prophecy of the Golden Age Part 164 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

“If the True Woman appears, Oomoto will be useless.”Today, we will further explore the prophecies about the world’s Savior, as revealed by Seishi Onisaburo Deguchi of Oomoto, a Japanese spiritual movement inspired by Shintoism. In the valuable writings of Seishi Onisaburo Deguchi, this True World Savior is referred to as “the Spirit of Mizu” (meaning “Purity”) and also “Kamu Susanoo no Mikoto” (me
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-17   4077 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-17

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 180 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

18:45

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 180 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

from VTM News – Sept. 23, 2015, - Cardinal Danneels(m): The St. Gallen group is a sort of posh name. But in reality, we said of ourselves, and of that group: ‘The Mafia.’ Reporter (f): When Pope John Paul II died in 2005, the group already pushed the present Pope (Francis) to the fore. Dr. Jürgen Mettepenningen(m): In 2013, in a way this group actually achieved its ends, notably through the choic
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-06   1911 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-06

Prophecy of the Golden Age Part 166 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

21:32

Prophecy of the Golden Age Part 166 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

e must be vegan in order to purify ourselves. Indeed, a vegan lifestyle is a first step for anyone who wishes to contact God and/or improve the desperate state of our world. “What kind of life is that that we have to drink blood and eat flesh to preserve this ephemeral body? It sounds like a very barbaric life. We don’t want to be barbaric beings, we want to be civilized, dignified gentlemen and l
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-31   2591 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-31

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 188 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

22:43

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 188 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

chs, both vegetarians, met their spiritual Master, the venerated Master Morya, who had also guided Madame Blavatsky in founding the Theosophical Society. Master Morya is also known as a Master of the Great White Brotherhood, one of the Ascended Masters of the Ancient Wisdom. Through direct inner communication, the Roerichs recorded the Divine teachings of Master Morya, resulting in a rich trove of
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-03   2597 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-03

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 172 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

24:41

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 172 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

it of the vegan diet. Show the important clips of the harm of alcohol, of meat or fish, and those films, the gruesome, the wicked, I have no words, the evil practice, I have to say, evil, barbarous practice of animal abuse in the livestock industry. Show it all to them. Let them be ignorant no longer about what they’re eating, about how they’re harming themselves, bringing all this dead, bloody co
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-12   2323 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-12

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 176 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

22:11

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 176 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

Himself a vegetarian, and taught His disciples and followers nonviolence towards all beings. As Supreme Master Ching Hai reminded us: “Actually, ‘Islam’ means peace. Means the religion of peace. But some people do not follow the example of the Prophet, Peace Be Upon Him, and do not follow His teaching. I remember some quote in the Quran. It says like, ‘Even if you extend your hands to kill me, I w
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-09   2222 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 191 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

21:31

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 191 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

PLEASE BE VEGAN. That’s all you have to do. BE VEGAN, MAKE PEACE. Pray for your protection from the highest Heaven possible. From the highest Heaven, please pray for mercy. PLEASE WAKE UP. PLEASE BE VEGAN, MAKE PEACE. PLEASE BE VEGAN, MAKE PEACE. […] We don’t have time now. We don’t have other choices now. […] The benevolent energy of non-killing, nonviolence, of the vegan diet, will change the cl
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-24   2053 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-24

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 181 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

24:43

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 181 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

if you’re vegan, and if you pray, and you are sincere and you have less sinful deeds before that, maybe you can be saved. (Yes.) But otherwise, it might be too late now. The COVID chief, army chief, told me that. (Oh.) And it’s not just that. It looks like Heaven wants to destroy humanity, not just now, but in the future as well. (Wow.)And then I pressed him (COVID chief), ‘Can you tell me this ti
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-13   1775 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 193 - Prophecies of the King of Shambhala

22:11

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 193 - Prophecies of the King of Shambhala

ery angry vegan Master. When it comes to injustice and the suffering of children, and animal-people. Because they are helpless. (Yes, Master.)” “I cannot imagine any humane being could do all this, could ignore the suffering and enjoy it! […] Don’t ask me more about that. Otherwise, I’m angry again. You know I’m angry.” “I told you I’m an angry Master, but only with cause. (Yes.) I’m not angry bec
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-05-08   1787 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-05-08

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 170 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

22:01

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 170 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

to import vegetarian foods. And the government approved it very fast. (Really?) In just three weeks. (Is that so?) Norway is a member of the European Union and for them to approve is very difficult. It was due to Master’s invisible arrangement and blessings, things went smoothly and it’s all OK now.)” “(Thanks to Master’s blessings, our medical group in Formosa (Taiwan) and the International Assoc
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28   1716 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 186 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

24:06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 186 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

ught them vegan cakes, She bought them things and She also gave them money, to all of them, absolutely to all of them. Calculate how many people work in a hotel, and all of them.)” We learned that Master does this kind of loving action in many other hotels, not just this one.“ONSCREEN TEXT (IN FRENCH): Master Ching Hai … Exorbitant Tips, Evidently wealthy, polite and generous with the staff (we ar
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-03-20   1698 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-03-20

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 177 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

20:43

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 177 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

choosing vegan to reduce karma and reduce destruction for the planet. But not enough. Everyone has to change. (Yes.) And then, the tables will turn immediately. Things will get better immediately, almost. Few weeks. (Wow.) But nobody listens.”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-16   1831 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-16
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย