ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 99 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Celebrating Supreme Master Ching Hai Day - Be Vegan, Make Peace!

24:34

Celebrating Supreme Master Ching Hai Day - Be Vegan, Make Peace!

dance performance by our Association members. Let’s find out what happens in our next performance “The Way to a Great Nation – Be Vegan, Make Peace.”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-26   3839 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-26

Vegan Poet Neal Grace: Making Life a Spectacular Journey, Part 1 of 2

18:56

Vegan Poet Neal Grace: Making Life a Spectacular Journey, Part 1 of 2

I found that poetry was an avenue, an opportunity, kind of a link to a higher consciousness. So I began to read poetry and, and looking at myself and examining my own existence, kind of sorting out my own identity. I began to write my own poetry. And existence is such a magical and mysterious and wondrous thing that poetry help to elucidate, help to explain the magic of the world and all of its va
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-06-25   5024 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-06-25

Vegan Poet Neal Grace: Making Life a Spectacular Journey, Part 2 of 2

20:38

Vegan Poet Neal Grace: Making Life a Spectacular Journey, Part 2 of 2

My main purpose is to continue to discover who I am, how I fit in the world. How I can contribute to the world to make it a better place for all of us, to be more compassionate, to be freer, happier, and to give to the world to give of my love and my energy and I don't need to take credit for this. All I need to do is to lovingly touch another soul, whether it's a kitten, a person, a baby elephant
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-02   4522 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-02

Au Lac - A Holy Land with Great Destiny – Part 3 of 4

28:34

Au Lac - A Holy Land with Great Destiny – Part 3 of 4

e a Green trend for health and the environment. The Aulacese people regard highly noble spiritual values. Deeply instilled with Buddhism and Confucianism at a young age, the Aulacese are taught moral values, such as “Love others as yourself”. That talent and virtue must go hand in hand, if one wishes to become beneficial to their family and society. Au Lac has everything. There are morals, piety,
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-24   3507 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-24

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 1 of 3 (INT)

14:41

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 1 of 3 (INT)

es, where veganism has gone mainstream! During 2019, American consumers spent nearly US$1.9 billion on plant-based milks,a number that is only expected to grow. Recent years has seen an upsurge of vegan and vegetarian cafes and restaurants opening across all States. This year, Stop Animal Exploitation Now called on the United States Department of Agriculture to enforce the Animal Welfare Act and s
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-29   870 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-29

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

14:57

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 2 of 3

Today, we begin by travelling to Nepal. Here, the Gadhimai Festival ritual has traditionally resulted in the sacrificial loss of life for countless innocent animals. But compassionate and heroic animal rights activists and countless Nepalese Hindus have challenged the centuries-old event to become a festival that truly celebrates life in all its aspects. "We have to have courage for this, we have
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-30   732 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-30

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

14:28

Positive Trends in 2019 for a Bright New 2020, Part 3 of 3

year for veganism, with rapid growth reported across the world. In South America, citizens of Chile are also working to make the world a better, more eco-conscious place. We are honored to have the Mayor of Curacavi, the Honorable Juan Pablo Barros, speak about what encouraged him to make the decision to reduce the use of plastic bags here in Curacavi. "We saw that there were initiatives to reduc
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-31   933 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-12-31

Rejoice for A Glorious New Era

22:34

Rejoice for A Glorious New Era

lese brothers will play a piece of traditional music called “Auspicious Tune” dedicated to this special New Year. Happy New Year! Vegan world will be!
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-01-01   1135 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-01-01

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 21

31:46

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 21

WE WANT A VEGEN WORLD. What we need to do is take this spirit, this mindset and spread it to the rest of the world. Your cell phone is your most powerful tool to change the world. I'd like to play our latest music video, ‘Go Vegan Go!’ Hit it.” VŨ Khanh is one of ÂuLạc’s, also known as Vietnam’s, most outstanding male vocalists. With his warm, deep tones, Mr. Vũ Khanh always makes his audience fee
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-01-25   1472 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-01-25

A Jubilant Celebration of Supreme Master Ching Hai Day, Part 1 of 4

21:01

A Jubilant Celebration of Supreme Master Ching Hai Day, Part 1 of 4

fantastic news that She has created a New Heaven, especially for Her disciples. Our first performance will be a response to this message. The performance is called ‘Brightness,’ which will interpret how people regain freedom.” “Our next performance expresses this joyful feeling that we felt when we learned of the good news of the Promising New Heaven. Let's welcome the dance ‘A Joyful Song.’” “Nex
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-02-20   1284 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-02-20

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 1 of 4

15:31

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 1 of 4

I became vegan, I felt quite freed. I think being vegan is a liberating way to live.” “What I find exciting about the camera is that it’s a tool for change. It shines light on all of these industries that are functioning behind walls, windowless walls. These are places that, for the most part around the world, we’re not allowed to see. Because if we were to see, people would not support that kind
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-15   1089 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-15

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

14:22

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

018 SoCal VegFest in Los Angeles. “Because I knew where I came from. I knew where I got started, and all those motivations, pushed me forward. When you are doing music that will heal people, you want it to heal people. Then a spiritual aspect comes out of it, doesn’t even matter what religion you are from.” Let's watch an amazing vocal performance by Mr. Leon at the SoCal VegFest in 2018.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-16   742 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-16

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

12:44

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

on to the vegan diet. “I haven’t been a vegan or vegetarian for long, but I have been really working on throughout years to know and study. For me as a rapper and as a singer, I feel like, me going full vegan, and really showing my body that I care and I respect my body and respect Mother Earth more.”Mr. Leon is an independent thinker. “I would love to remix the future by changing anything and eve
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-21   1016 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-21

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 2 of 4

15:41

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 2 of 4

“Then, there is a whole other category: the invisible animals, who we have a very close relationship with, and yet we fail to see them in our lives. We think of them as ‘our ribs’ or ‘wings,’ instead of the animal that they are. Or we think of them as a ‘fur trim’ instead of a fox or mink. These animals are completely invisible, and we use and abuse them worldwide every single day. And they aren’t
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-22   926 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-22

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 3 of 4

14:51

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 3 of 4

“One of my main bits of advice for people who are photographing animals who want to show them or bring out the individual is to get down. Usually often, animals are smaller than us, so to get down and to get close and just to be patient and stay still and let them come to you and let them express their curiosity about you, and then you will be able to photograph something of that animal that is mo
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-29   737 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-05-29

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 1 of 6

17:49

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 1 of 6

entitled “Vegan Heroes - Father’s Day Celebration.” Let’s start with Part 1. As the head of the family, father is the great tree protecting us from tough storms. Gratitude to father for his selfless love and sacrifice, we wish all fathers a Happy Father’s Day! Taoyuan Center, Formosa (Taiwan), is going to present the song “Devotion.” “The long road is devoted to the place far away, the rose is dev
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-02   1325 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-02

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 4 of 4

15:43

Telling "We Animals" Stories: Interview with Jo-Anne McArthur (vegan), Part 4 of 4

For more than 20 years, We Animals has been dedicated to bringing into focus the animals in our human world. Now, in this historical time for animal advocacy, animal stories are no longer relegated to the sidelines. Instead, they are emerging as the lens through which to view some of the most pressing issues of our time. Never has it been more critical to tell their stories. “And never have we bee
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-05   774 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-05

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 2 of 6

27:15

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 2 of 6

esent the Vegans R Heroes caps newly designed by Supreme Master Ching Hai. The six fathers on the stage have followed Supreme Master Ching Hai in practicing the Quan Yin Method, and been vegan for 33 years. They are exemplary vegan heroes. “I have spent more than 30 years following Master to practice the Quan Yin Method after initiation. I feel infinite gratitude and awe. It’s said that in this wo
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-06   1429 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-06

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 3 of 6

30:37

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 3 of 6

The next program is a modern dance “The Silent Love”, displaying the noble love of a swan father. The dancer got his inspiration from the story of the swan dad Sai Sai in the photo book “The Noble Wilds” by Supreme Master Ching Hai. Now, with great respect for the swan father, let’s watch “The Love of Silence” performed by a professional dancer from the Taipei Center, Formosa (Taiwan). “It’s very
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-09   1202 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-09

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 4 of 6

24:57

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 4 of 6

Under the great tree of “family,” our father is like a tree root that silently nourishes flourishing flowers and leaves. To thank this unconditional and selfless love, our Tainan Association members in Formosa (Taiwan) will present a special joyful dance named “The Color of Spring in the Mountain” to wish all fathers in the world happiness every day. The next performance is a song accompanied with
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-13   981 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-06-13
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย