ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 13 ของ 13 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
วันที่ : 2022
การเรียงลำดับ : ชอบ
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 175 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

24:49

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 175 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

about the vegan world. I hope that this meditation manifests World Peace as soon as possible.)”“Giving joy and peace to all in the universe forever, the Savior builds a spiritual Kingdom leading to the Divine bliss and blessings on Earth...”“I have created a special area, a special spiritual land for all of you and whoever, under the wings, under my wings. (Thank You, Master!) The Fifth Level is o
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-02   3403 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-02

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 189 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

20:45

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 189 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

at on the news. (Yes, Master.) […]” “Because they rape children. (Yes.) And now they support killing children. Oh, how far will they go? How much further? There’s no other end. (No, Master.) […] Oh dear God! […]”“Top powerful people on this planet are leading all to hell.” “The battle is started by the dark ones because in their fury they are trying to destroy as much as they can before their days
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-10   2416 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-10

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 180 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

18:45

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 180 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

from VTM News – Sept. 23, 2015, - Cardinal Danneels(m): The St. Gallen group is a sort of posh name. But in reality, we said of ourselves, and of that group: ‘The Mafia.’ Reporter (f): When Pope John Paul II died in 2005, the group already pushed the present Pope (Francis) to the fore. Dr. Jürgen Mettepenningen(m): In 2013, in a way this group actually achieved its ends, notably through the choic
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-06   1914 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 188 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

22:43

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 188 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

chs, both vegetarians, met their spiritual Master, the venerated Master Morya, who had also guided Madame Blavatsky in founding the Theosophical Society. Master Morya is also known as a Master of the Great White Brotherhood, one of the Ascended Masters of the Ancient Wisdom. Through direct inner communication, the Roerichs recorded the Divine teachings of Master Morya, resulting in a rich trove of
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-03   2603 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-03

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 176 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

22:11

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 176 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

Himself a vegetarian, and taught His disciples and followers nonviolence towards all beings. As Supreme Master Ching Hai reminded us: “Actually, ‘Islam’ means peace. Means the religion of peace. But some people do not follow the example of the Prophet, Peace Be Upon Him, and do not follow His teaching. I remember some quote in the Quran. It says like, ‘Even if you extend your hands to kill me, I w
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-09   2228 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 191 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

21:31

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 191 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

PLEASE BE VEGAN. That’s all you have to do. BE VEGAN, MAKE PEACE. Pray for your protection from the highest Heaven possible. From the highest Heaven, please pray for mercy. PLEASE WAKE UP. PLEASE BE VEGAN, MAKE PEACE. PLEASE BE VEGAN, MAKE PEACE. […] We don’t have time now. We don’t have other choices now. […] The benevolent energy of non-killing, nonviolence, of the vegan diet, will change the cl
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-24   2065 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-24

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 181 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

24:43

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 181 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

if you’re vegan, and if you pray, and you are sincere and you have less sinful deeds before that, maybe you can be saved. (Yes.) But otherwise, it might be too late now. The COVID chief, army chief, told me that. (Oh.) And it’s not just that. It looks like Heaven wants to destroy humanity, not just now, but in the future as well. (Wow.)And then I pressed him (COVID chief), ‘Can you tell me this ti
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-13   1777 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-02-13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 193 - Prophecies of the King of Shambhala

22:11

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 193 - Prophecies of the King of Shambhala

ery angry vegan Master. When it comes to injustice and the suffering of children, and animal-people. Because they are helpless. (Yes, Master.)” “I cannot imagine any humane being could do all this, could ignore the suffering and enjoy it! […] Don’t ask me more about that. Otherwise, I’m angry again. You know I’m angry.” “I told you I’m an angry Master, but only with cause. (Yes.) I’m not angry bec
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-05-08   1796 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-05-08

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 186 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

24:06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 186 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

ught them vegan cakes, She bought them things and She also gave them money, to all of them, absolutely to all of them. Calculate how many people work in a hotel, and all of them.)” We learned that Master does this kind of loving action in many other hotels, not just this one.“ONSCREEN TEXT (IN FRENCH): Master Ching Hai … Exorbitant Tips, Evidently wealthy, polite and generous with the staff (we ar
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-03-20   1702 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-03-20

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 195 - Prophecies of the King of Shambhala

19:29

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 195 - Prophecies of the King of Shambhala

ed in the news.Etc…We believe these are the fruits of Master’s wholehearted, loving support for Ukraine and her people. “Everybody changed their tone now, so quickly. In just some weeks! (That’s right. Yes, Master.) Before, nobody even wanted to go there, didn’t give anything, even stopped somebody from giving. […] Suddenly everybody changed, like 360 degrees. […] They behave themselves. It’s good
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-05-22   1285 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-05-22

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 177 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

20:43

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 177 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

choosing vegan to reduce karma and reduce destruction for the planet. But not enough. Everyone has to change. (Yes.) And then, the tables will turn immediately. Things will get better immediately, almost. Few weeks. (Wow.) But nobody listens.”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-16   1839 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-01-16

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 185 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

25:32

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 185 - Islamic Prophecies about the Messiah at the Hour

re on the news.’ And Master said, ‘So now you know what we were up to all these days, huh?’)”“It was an interesting time and I met good people. Like I met a good taxi driver. He helped me to bring bags of presents, running around in town because he lives there. So the taxi drives in the front and we’d follow him to go to the poor area. And then he helped me to bring bags after bags to different ho
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-03-13   1977 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-03-13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 190 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

26:57

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 190 - The Roerichs (vegetarians) on the Epoch of Maitreya

“The great epoch of Woman is coming. Verily, woman has a two-fold task: to uplift herself and to uplift her eternal companion, man. All the Forces of Light are awaiting this great deed.”In their spiritual writings, Russian visionaries Helena and Nicholas Roerich revealed that women would ascend in the new Epoch of Maitreya, meaning the Golden Age, and play an important leadership role in shaping h
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-17   1742 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2022-04-17
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย