ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 6 ของ 6 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : พิเศษ!
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เป็นที่นิยมที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Preventive Home Remedies for COVID-19 and Other Tips from Supreme Master Ching Hai (vegan)

9:09

Preventive Home Remedies for COVID-19 and Other Tips from Supreme Master Ching Hai (vegan)

hing Hai (vegan), please combinewith other tips from Master (at MastersTipsOnCOVID-19.com) I’m giving you someextra prevention or extra cure medicines and tips, if you’d like to try. Takethem between any kind of your prescribed medicine, not together, at least 30minutes after. If you have it or if you can, you can crush somefresh garlic and take about one teaspoon twice a day, 12 hours between. If
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2021-11-16   12709 รับชม
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2021-11-16

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

1:02

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

Now, the vegetarian diet is benevolent so it will bring you happy energy and that in turn will breed more happiness, will attract more happiness and when you’re happy everything will be better. You think better, you react better, your life becomes better, your children will be better, everything will be better.
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-12-15   4027 รับชม
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-12-15

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Organic Vegan Diet Is the Solution

0:39

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Organic Vegan Diet Is the Solution

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2018-04-20   3000 รับชม
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2018-04-20

Supreme Master Ching Hai's Quotes: If the Whole World Become Vegan

2:38

Supreme Master Ching Hai's Quotes: If the Whole World Become Vegan

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-09-21   2185 รับชม
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-09-21

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Be Veg, Go Green, Do Good to Make Good Energy

0:53

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Be Veg, Go Green, Do Good to Make Good Energy

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-11-22   2143 รับชม
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-11-22

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Can Turn the World into Heavenly Abode

3:14

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Can Turn the World into Heavenly Abode

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-09-14   2075 รับชม
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่: อ้างอิง
2019-09-14
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย