ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 18 ของ 18 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
วันที่ : 2021
การเรียงลำดับ : ชอบ
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 174 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

17:06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 174 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

“The Chief God moves up and down between Heaven and Earth to save all in the universe. He divides His soul, and one day appears as Lord Shakyamuni Buddha, one day becomes Lord Jesus Christ, and becomes Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him), and transforms Himself into various other Gods. He is a Great God of infinite Mercy, and devotes all His efforts to save Heaven, Earth, gods, and humans.”Till n
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-26   4438 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-26

Prophecy of the Golden Age Part 168 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

18:26

Prophecy of the Golden Age Part 168 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

meat, be vegan, do good, and choose the right path away from hell.)” “Thanks to this God, [the Savior, Spirit of Mizu], people escape the severe punishment from Heaven.” “(On the evening of May 16, 2021, as I sat down to the day’s world prayer session, I saw in the inner realm a very dark cyclone appear high above Earth. It resembled an expansive dark storm cloud during a hurricane. It is known a
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-14   4003 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-14

Prophecy of the Golden Age Part 137 - The Return of the King

20:40

Prophecy of the Golden Age Part 137 - The Return of the King

ure. (And veganism is really spreading out, and vegan is no problem in Mongolia.) Wow, yes. (We have around 10, 15 restaurants in the city, and also in the countryside far away,) Yes. (and almost 20 vegan restaurants,) And all good? (and five [vegan food] factories, and everyone knows You very well.) Oh. I hope I know everyone, also. (And very diligent, our Mongolian brothers and sisters.) I belie
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-11   3375 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-11

Prophecy of the Golden Age Part 169 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

18:18

Prophecy of the Golden Age Part 169 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

Japanese vegetarian prophet Seishi Onisaburo Deguchi. Last week, we discovered that the Divine Savior is known in the Heavenly realms as the Spirit of Mizu. Thanks to this Merciful God who willingly takes on the karma humans escape severe punishment, both on Earth and in hell. According to Seishi Onisaburo Deguchi, the Spirit of Mizu’s salvation extends across the realms: “The Spirit of Mizu [Sav
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-21   2854 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-21

Prophecy of the Golden Age Part 164 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

29:13

Prophecy of the Golden Age Part 164 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

“If the True Woman appears, Oomoto will be useless.”Today, we will further explore the prophecies about the world’s Savior, as revealed by Seishi Onisaburo Deguchi of Oomoto, a Japanese spiritual movement inspired by Shintoism. In the valuable writings of Seishi Onisaburo Deguchi, this True World Savior is referred to as “the Spirit of Mizu” (meaning “Purity”) and also “Kamu Susanoo no Mikoto” (me
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-17   4109 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-17

Prophecy of the Golden Age Part 145 - The Return of the King

22:48

Prophecy of the Golden Age Part 145 - The Return of the King

accepting veganism as “the food of the future,” Master has been working towards World Vegan for the past nearly four decades! “You see, it is very clear in the Bible that we should be VEGAN. And by all scientific reasons, we should be VEGAN. And by all health reasons, we should be, again, VEGAN. And by all economical reasons, we should be VEGAN. And by all compassionate reasons, we should be VEGAN
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-06-06   3005 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-06-06

Prophecy of the Golden Age Part 166 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

21:32

Prophecy of the Golden Age Part 166 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

e must be vegan in order to purify ourselves. Indeed, a vegan lifestyle is a first step for anyone who wishes to contact God and/or improve the desperate state of our world. “What kind of life is that that we have to drink blood and eat flesh to preserve this ephemeral body? It sounds like a very barbaric life. We don’t want to be barbaric beings, we want to be civilized, dignified gentlemen and l
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-31   2598 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-31

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 172 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

24:41

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 172 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

it of the vegan diet. Show the important clips of the harm of alcohol, of meat or fish, and those films, the gruesome, the wicked, I have no words, the evil practice, I have to say, evil, barbarous practice of animal abuse in the livestock industry. Show it all to them. Let them be ignorant no longer about what they’re eating, about how they’re harming themselves, bringing all this dead, bloody co
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-12   2334 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-12

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 170 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

22:01

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 170 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

to import vegetarian foods. And the government approved it very fast. (Really?) In just three weeks. (Is that so?) Norway is a member of the European Union and for them to approve is very difficult. It was due to Master’s invisible arrangement and blessings, things went smoothly and it’s all OK now.)” “(Thanks to Master’s blessings, our medical group in Formosa (Taiwan) and the International Assoc
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28   1724 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 171 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

22:09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 171 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

, i.e. Be Veg, Go Green, 2 Save the Planet! I hope all children in the world become vegans, because the vegan diet is good for us! And all of us will live in happiness and blessing.) (I love Master. My true Self.)” “(Dear Master, I am 6 years old and I love being vegan. … I hope one day I can meet You and get initiation. Here is a poem I wrote for You; I love You!Pigs are puppies dressed in pink,
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-05   1761 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-05

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 173 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

18:39

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 173 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

“No matter how continuously sorrows and calamities may come near, the Savior never cares and carries through His principles consistently and thoroughly...”Today, let’s explore some more interesting prophecies from Japan’s great clairvoyant, Seishi Onisaburo Deguchi, to further affirm the identity of the world’s True Savior. As mentioned in the previous episode, this extraordinary Being would “illu
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-19   2112 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-12-19

Prophecy of the Golden Age Part 163 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (veg advocate)

15:51

Prophecy of the Golden Age Part 163 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (veg advocate)

justice. Veganism was also encouraged over the years as part of the Oomoto teachings, and it is thought that Seishi himself might have been fully vegan by the end of his life. He once said: “I do not eat fish at all, and I don’t like fish either. Also, I don’t like eating meat.” “Wearing clothes made from animal fur and leather is indeed violating the Divine Law.” Born in 1871 to a poor farming f
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-10   5435 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-10

Prophecy of the Golden Age Part 167 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

20:42

Prophecy of the Golden Age Part 167 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

st become vegan now, or else all of Earth’s inhabitants will be subjected to unthinkable suffering. “If humans do not change, then probably many will lose their lives, and not just that, but then the economy will collapse and many things will happen before we can see the change. Even though some already changed into a more benevolent lifestyle, like choosing vegan to reduce karma and reduce destru
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-07   2247 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-07

Prophecy of the Golden Age Part 165 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

24:12

Prophecy of the Golden Age Part 165 - Prophecy of the True Savior by Seishi Onisaburo Deguchi (vegetarian)

the peace news has reached the world and we also knew about it. (Yes.) I was told by one of your brothers that the peace news happened almost immediately, just a few hours after we put out the first Fly-in News. (Wow. Yes.) We are happy that we contributed something. But it cannot be just coincidence, because everybody changed also. (Right.)”- Etc… Seishi Onisaburo Deguchi also said that the Savio
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-24   1757 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-10-24

Prophecy of the Golden Age Part 138 - The Return of the King

21:45

Prophecy of the Golden Age Part 138 - The Return of the King

.)” “Good news. Good news. (Yes.) Tell them I welcome them to our family. We welcome to our family. (Okay, we will kindly forward that message to them.) Very good, Mongolia. My God, such a good place.)”But this is not all. Amazingly, Genghis Khan even told us exactly whom to look for in order to find the secret of the Golden Melody! “The All Penetrating One called CHING’s arrival on earth will coi
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-18   2271 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-18

Prophecy of the Golden Age Part 154 - Christian Prophecies of the End Times

29:39

Prophecy of the Golden Age Part 154 - Christian Prophecies of the End Times

preme Master Ching Hai’s Urgent Call to Pray for World Vegan in order to Rescue our World and for Lasting Peace: click here to watch the full message”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-08   2503 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-08

Prophecy of the Golden Age Part 155 - Christian Prophecies of the End Times

20:40

Prophecy of the Golden Age Part 155 - Christian Prophecies of the End Times

ls or killing each other. Then it’s very quick. The world will become Heaven. Very simple. It’s not much to do. Just be vegan, make peace. That’s it.”
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-15   2136 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-08-15

Prophecy of the Golden Age Part 139 - The Return of the King

23:29

Prophecy of the Golden Age Part 139 - The Return of the King

lution is vegan, organic vegan. Veganism will save our world.Adopting a plant-based diet can halt as much as 80% of global warming, eradicate world hunger, stop war, promote peace, and it will free up the Earth’s water as well as many other precious resources, offering a lifeline for the planet and for humanity. In short, it will very quickly halt many of the global problems facing us right now.”E
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-25   3700 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-04-25
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย